Hmp & Co. AB


Kontaktuppgifter

0722-208287
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Hmp & Co. AB!

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva rådgivning inom Family Office relaterade frågor såsom generationsskiften, varumärkesfrågor, filantropi och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hmp & Co. AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Hmp & Co. AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-08
Nettoomsättning 843
Rörelseresultat -720
Resultat efter finansnetto -720
Resultat före skatt -720
Årets resultat -720
Balansräkning 2012-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0
Anläggningstillgångar 597
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 705
Summa 1,302
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
Bundet eget kapital 50
Eget kapital 304
Obeskattade reserver 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 998
Eget kapital och skulder 1,302
NYCKELTAL 2012-08
Kassalikviditet 70.60%
Vinstmarginal -85.40%
Soliditet 23.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-08
Antal anställda 0
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 0
Sociala kostnader 0
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 0
Varav utnyttjad 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
620502-XXXX Berglund, Ulf Jörgen Ledamot sedan 2011-06-16
750720-XXXX Boye, Anders Christian Suppleant sedan 2011-06-16
750720-XXXX Boye, Anders Christian Verkställande direktör sedan 2013-10-16
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2012-01-24
650920-XXXX Lihammar, Beata Huvudansvarig revisor sedan 2013-02-12
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
680128-XXXX Rydberg, Per Daniel Ledamot 2011-03-29 - 2011-06-16
731005-XXXX Thorén, Tom Nikolaus Suppleant 2011-03-29 - 2011-06-16
Tidigare Tillsynsbefattningar
730419-XXXX Karlsson, Hans Mattias Revisor 2011-06-16 - 2012-01-24
821203-XXXX Johansson, Niklas Ingemar Huvudansvarig revisor 2012-01-24 - 2013-02-12