Hmp ASset Management AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

Välkommen till Hmp ASset Management AB!

Bolaget skall bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden i form av mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, disk retionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
Hmp ASset Management AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Hmp ASset Management AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-08
Nettoomsättning 1,818
Rörelseresultat 54
Resultat efter finansnetto 54
Resultat före skatt 54
Årets resultat 32
Balansräkning 2012-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0
Anläggningstillgångar 345
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 3,108
Summa 3,452
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
Bundet eget kapital 50
Eget kapital 3,132
Obeskattade reserver 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 320
Eget kapital och skulder 3,452
NYCKELTAL 2012-08
Kassalikviditet 971.30%
Vinstmarginal 3.00%
Soliditet 90.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-08
Antal anställda 0
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 0
Sociala kostnader 0
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 0
Varav utnyttjad 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490716-XXXX Lundholm, Ulf Christer Ledamot sedan 2012-03-13
580829-XXXX Zätterström, Christian Ledamot sedan 2011-06-17
620502-XXXX Berglund, Ulf Jörgen Ledamot sedan 2011-06-17
620502-XXXX Berglund, Ulf Jörgen Ordförande sedan 2011-06-17
730304-XXXX Janlöv, Karl Joel Extern verkställande direktör sedan 2012-03-13
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2011-12-20
650920-XXXX Lihammar, Beata Huvudansvarig revisor sedan 2013-02-12
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556847-8746
VD Janlöv ,
Registrerat 2011-03-29
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Nej
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 55930
Postnummer 10216
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
66190 Andra serviceföretag till finansverksamhet
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden i form av mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, disk retionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Berglund, Ulf Jörgen >Lundholm, Ulf ChristerDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder