Guldkula Champagne AB


Kontaktuppgifter

0709-917880
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Guldkula Champagne AB!

Bolaget ska bedriva handel med champagne för försäljning i Sverige och på exportmarknader och därmed förenlig verksamhet.
Guldkula Champagne AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Guldkula Champagne AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12
Nettoomsättning 0
Rörelseresultat -20
Resultat efter finansnetto -20
Resultat före skatt -20
Årets resultat -20
Balansräkning 2012-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0
Anläggningstillgångar 0
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 30
Summa 30
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
Bundet eget kapital 50
Eget kapital 30
Obeskattade reserver 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Eget kapital och skulder 30
NYCKELTAL 2012-12
Kassalikviditet 0.00%
Vinstmarginal 0.00%
Soliditet 100.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12
Antal anställda 0
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 0
Sociala kostnader 0
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 0
Varav utnyttjad 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550131-XXXX Sellmann, Carl-Henrik Hjalmar Suppleant sedan 2012-01-24
570124-XXXX Sallerfors, Per Henrik Stefan Ledamot sedan 2011-11-03
590419-XXXX Guldkula, Bengt Håkan Extern firmatecknare sedan 2011-11-03
590419-XXXX Guldkula, Bengt Håkan Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-11-03
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550131-XXXX Sellmann, Carl-Henrik Hjalmar Ledamot 2011-11-03 - 2012-01-24
570124-XXXX Sallerfors, Per Henrik Stefan Ordförande 2011-11-03 - 2012-01-24
590704-XXXX Eljans, Eva Margareta Suppleant 2011-08-30 - 2011-11-03
620911-XXXX Juhlin, Erik Rickard Ledamot 2011-11-03 - 2011-11-26
640719-XXXX Berggren, Anita Helena Ledamot 2011-08-30 - 2011-11-03