Estate Capital Nordic AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-6145955

Välkommen till Estate Capital Nordic AB!

Bolaget skll direkt eller indirekt långsiktigt äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Estate Capital Nordic AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Estate Capital Nordic AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningar



Föregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -1236
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 286 65 5,757
Rörelseresultat -583 -4,038 -21,022
Resultat efter finansnetto -1,236 -6,346 18,943
Resultat före skatt -1,236 -6,346 18,943
Årets resultat -1,236 -6,346 18,943
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 15,119 25,678
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 5,138 12,318 53,070
Summa 5,164 27,437 78,749
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,518 3,754 35,853
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 46 17,887 19,311
Kortfristiga skulder 2,600 5,796 23,585
Eget kapital och skulder 5,164 27,437 78,749
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 197.60% 212.50% 225.00%
Vinstmarginal -203.80% -6,212.30% -365.20%
Soliditet 48.80% 13.70% 45.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 213 720 1,800
Sociala kostnader 46 83 573
Aktieutdelning 0 0 25,753
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
580323-XXXX Glahns, Lennart Mikael Suppleant sedan 2012-07-12
620429-XXXX Eriksson, Dan Valter Ledamot sedan 2007-07-11
620429-XXXX Eriksson, Dan Valter Ordförande sedan 2012-07-12
790511-XXXX Ericsson, Hans Anders Jesper Kristofer Ledamot sedan 2012-07-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
510901-XXXX Söderberg, Rolf Morgan Revisor sedan 2008-12-15
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556724-3075
Registrerat 2007-02-21
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 5200
Postnummer 10244
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68202 Fastighetsbolag, industrilokaler
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skll direkt eller indirekt långsiktigt äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna