Dinler Trading & Management AB


Kontaktuppgifter

08-50582255
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Dinler Trading & Management Aktiebolag!

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar bedriva konsultverksamhet inom datateknik, ekonomi-och administrationsområdet, bedriva export, import och handel med lös egendom företrädesvis textilier, livsmedel och elektronik och därmed förenlig verksamhet.
Dinler Trading & Management Aktiebolag är registerat som fusion tillåten privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Dinler Trading & Management Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -16
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 151 127 161
Rörelseresultat -16 -24 5
Resultat efter finansnetto -16 -23 5
Resultat före skatt -16 -23 5
Årets resultat -16 -23 5
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 450 450 451
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 436 435 122
Summa 886 886 572
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 747 749 427
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 138 145
Eget kapital och skulder 886 886 572
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 313.70% 315.20% 84.10%
Vinstmarginal -10.60% -18.90% 3.10%
Soliditet 84.30% 84.50% 74.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
651013-XXXX Dinler, Emin Ledamot sedan 1000-01-01
801111-XXXX Dinler, Yakup Suppleant sedan 2007-12-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
681205-XXXX Elton, Lars Kenneth Revisor sedan 2009-08-18
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
660609-XXXX Krafft, Alf Börje Revisor 2003-10-31 - 2009-08-18