Dinler Trading & Management AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-50582255

Välkommen till Dinler Trading & Management Aktiebolag!

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar bedriva konsultverksamhet inom datateknik, ekonomi-och administrationsområdet, bedriva export, import och handel med lös egendom företrädesvis textilier, livsmedel och elektronik och därmed förenlig verksamhet.
Dinler Trading & Management Aktiebolag är registerat som fusion tillåten privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Dinler Trading & Management Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -16
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 151 127 161
Rörelseresultat -16 -24 5
Resultat efter finansnetto -16 -23 5
Resultat före skatt -16 -23 5
Årets resultat -16 -23 5
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 450 450 451
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 436 435 122
Summa 886 886 572
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 747 749 427
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 138 145
Eget kapital och skulder 886 886 572
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 313.70% 315.20% 84.10%
Vinstmarginal -10.60% -18.90% 3.10%
Soliditet 84.30% 84.50% 74.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
651013-XXXX Dinler, Emin Ledamot sedan 1000-01-01
801111-XXXX Dinler, Yakup Suppleant sedan 2007-12-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
681205-XXXX Elton, Lars Kenneth Revisor sedan 2009-08-18
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
660609-XXXX Krafft, Alf Börje Revisor 2003-10-31 - 2009-08-18
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556400-8828
Registrerat 1990-08-13
Status Fusion tillåten
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 45128
Postnummer 10430
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
62020 Datakonsulter
47112 Livsmedelsbutiker med brett sortiment
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar bedriva konsultverksamhet inom datateknik, ekonomi-och administrationsområdet, bedriva export, import och handel med lös egendom företrädesvis textilier, livsmedel och elektronik och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten