Dina Försäkring AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Välkommen till Dina Försäkring AB!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring, nämligen: I Direkt försäkring Olycksfalls-och sjukförsäkring (grupp a) Motorfordonsförsäkring (grupp b) Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) Fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar Fartygsansvar (klass 12) med begränsning till fritidsbåtar Allmän ansvarighet (klass 13) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Rättsskydd (klass 17) II Indirekt försäkring Risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) III Övrigt Bolaget får biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkrings-rörelse, uppföra bostads-, kontors-eller affärsfastighet avsedd att utgöra varaktig kapitalplacering, samt bedriva sådan maskinuthyrnings-och annan verksamhet, vilken medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som erfordras för bolagets försäkringsrörelse. Bolaget driver försäkringsrörelse i hela riket. Bolaget skall inte driva försäkringsrörelse utanför EES.
Dina Försäkring AB är registerat som fusion avslutad privat skadeförsäkringsbolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Dina Försäkring AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460407-XXXX Lidén, Gunnar Oskar Mikael Ledamot sedan 2013-10-17
501125-XXXX Sandström, Jan Erik Arbetstagarrepresentant sedan 2001-12-29
501125-XXXX Sandström, Jan Erik Ledamot sedan 2006-11-30
510818-XXXX Lundgren, Bo Kurt Extern vice verkställande direktör sedan 2012-03-23
520919-XXXX Hökmark, Anders Gunnar Ledamot sedan 2001-12-29
560214-XXXX Eriksson, Björn Stefan Folke Ledamot sedan 2003-01-03
580520-XXXX Johansson, Eva- Lotta Agneta Ledamot sedan 2012-07-04
580714-XXXX Cronqvist, Per Åke Erling Ledamot sedan 2010-07-09
580714-XXXX Cronqvist, Per Åke Erling Ordförande sedan 2010-07-09
590729-XXXX Hägglund, Lars-Otto Jöran Ledamot sedan 2011-03-16
590729-XXXX Hägglund, Lars-Otto Jöran Vice ordförande sedan 2013-10-17
640613-XXXX Johansson, Lennart Jan Mikael Aktuarie sedan 2001-12-29
650917-XXXX Svensson, Karin Gunilla Birgitta Extern verkställande direktör sedan 2011-09-16
741024-XXXX Elmerkind, Hans Erik Gunnar Revisorssuppleant sedan 2012-03-23
820701-XXXX Bergman, Sammy Tobias Arbetstagarrepresentant sedan 2012-07-04
820701-XXXX Bergman, Sammy Tobias Suppleant sedan 2012-07-04
Nuvarande Tillsynsbefattningar
470104-XXXX Svensson, Hans Lennart Oscar Revisor sedan 2001-12-29
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 516401-8029
VD Svensson ,Gunilla
Registrerat 1987-12-18
Status Fusion avslutad
Typ av firma Privat skadeförsäkringsbolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 2372
Postnummer 10318
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
65120 Skadeförsäkringsbolag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring, nämligen: I Direkt försäkring Olycksfalls-och sjukförsäkring (grupp a) Motorfordonsförsäkring (grupp b) Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) Fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar Fartygsansvar (klass 12) med begränsning till fritidsbåtar Allmän ansvarighet (klass 13) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Rättsskydd (klass 17) II Indirekt försäkring Risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) III Övrigt Bolaget får biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkrings-rörelse, uppföra bostads-, kontors-eller affärsfastighet avsedd att utgöra varaktig kapitalplacering, samt bedriva sådan maskinuthyrnings-och annan verksamhet, vilken medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som erfordras för bolagets försäkringsrörelse. Bolaget driver försäkringsrörelse i hela riket. Bolaget skall inte driva försäkringsrörelse utanför EES.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av >Svensson, Karin Gunilla Birgitta i förening med en av>Cronqvist, Per Åke Erling >Hägglund, Lars-Otto Jöran Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder