Canal Digital Sverige AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-7722700

Välkommen till Canal Digital Sverige Aktiebolag!

Bolaget skall för egen eller i kommission för annans räkning marknadsföra, försälja och distribuera programkanaler för TV, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva anläggning och drift av nät för kabel-TV, telefoni och data. Vidare skall idkas försäljning och vidaredistribution av innehåll och interaktiva tjänster inom TV-området och även erbjuda teknik, installationer och service till kabel-TV-nät, företag och institutioner samt därmed förenlig verksamhet. Inom ramen för verksamheten ingår också att driva konsultativ verksamhet inom informationsteknik. Bolaget skall även äga och förvalta aktier.
Canal Digital Sverige Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Canal Digital Sverige Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 112298
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1,531,870 1,541,957 1,547,984
Rörelseresultat 169,954 67,262 73,539
Resultat efter finansnetto 185,745 182,764 97,954
Resultat före skatt 144,315 271,375 100,953
Årets resultat 112,298 221,999 73,711
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 21,353 21,051 35,053
Anläggningstillgångar 1,421 7,900 70,329
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,776,619 1,798,086 1,571,381
Summa 1,778,040 1,805,986 1,641,710
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 775 775 775
Bundet eget kapital 775 775 775
Eget kapital 1,343,368 1,232,322 1,146,549
Obeskattade reserver 45,090 3,659 92,271
Avsättningar 1,027 993 216
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 388,555 569,012 402,674
Eget kapital och skulder 1,778,040 1,805,986 1,641,710
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 457.20% 316.00% 390.20%
Vinstmarginal 11.10% 4.40% 4.80%
Soliditet 77.50% 68.40% 73.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 67 65 78
Löner Styrelse/VD 135 130 99
Varav Bonus/tantiem 2,246 2,062 1,828
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 20,721 19,592 21,809
Aktieutdelning 1,000,000 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
551003-XXXX Carlsen, Petter Ledamot sedan 2012-03-12
551003-XXXX Carlsen, Petter Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-03-12
650723-XXXX Nordin, John Olof Samuel Extern verkställande direktör sedan 2012-08-02
661217-XXXX Muri Möller, Kristin Ledamot sedan 2008-07-17
661217-XXXX Muri Möller, Kristin Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-07-17
681214-XXXX Hofbauer, Patrik Eduard Ledamot sedan 2011-06-17
681214-XXXX Hofbauer, Patrik Eduard Ordförande sedan 2011-06-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530927-XXXX Wahlqvist, Nils Ola Huvudansvarig revisor sedan 2003-12-29
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2003-11-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556039-8306
VD Nordin ,John
Registrerat 1941-01-13
Status Aktivt
Anställda 67
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1991-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 11580
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
61300 Telekommunikationsbolag, satellit
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall för egen eller i kommission för annans räkning marknadsföra, försälja och distribuera programkanaler för TV, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva anläggning och drift av nät för kabel-TV, telefoni och data. Vidare skall idkas försäljning och vidaredistribution av innehåll och interaktiva tjänster inom TV-området och även erbjuda teknik, installationer och service till kabel-TV-nät, företag och institutioner samt därmed förenlig verksamhet. Inom ramen för verksamheten ingår också att driva konsultativ verksamhet inom informationsteknik. Bolaget skall även äga och förvalta aktier.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder