Canal Digital Sverige AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-7722700

Välkommen till Canal Digital Sverige Aktiebolag!

Bolaget skall för egen eller i kommission för annans räkning marknadsföra, försälja och distribuera programkanaler för TV, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva anläggning och drift av nät för kabel-TV, telefoni och data. Vidare skall idkas försäljning och vidaredistribution av innehåll och interaktiva tjänster inom TV-området och även erbjuda teknik, installationer och service till kabel-TV-nät, företag och institutioner samt därmed förenlig verksamhet. Inom ramen för verksamheten ingår också att driva konsultativ verksamhet inom informationsteknik. Bolaget skall även äga och förvalta aktier.
Canal Digital Sverige Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Canal Digital Sverige Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 221999
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,541,957 1,547,984 1,835,766
Rörelseresultat 67,262 73,539 50,203
Resultat efter finansnetto 182,764 97,954 55,594
Resultat före skatt 271,375 100,953 89,189
Årets resultat 221,999 73,711 64,732
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 21,051 35,053 68,971
Anläggningstillgångar 7,900 70,329 137,748
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,798,086 1,571,381 1,526,126
Summa 1,805,986 1,641,710 1,663,874
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 775 775 775
Bundet eget kapital 775 775 775
Eget kapital 1,232,322 1,146,549 1,062,187
Obeskattade reserver 3,659 92,271 95,270
Avsättningar 993 216 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 569,012 402,674 506,417
Eget kapital och skulder 1,805,986 1,641,710 1,663,874
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 316.00% 390.20% 301.40%
Vinstmarginal 4.40% 4.80% 2.70%
Soliditet 68.40% 73.90% 68.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 65 78 102
Löner Styrelse/VD 130 99 204
Varav Bonus/tantiem 2,062 1,828 1,707
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 19,592 21,809 25,312
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
551003-XXXX Carlsen, Petter Ledamot sedan 2012-03-12
551003-XXXX Carlsen, Petter Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-03-12
650723-XXXX Nordin, John Olof Samuel Extern verkställande direktör sedan 2012-08-02
661217-XXXX Muri Möller, Kristin Ledamot sedan 2008-07-17
661217-XXXX Muri Möller, Kristin Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-07-17
681214-XXXX Hofbauer, Patrik Eduard Ledamot sedan 2011-06-17
681214-XXXX Hofbauer, Patrik Eduard Ordförande sedan 2011-06-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530927-XXXX Wahlqvist, Nils Ola Huvudansvarig revisor sedan 2003-12-29
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2003-11-01
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470519-XXXX Albech, Christian Ledamot 2003-11-01 - 2011-06-17
470519-XXXX Albech, Christian Ordförande 2003-12-29 - 2011-06-17
470519-XXXX Albech, Christian Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 - 2011-06-17
530717-XXXX Söderman, Jarl Anders Harry Ledamot 2001-07-27 - 2011-06-17
530717-XXXX Söderman, Jarl Anders Harry Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 - 2011-06-17
560308-XXXX Nord, Erik Suppleant 2005-09-15 - 2008-07-17
560308-XXXX Nord, Erik Utlandsbosatt inom EES 2005-09-15 - 2008-07-17
571119-XXXX Roarsen, Anita Ledamot 2010-01-21 - 2010-03-31
571119-XXXX Roarsen, Anita Utlandsbosatt inom EES 2010-01-21 - 2010-03-31
580119-XXXX Storhaug, Terje Ledamot 2008-07-17 - 2011-06-17
580119-XXXX Storhaug, Terje Utlandsbosatt inom EES 2008-07-17 - 2011-06-17
640416-XXXX Xiao, Sandra Qian Ledamot 2005-08-12 - 2011-06-17
640416-XXXX Xiao, Sandra Qian Utlandsbosatt inom EES 2005-08-12 - 2011-06-17
641215-XXXX Almgren, Carl Mats Extern verkställande direktör 2008-10-29 - 2012-08-02
641215-XXXX Almgren, Carl Mats Särskild delgivningsmottagare 2008-10-29 - 2011-06-17
650710-XXXX Thrane-Möller, Solveig Ledamot 2005-08-12 - 2010-01-21
650710-XXXX Thrane-Möller, Solveig Utlandsbosatt inom EES 2005-08-12 - 2010-01-21
650723-XXXX Nordin, John Olof Samuel Extern vice verkställande direktör 2005-08-12 - 2012-08-02
680621-XXXX Hedels, Svein Ledamot 2004-09-18 - 2008-07-17
680621-XXXX Hedels, Svein Utlandsbosatt inom EES 2004-09-18 - 2008-07-17
681214-XXXX Hofbauer, Patrik Eduard Extern verkställande direktör 2005-11-29 - 2008-10-29
681214-XXXX Hofbauer, Patrik Eduard Särskild delgivningsmottagare 2008-07-17 - 2008-10-29
701215-XXXX Solbakken, Morten Ledamot 2010-03-15 - 2012-03-12
701215-XXXX Solbakken, Morten Utlandsbosatt inom EES 2010-03-15 - 2012-03-12
740802-XXXX Brenno, Guri Merete Ledamot 2008-07-17 - 2010-03-15
740802-XXXX Brenno, Guri Merete Utlandsbosatt inom EES 2008-07-17 - 2010-03-15
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556039-8306
VD Nordin ,John
Registrerat 1941-01-13
Status Aktivt
Anställda 65
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 11580
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
61300 Telekommunikationsbolag, satellit
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall för egen eller i kommission för annans räkning marknadsföra, försälja och distribuera programkanaler för TV, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva anläggning och drift av nät för kabel-TV, telefoni och data. Vidare skall idkas försäljning och vidaredistribution av innehåll och interaktiva tjänster inom TV-området och även erbjuda teknik, installationer och service till kabel-TV-nät, företag och institutioner samt därmed förenlig verksamhet. Inom ramen för verksamheten ingår också att driva konsultativ verksamhet inom informationsteknik. Bolaget skall även äga och förvalta aktier.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder