Bostadsförmedlingen i Stockholm AB - Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB - Stockholms Stads Bostadsförmedling AB!

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyresrätter inom Stockholms stad och stora delar av Stockholmsregionen. Bostadsförmedlingen förmedlar främst förstahandskontoret samt korttidskontrakt, seniorlägenheter och studentlägenheter. De förmedlar inte andrahandskontrakt och har ingen bytesförmedling.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 6386
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 92,567 87,593 82,709
Rörelseresultat 7,054 7,531 7,177
Resultat efter finansnetto 8,433 8,874 8,791
Resultat före skatt 8,433 8,874 8,791
Årets resultat 6,386 475 6,141
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 1,708 1,083 453
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 59,915 57,218 57,937
Summa 61,623 58,301 58,390
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 9,219 2,833 2,358
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 2,137 1,908 1,691
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 50,267 53,560 54,341
Eget kapital och skulder 61,623 58,301 58,390
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 119.20% 106.80% 106.60%
Vinstmarginal 7.60% 8.60% 8.70%
Soliditet 15.00% 4.90% 4.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 76 73 71
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,590 1,918 2,465
Personalkostnader 46,445 41,889 41,664
Sociala kostnader 13,030 12,282 13,277
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
350721-XXXX Lagerstedt, Bengt Ingvar Lekmannarevisor sedan 2007-03-21
391024-XXXX Holmgren, Ina Solveig Iréne Suppleant sedan 2011-05-02
430107-XXXX Gidgård, Sune Ola Yngve Ledamot sedan 2007-03-21
431229-XXXX Leijon, Jan Erik Suppleant sedan 2011-05-02
451026-XXXX Bjurström, Arne Roland Ledamot sedan 2011-05-02
530517-XXXX Kovach, Tünde -Ildiko Ledamot sedan 2011-05-02
551129-XXXX Elffors Sjödin, Lena Christina Ledamot sedan 2011-05-02
551129-XXXX Elffors Sjödin, Lena Christina Ordförande sedan 2011-05-02
571206-XXXX Larsson Daag, Lena Margareta Extern verkställande direktör sedan 2011-10-20
640614-XXXX Helmersson, Kerstin Inger Charlotte Suppleant sedan 2011-05-02
650701-XXXX Mala-Ali, Amanj Lekmannarevisorssuppleant sedan 2007-03-21
670131-XXXX Antman, Marie Elisabet Suppleant sedan 2011-05-02
730429-XXXX Siljan, Jannike Extern firmatecknare sedan 2013-10-31
760423-XXXX Ericsson, Anna Camilla Hyun-Soon Suppleant sedan 2011-05-02
770820-XXXX Avci, Gulan Ledamot sedan 2011-05-02
810628-XXXX Göthberg, Jenny Sofia Revisorssuppleant sedan 2013-06-18
840125-XXXX Lindqvist, Emma Linnéa Ledamot sedan 2011-05-02
870524-XXXX Haglund, Linnéa Therese Josefine Suppleant sedan 2011-05-02
890530-XXXX Sandin, Nils Axel Ledamot sedan 2011-05-02
911010-XXXX Lundquist, Henrik Frans Joakim Suppleant sedan 2011-05-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
570422-XXXX Fagerstedt, Ulf Magnus Revisor sedan 2013-04-11
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556057-8303
VD Daag ,Lena
Registrerat 1953-03-17
Status Aktivt
Anställda 76
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1999-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 8317
Postnummer 10420
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68310 Fastighetsförmedlare
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att i Stockholmsregionen förmedla lägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliserings-och självkostnadsprincip. Bolaget ska bedrivas åt'ägareni ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Elffors Sjödin, Lena Christina >Larsson Daag, Lena Margareta>Lindqvist, Emma Linnéa >Siljan, Jannike Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder