Bostadsförmedlingen i Stockholm AB - Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB - Stockholms Stads Bostadsförmedling AB!

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyresrätter inom Stockholms stad och stora delar av Stockholmsregionen. Bostadsförmedlingen förmedlar främst förstahandskontoret samt korttidskontrakt, seniorlägenheter och studentlägenheter. De förmedlar inte andrahandskontrakt och har ingen bytesförmedling.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 475
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 87,593 82,709 82,340
Rörelseresultat 7,531 7,177 10,382
Resultat efter finansnetto 8,874 8,791 12,240
Resultat före skatt 8,874 8,791 12,240
Årets resultat 475 6,141 8,636
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 1,083 453 365
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 57,218 57,937 53,759
Summa 58,301 58,390 54,124
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,833 2,358 2,334
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 1,908 1,691 1,045
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 53,560 54,341 50,745
Eget kapital och skulder 58,301 58,390 54,124
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 106.80% 106.60% 105.90%
Vinstmarginal 8.60% 8.70% 12.60%
Soliditet 4.90% 4.00% 4.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 73 71 70
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,918 2,465 2,347
Personalkostnader 41,889 41,664 40,672
Sociala kostnader 12,282 13,277 14,613
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
350721-XXXX Lagerstedt, Bengt Ingvar Lekmannarevisor sedan 2007-03-21
391024-XXXX Holmgren, Ina Solveig Iréne Suppleant sedan 2011-05-02
430107-XXXX Gidgård, Sune Ola Yngve Ledamot sedan 2007-03-21
431229-XXXX Leijon, Jan Erik Suppleant sedan 2011-05-02
451026-XXXX Bjurström, Arne Roland Ledamot sedan 2011-05-02
530517-XXXX Kovach, Tünde -Ildiko Ledamot sedan 2011-05-02
551129-XXXX Elffors Sjödin, Lena Christina Ledamot sedan 2011-05-02
551129-XXXX Elffors Sjödin, Lena Christina Ordförande sedan 2011-05-02
571206-XXXX Larsson Daag, Lena Margareta Extern verkställande direktör sedan 2011-10-20
640614-XXXX Helmersson, Kerstin Inger Charlotte Suppleant sedan 2011-05-02
650701-XXXX Mala-Ali, Amanj Lekmannarevisorssuppleant sedan 2007-03-21
670131-XXXX Antman, Marie Elisabet Suppleant sedan 2011-05-02
730429-XXXX Siljan, Jannike Extern firmatecknare sedan 2013-10-31
760423-XXXX Ericsson, Anna Camilla Hyun-Soon Suppleant sedan 2011-05-02
770820-XXXX Avci, Gulan Ledamot sedan 2011-05-02
810628-XXXX Svensson, Jenny Sofia Revisorssuppleant sedan 2013-06-18
840125-XXXX Lindqvist, Emma Linnéa Ledamot sedan 2011-05-02
870524-XXXX Haglund, Linnéa Therese Josefine Suppleant sedan 2011-05-02
890530-XXXX Sandin, Nils Axel Ledamot sedan 2011-05-02
911010-XXXX Lundquist, Henrik Frans Joakim Suppleant sedan 2011-05-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
570422-XXXX Fagerstedt, Ulf Magnus Revisor sedan 2013-04-11
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
331031-XXXX Bergstedt, Tord Lars Helge Ledamot 1999-10-15 - 2011-05-02
331031-XXXX Bergstedt, Tord Lars Helge Ordförande 2007-03-21 - 2011-05-02
400108-XXXX Trossö, Stig Arne Suppleant 2007-03-21 - 2011-05-02
411015-XXXX Benalal Bendayan, Ariano Suppleant 1999-10-15 - 2011-05-02
460529-XXXX Olofsson, Uno Gustaf Ledamot 2010-03-04 - 2011-05-02
460529-XXXX Olofsson, Uno Gustaf Suppleant 2007-03-21 - 2010-03-04
470523-XXXX Kjellman, Anne-Christine Elisabet Ledamot 2003-11-25 - 2011-05-02
480525-XXXX Nylander, Jackie Jann-Roger Christer Suppleant 2007-03-21 - 2011-05-02
490506-XXXX Lander, Peter Francois Revisorssuppleant 2006-06-01 - 2012-06-02
530921-XXXX Hedkvist, Per Anders Extern verkställande direktör 2004-06-08 - 2011-10-20
560601-XXXX Goriya, Abdo Ledamot 2008-06-16 - 2011-05-02
590504-XXXX Andersson, Matts Gunnar Arbetstagarrepresentant 2007-06-08 - 2008-05-07
590504-XXXX Andersson, Matts Gunnar Ledamot 2007-06-08 - 2008-05-07
600207-XXXX Kubja, Jaan Andres Revisorssuppleant 2011-05-02 - 2013-04-11
680222-XXXX Vikström, Anna Helena Arbetstagarrepresentant 2003-11-25 - 2008-05-07
680222-XXXX Vikström, Anna Helena Suppleant 2003-11-25 - 2008-05-07
681026-XXXX Antonsson, Maria Katarina Sofia Suppleant 2010-03-04 - 2011-05-02
691108-XXXX Hassan Said, Leila Suppleant 2007-03-21 - 2011-05-02
691215-XXXX Kling, Anna Caroline Ledamot 2007-03-21 - 2010-03-04
700927-XXXX Wilsson, Anna Margareta Elisabeth Iris Ledamot 2007-03-21 - 2011-05-02
720424-XXXX Andersson, Åsa Gunilla Revisorssuppleant 2013-05-28 - 2013-06-18
750629-XXXX Wanngård, Karin Björnsdotter Ledamot 2007-03-21 - 2008-06-16
781204-XXXX Stenberg, Anders Patrik Ledamot 2007-03-21 - 2011-05-02
810417-XXXX Lindström, Stina Maria Revisorssuppleant 2013-04-11 - 2013-05-28
840125-XXXX Lindqvist, Emma Linnéa Suppleant 2007-03-21 - 2011-05-02
870221-XXXX Styrlander, Fredrik Sebastian Suppleant 2007-03-21 - 2011-05-02
Tidigare Tillsynsbefattningar
540525-XXXX Karlström, Karl Magnus Revisor 2006-06-01 - 2013-04-11
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556057-8303
VD Daag ,Lena
Registrerat 1953-03-17
Status Aktivt
Anställda 73
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 8317
Postnummer 10420
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68310 Fastighetsförmedlare
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att i Stockholmsregionen förmedla lägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliserings-och självkostnadsprincip. Bolaget ska bedrivas åt'ägareni ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Elffors Sjödin, Lena Christina >Larsson Daag, Lena Margareta>Lindqvist, Emma Linnéa >Siljan, Jannike Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder