Banqsoft AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-7697600

Välkommen till Banqsoft Aktiebolag!

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Banqsoft Aktiebolag är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Banqsoft Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 9128
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 79,542 82,507 79,586
Rörelseresultat 9,247 10,071 4,108
Resultat efter finansnetto 9,369 10,195 4,492
Resultat före skatt 11,785 7,779 4,492
Årets resultat 9,128 5,873 4,492
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 544 457 585
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 34,964 37,584 32,374
Summa 35,507 38,041 32,959
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 400 400 400
Bundet eget kapital 400 400 400
Eget kapital 12,719 13,590 11,442
Obeskattade reserver 0 2,416 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 22,788 22,035 21,517
Eget kapital och skulder 35,507 38,041 32,959
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 153.40% 170.60% 150.50%
Vinstmarginal 11.60% 12.20% 5.20%
Soliditet 35.80% 40.40% 34.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 45 45 40
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 979 1,502 1,730
Personalkostnader 42,590 36,799 37,518
Sociala kostnader 13,453 12,765 11,823
Aktieutdelning 10,000 10,000 0
Beviljad Checkkredit 2,000 2,000 2,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
581108-XXXX Öberg, Rolf Eje Ledamot sedan 2010-12-10
610718-XXXX Rindahl, Johnny Ledamot sedan 2011-09-19
610718-XXXX Rindahl, Johnny Ordförande sedan 2011-09-19
610718-XXXX Rindahl, Johnny Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-09-19
640901-XXXX Dragnes, Ronny Extern verkställande direktör sedan 2013-07-04
640901-XXXX Dragnes, Ronny Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-07-04
780610-XXXX Henriksson, Anna Maria Christina Suppleant sedan 2010-12-10
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2010-03-16
640429-XXXX Hedström, Per Ragnar Johannes Huvudansvarig revisor sedan 2010-03-16
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556261-7646
VD ,
Registrerat 1985-10-15
Status Fusion avslutad
Anställda 45
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1985-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Wallingatan 2 6TR
Postnummer 11160
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
62020 Datakonsulter
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder