Banqsoft AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-7697600

Välkommen till Banqsoft Aktiebolag!

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Banqsoft Aktiebolag är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Stockholm, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Banqsoft Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 5873
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 82,507 79,586 56,271
Rörelseresultat 10,071 4,108 -4,719
Resultat efter finansnetto 10,195 4,492 -5,900
Resultat före skatt 7,779 4,492 -5,900
Årets resultat 5,873 4,492 -5,900
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 457 585 851
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 37,584 32,374 23,077
Summa 38,041 32,959 23,928
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 400 400 400
Bundet eget kapital 400 400 400
Eget kapital 13,590 11,442 6,949
Obeskattade reserver 2,416 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 22,035 21,517 16,979
Eget kapital och skulder 38,041 32,959 23,928
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 170.60% 150.50% 135.90%
Vinstmarginal 12.20% 5.20% -8.40%
Soliditet 40.40% 34.70% 29.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 45 40 35
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,502 1,730 2,077
Personalkostnader 36,799 37,518 30,866
Sociala kostnader 12,765 11,823 9,692
Aktieutdelning 10,000 0 0
Beviljad Checkkredit 2,000 2,000 2,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
581108-XXXX Öberg, Rolf Eje Ledamot sedan 2010-12-10
610718-XXXX Rindahl, Johnny Ledamot sedan 2011-09-19
610718-XXXX Rindahl, Johnny Ordförande sedan 2011-09-19
610718-XXXX Rindahl, Johnny Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-09-19
640901-XXXX Dragnes, Ronny Extern verkställande direktör sedan 2013-07-04
640901-XXXX Dragnes, Ronny Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-07-04
780610-XXXX Henriksson, Anna Maria Christina Suppleant sedan 2010-12-10
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2010-03-16
640429-XXXX Hedström, Per Ragnar Johannes Huvudansvarig revisor sedan 2010-03-16
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460928-XXXX Lundvik, Erik Gustav Ledamot 2003-11-27 - 2010-12-10
561009-XXXX Rehal Sten, Karin Elisabeth Extern verkställande direktör 2007-11-19 - 2013-07-04
561128-XXXX Vigulf, Jens Christian Suppleant 2003-11-27 - 2010-12-10
561128-XXXX Vigulf, Jens Christian Utlandsbosatt inom EES 2003-11-27 - 2010-12-10
640312-XXXX Niemi, Stefan Ingemar Ledamot 2005-09-13 - 2011-09-19
640312-XXXX Niemi, Stefan Ingemar Ordförande 2005-09-13 - 2011-09-19
Tidigare Tillsynsbefattningar
510327-XXXX Ytre-Eide, Roy Erhardt Revisor 2005-10-21 - 2010-03-16
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556261-7646
VD ,
Registrerat 1985-10-15
Status Fusion avslutad
Anställda 45
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Wallingatan 2 6TR
Postnummer 11160
Postort Stockholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
62020 Datakonsulter
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder