Metallus Engineering AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

046-238585

Välkommen till Metallus Engineering AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom design, konstruktion och skärande metallbearbetning, förse industrin med skärande metallbearbetning, makanisk verkstad, handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Metallus Engineering AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Staffanstorp, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Metallus Engineering AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 17
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 4,860 4,356 3,752
Rörelseresultat 216 165 136
Resultat efter finansnetto 32 8 30
Resultat före skatt 32 8 30
Årets resultat 17 34 25
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 480 842 833
Anläggningstillgångar 1,740 1,915 1,065
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 919 1,071 1,025
Summa 2,659 2,986 2,090
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 222 205 221
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 18
Långfristiga skulder 884 892 195
Kortfristiga skulder 1,553 1,889 1,656
Eget kapital och skulder 2,659 2,986 2,090
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 59.20% 56.70% 61.90%
Vinstmarginal 4.40% 3.80% 3.60%
Soliditet 8.30% 6.90% 10.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 4 3 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 386
Personalkostnader 1,206 947 1,079
Sociala kostnader 275 181 234
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 95 152

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
640518-XXXX Hansson, Anders Lennart Ledamot sedan 2006-10-27
640518-XXXX Hansson, Anders Lennart Ordförande sedan 2009-10-19
680104-XXXX Hansen, Jane Annelie Camilla Suppleant sedan 2006-10-27
691028-XXXX Sköld, Robert Niklas Ledamot sedan 2009-10-19
691028-XXXX Sköld, Robert Niklas Verkställande direktör sedan 2009-10-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
761019-XXXX Eskilsson, David Åke Allan Revisor sedan 2013-05-30
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556578-8378
VD Sköld ,Robert
Registrerat 1999-11-23
Status Aktivt
Anställda 4
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2007-01-11
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Truckstigen 4
Postnummer 24534
Postort Staffanstorp
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
52211 Bärgningsföretag för landtransport
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom design, konstruktion och skärande metallbearbetning, förse industrin med skärande metallbearbetning, makanisk verkstad, handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna