Cavotec Sverige AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-55652200

Välkommen till Cavotec Sverige Aktiebolag!

Bolagets verksamhet ska bestå av köp, försäljning och till-verkning av tekniska produkter inom mekaniska och elektriska branchen, utveckling, produktion och försäljning av system för flygplatser, järnväg, gruvor och hamnar, konsultverksamhet inom företagsledning och marknadsföring, utveckling, marknadsföring och försäljning av försörjningssystem för flygplatser och hamnar samt att äga och förvalta värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Cavotec Sverige Aktiebolag är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Spånga, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Cavotec Sverige Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 13118
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 149,908 143,215 119,078
Rörelseresultat 21,593 18,998 15,990
Resultat efter finansnetto 21,732 19,248 13,589
Resultat före skatt 17,799 15,335 10,258
Årets resultat 13,118 11,161 7,452
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 19,497 20,956 14,065
Anläggningstillgångar 1,490 1,114 1,194
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 69,465 68,452 64,060
Summa 70,956 69,566 65,254
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,500 2,500 2,500
Bundet eget kapital 2,500 2,500 2,500
Eget kapital 19,840 17,871 31,710
Obeskattade reserver 23,790 19,857 15,944
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 84 131
Kortfristiga skulder 27,326 31,754 17,468
Eget kapital och skulder 70,956 69,566 65,254
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 254.20% 215.60% 366.70%
Vinstmarginal 14.30% 13.20% 13.40%
Soliditet 52.70% 46.20% 66.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 20 21 16
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,140 1,273 761
Personalkostnader 12,940 11,195 8,435
Sociala kostnader 3,768 3,352 2,448
Aktieutdelning 13,000 11,150 25,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500208-XXXX Hellman, Lars Rune Ledamot sedan 1998-04-30
500208-XXXX Hellman, Lars Rune Utlandsbosatt utanför EES sedan 2013-11-28
501229-XXXX Lundbrink, Jan Svante Ledamot sedan 2004-06-04
501229-XXXX Lundbrink, Jan Svante Ordförande sedan 2004-11-01
520216-XXXX Essén, Lena Alberta Ledamot sedan 1972-03-13
580818-XXXX Chilo, Erik Stefano Ledamot sedan 2004-06-04
580818-XXXX Chilo, Erik Stefano Verkställande direktör sedan 2004-06-04
810827-XXXX Hillbom, Olle Henrik Revisorssuppleant sedan 2012-11-23
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2014-06-05
670303-XXXX Johansson, Gustav Martin Huvudansvarig revisor sedan 2012-11-23
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556160-4074
VD Chilo ,Erik
Registrerat 1972-03-13
Status Fusion avslutad
Anställda 20
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1974-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Fagerstagatan 5
Postnummer 16353
Postort Spånga
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets verksamhet ska bestå av köp, försäljning och till-verkning av tekniska produkter inom mekaniska och elektriska branchen, utveckling, produktion och försäljning av system för flygplatser, järnväg, gruvor och hamnar, konsultverksamhet inom företagsledning och marknadsföring, utveckling, marknadsföring och försäljning av försörjningssystem för flygplatser och hamnar samt att äga och förvalta värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder