Goexcellent Sweden AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-50104000
loner@exlnt.se

Välkommen till Goexcellent Sweden AB!

Bolaget skall på världsmarknaden via telefon eller annat distansmedium bedriva produktinformation och närliggande kundservice i enlighet med uppdrag från kundföretag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Goexcellent Sweden AB är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Solna, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Goexcellent Sweden AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 8063
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 373,535 351,779 292,091
Rörelseresultat 5,858 1,777 -9,712
Resultat efter finansnetto 2,981 -912 -10,550
Resultat före skatt 2,981 -912 -10,550
Årets resultat 8,063 52 -10,651
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 41,290 6,514 8,643
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 91,746 128,626 114,164
Summa 133,036 135,140 122,807
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000 1,000
Eget kapital 17,562 8,608 1,055
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 13,000 3,000
Kortfristiga skulder 115,474 113,532 118,752
Eget kapital och skulder 133,036 135,140 122,807
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 79.50% 113.30% 96.10%
Vinstmarginal 1.60% 0.50% -3.30%
Soliditet 13.20% 6.40% 0.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 606 570 528
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 251,991 253,549 217,330
Sociala kostnader 56,337 59,863 52,085
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 37,500 0 0
Varav utnyttjad 6,558 3,640 6,728

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460409-XXXX Winqvist, Gustaf Patrik Ledamot sedan 2010-02-17
570623-XXXX Holm, Carl Johan Anders Ledamot sedan 2010-02-17
570719-XXXX Weinz, Mats Erik Arne Ledamot sedan 2010-02-17
611112-XXXX Andreassen, Terje Ledamot sedan 2011-03-03
611112-XXXX Andreassen, Terje Ordförande sedan 2011-03-03
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556356-9382 Grant Thornton Sweden AB Revisor sedan 2009-07-08
570303-XXXX Sandell, Mats Johan Jörgen Huvudansvarig revisor sedan 2009-07-08
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460409-XXXX Winqvist, Gustaf Patrik Ordförande 2010-02-17 - 2011-03-03
570920-XXXX Winkler, Mats Uno Ledamot 2007-08-16 - 2009-02-25
570920-XXXX Winkler, Mats Uno Ordförande 2007-08-16 - 2009-02-25
571217-XXXX Salmela, Timo Kalevi Ledamot 2009-02-25 - 2010-02-17
630918-XXXX Fritz, Catarina Ledamot 2007-08-16 - 2009-02-25
670522-XXXX Nilsson, Lars Gerhard Ledamot 2009-02-25 - 2010-02-17
670522-XXXX Nilsson, Lars Gerhard Ordförande 2009-02-25 - 2010-02-17
710607-XXXX Beckeman, Karin Viveka Ledamot 2007-08-16 - 2009-02-25
780804-XXXX Axelryd, Helena Therese Suppleant 2009-02-25 - 2010-02-17
Tidigare Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2007-08-16 - 2009-07-08
641014-XXXX Rankin, Christine Elizabeth Huvudansvarig revisor 2007-08-16 - 2009-07-08
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556586-1001
Registrerat 2000-03-17
Status Fusion avslutad
Anställda 606
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 4006
Postnummer 16904
Postort Solna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
82200 Telefonserviceföretag (callcenterföretag)
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall på världsmarknaden via telefon eller annat distansmedium bedriva produktinformation och närliggande kundservice i enlighet med uppdrag från kundföretag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna