Goexcellent Sweden AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-50104000
loner@exlnt.se

Välkommen till Goexcellent Sweden AB!

Bolaget skall på världsmarknaden via telefon eller annat distansmedium bedriva produktinformation och närliggande kundservice i enlighet med uppdrag från kundföretag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Goexcellent Sweden AB är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Solna, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Goexcellent Sweden AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2119
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 371,879 373,535 351,779
Rörelseresultat 14,167 5,858 1,777
Resultat efter finansnetto -719 2,981 -912
Resultat före skatt -719 2,981 -912
Årets resultat 2,119 8,063 52
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 44,547 41,290 6,514
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 113,241 91,746 128,626
Summa 157,788 133,036 135,140
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000 1,000
Eget kapital 29,743 17,562 8,608
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 3,673 0 13,000
Kortfristiga skulder 124,372 115,474 113,532
Eget kapital och skulder 157,788 133,036 135,140
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 91.10% 79.50% 113.30%
Vinstmarginal 3.80% 1.60% 0.50%
Soliditet 18.80% 13.20% 6.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 537 606 570
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 247,002 251,991 253,549
Sociala kostnader 53,554 56,337 59,863
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 10,000 37,500 0
Varav utnyttjad 10,035 6,558 3,640

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
460409-XXXX Winqvist, Gustaf Patrik Ledamot sedan 2010-02-17
570623-XXXX Holm, Carl Johan Anders Ledamot sedan 2010-02-17
570719-XXXX Weinz, Mats Erik Arne Ledamot sedan 2010-02-17
611112-XXXX Andreassen, Terje Ledamot sedan 2011-03-03
611112-XXXX Andreassen, Terje Ordförande sedan 2011-03-03
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556356-9382 Grant Thornton Sweden AB Revisor sedan 2009-07-08
570303-XXXX Sandell, Mats Johan Jörgen Huvudansvarig revisor sedan 2009-07-08
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556586-1001
Registrerat 2000-03-17
Status Fusion avslutad
Anställda 537
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2000-07-31
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 4006
Postnummer 16904
Postort Solna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
82200 Telefonserviceföretag (callcenterföretag)
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall på världsmarknaden via telefon eller annat distansmedium bedriva produktinformation och närliggande kundservice i enlighet med uppdrag från kundföretag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna