Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-857162

Välkommen till Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal Aktiebolag!

Aktiebolaget ska bedriva odling och försäljning av växter och andra produkter inom och med anknytning till det trädgårdskulturella området samt bedriva café-och matservering ävensom äga, köpa, sälja och förvalta fast och lös egendom med anknytning till bolagets förenämnda verksamhet samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Solna, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -1362
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 8,530 7,402 9,916
Rörelseresultat -1,149 -701 -700
Resultat efter finansnetto -1,362 -805 -782
Resultat före skatt -1,362 -805 -782
Årets resultat -1,362 -805 -782
Balansräkning 2012-12 2011-08 2010-08
Tillgångar
Varulager m.m. 1,030 1,216 1,557
Anläggningstillgångar 1,724 928 1,074
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,303 1,860 1,948
Summa 3,027 2,787 3,022
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 167 101 -506
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,678 1,469 1,514
Kortfristiga skulder 1,182 1,218 2,014
Eget kapital och skulder 3,027 2,787 3,022
NYCKELTAL 2012-12 2011-08 2010-08
Kassalikviditet 110.20% 152.70% 96.70%
Vinstmarginal -13.50% -9.50% -7.00%
Soliditet 5.50% 3.60% -16.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-08 2010-08
Antal anställda 9 10 11
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 270 296 687
Personalkostnader 3,462 2,715 3,408
Sociala kostnader 954 672 955
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 1,500 1,500 1,500
Varav utnyttjad 1,435 1,107 599

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
320711-XXXX Saks, Alter Ledamot sedan 2010-10-06
330219-XXXX Lidström, Lars Åke Ledamot sedan 2010-10-06
360111-XXXX Lidström, Ing-Marie Ledamot sedan 2010-10-06
681111-XXXX , Ledamot sedan 1995-01-30
681111-XXXX , Verkställande direktör sedan 2003-10-31
681111-XXXX , Ordförande sedan 2010-10-06
Nuvarande Tillsynsbefattningar
711223-XXXX Kindvall, Jenny Maria Revisor sedan 2014-02-13
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556507-7137
VD ,
Registrerat 1995-01-30
Status Aktivt
Anställda 9
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1995-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Ulriksdalsvägen 2
Postnummer 17079
Postort Solna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
01199 Odlare av övriga ett- och tvååriga växter
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva odling och försäljning av växter och andra produkter inom och med anknytning till det trädgårdskulturella området samt bedriva café-och matservering ävensom äga, köpa, sälja och förvalta fast och lös egendom med anknytning till bolagets förenämnda verksamhet samt utöva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Lidström, Charlotta Maria