Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal AB


Kontaktuppgifter

08-857162
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal Aktiebolag!

Aktiebolaget ska bedriva odling och försäljning av växter och andra produkter inom och med anknytning till det trädgårdskulturella området samt bedriva café-och matservering ävensom äga, köpa, sälja och förvalta fast och lös egendom med anknytning till bolagets förenämnda verksamhet samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Solna, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Ekoparkens Trädgårdscenter i Ulriksdal Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -1362
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 8,530 7,402 9,916
Rörelseresultat -1,149 -701 -700
Resultat efter finansnetto -1,362 -805 -782
Resultat före skatt -1,362 -805 -782
Årets resultat -1,362 -805 -782
Balansräkning 2012-12 2011-08 2010-08
Tillgångar
Varulager m.m. 1,030 1,216 1,557
Anläggningstillgångar 1,724 928 1,074
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,303 1,860 1,948
Summa 3,027 2,787 3,022
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 167 101 -506
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,678 1,469 1,514
Kortfristiga skulder 1,182 1,218 2,014
Eget kapital och skulder 3,027 2,787 3,022
NYCKELTAL 2012-12 2011-08 2010-08
Kassalikviditet 110.20% 152.70% 96.70%
Vinstmarginal -13.50% -9.50% -7.00%
Soliditet 5.50% 3.60% -16.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-08 2010-08
Antal anställda 9 10 11
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 270 296 687
Personalkostnader 3,462 2,715 3,408
Sociala kostnader 954 672 955
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 1,500 1,500 1,500
Varav utnyttjad 1,435 1,107 599

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
320711-XXXX Saks, Alter Ledamot sedan 2010-10-06
330219-XXXX Lidström, Lars Åke Ledamot sedan 2010-10-06
360111-XXXX Lidström, Ing-Marie Ledamot sedan 2010-10-06
681111-XXXX , Ledamot sedan 1995-01-30
681111-XXXX , Verkställande direktör sedan 2003-10-31
681111-XXXX , Ordförande sedan 2010-10-06
Nuvarande Tillsynsbefattningar
711223-XXXX Kindvall, Jenny Maria Revisor sedan 2014-02-13
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
330219-XXXX Lidström, Lars Åke Ledamot 1995-01-30 - 2010-06-14
330219-XXXX Lidström, Lars Åke Ordförande 2006-09-27 - 2010-06-14
360111-XXXX Lidström, Ing-Marie Ledamot 1995-01-30 - 2010-06-14
421230-XXXX Oxhammar, Greger Edvin Olaf Ledamot 2010-06-14 - 2010-07-27
421230-XXXX Oxhammar, Greger Edvin Olaf Ordförande 2010-06-14 - 2010-07-27
680701-XXXX Orre, Lars Johan Henrik Ledamot 1995-01-30 - 2010-10-06
Tidigare Tillsynsbefattningar
420801-XXXX Jonsson, Jan Bertil Revisor 2003-10-31 - 2012-09-05
500511-XXXX Wiklund, Anne Margarete Huvudansvarig revisor 2012-09-06 - 2013-12-14
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2012-09-06 - 2014-02-06
570728-XXXX Bladh, Ella -Riitta Huvudansvarig revisor 2013-12-14 - 2014-02-06