ABC Flytt


Kontaktuppgifter

08-28 55 00
info@abcflytt.se

Address

Aspstigen 3
 16934 SOLNA
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till ABC Flytt.

ABC Flytt - image Det absolut viktigaste för oss är att kunna erbjuda våra kunder en trygg och prisvärd flytt.

Vi ser till att ni får den information och hjälp ni behöver både innan, under och efter flyttningen. Hos oss är varje kund vår viktigaste kund.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -566
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 246 2,776
Rörelseresultat -563 -59 95
Resultat efter finansnetto -566 -59 81
Resultat före skatt -566 -59 81
Årets resultat -566 -59 39
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 645 816
Summa 0 645 816
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital -403 163 222
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 403 482 595
Eget kapital och skulder 0 645 816
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 0.00% 133.80% 137.10%
Vinstmarginal 0.00% -22.00% 3.40%
Soliditet 0.00% 25.30% 27.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 86
Personalkostnader 0 0 333
Sociala kostnader 0 0 79
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430711-XXXX Löfqvist, Jan Marino Erik Ledamot sedan 2007-04-24
721104-XXXX Löfqvist, Magnus Erik Anders Ledamot sedan 2007-11-20
721104-XXXX Löfqvist, Magnus Erik Anders Verkställande direktör sedan 2007-11-20
721104-XXXX Löfqvist, Magnus Erik Anders Ordförande sedan 2007-11-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530309-XXXX Phillips, Craig Oswald Revisor sedan 2010-04-20
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
840302-XXXX Berg Falk, Louise Gunilla Beatrice Ledamot 2007-04-24 - 2009-09-22
Tidigare Tillsynsbefattningar
650921-XXXX Hammare, Martin Revisor 2007-04-24 - 2009-12-03