A3a Mobile Sweden AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-50535300

Välkommen till A3a Mobile Sweden AB!

Bolaget ska bedriva marknadsföring och handel och försäljning av såväl telekommunikationslösningar som hemelektronik, lämna och förmedla krediter, bland annat i form av konsumentkrediter samt idka därmed förenlig verksamhet.
A3a Mobile Sweden AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Solna, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om A3a Mobile Sweden AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 5272
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 77,023 73,244 47,785
Rörelseresultat 7,611 6,788 1,788
Resultat efter finansnetto 7,776 7,125 2,158
Resultat före skatt 7,776 5,425 1,908
Årets resultat 5,272 3,982 995
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,942 3,972 1,837
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 29,687 35,241 21,786
Summa 32,628 39,213 23,623
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000 1,000
Eget kapital 8,551 7,779 3,798
Obeskattade reserver 2,830 2,830 1,130
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 21,247 28,604 18,696
Eget kapital och skulder 32,628 39,213 23,623
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 139.70% 123.20% 116.50%
Vinstmarginal 9.90% 9.30% 3.70%
Soliditet 33.00% 25.20% 19.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 10 8 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 353 677 711
Personalkostnader 7,533 6,186 5,050
Sociala kostnader 2,003 1,888 1,251
Aktieutdelning 6,000 4,500 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560705-XXXX Vinje, Morten Ledamot sedan 2010-03-01
560705-XXXX Vinje, Morten Ordförande sedan 2010-08-16
560705-XXXX Vinje, Morten Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-12-23
650109-XXXX Sternad, Denny Robert Jaakko Ledamot sedan 2010-08-16
670817-XXXX Rudby, Lars Oscar Anders Ledamot sedan 2010-08-16
670817-XXXX Rudby, Lars Oscar Anders Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-08-16
761219-XXXX Andersson Sundeman, Åsa Kristina Extern verkställande direktör sedan 2014-03-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
770911-XXXX Lagerqvist, Erik Bengt Revisor sedan 2010-03-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556767-1572
VD Sundeman ,Åsa
Registrerat 2008-10-07
Status Aktivt
Anställda 10
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2009-03-12
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Greta Garbos Väg 13
Postnummer 16940
Postort Solna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
61200 Telekommunikationsbolag, trådlöst
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva marknadsföring och handel och försäljning av såväl telekommunikationslösningar som hemelektronik, lämna och förmedla krediter, bland annat i form av konsumentkrediter samt idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Rudby, Lars Oscar Anders >Sternad, Denny Robert Jaakkoi förening med >Vinje, Morten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder