Viby Fastigheter AB


Kontaktuppgifter

Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Viby Fastigheter AB!

Fastighetsbolag förvaltning av fast och lös egendom, handel med fastigheter, aktier och värdepapper.
Viby Fastigheter AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i SOLLENTUNA, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Viby Fastigheter AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12
Nettoomsättning 0
Rörelseresultat 0
Resultat efter finansnetto 0
Resultat före skatt 0
Årets resultat 0
Balansräkning 2012-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0
Anläggningstillgångar 8,333
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 57
Summa 8,391
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
Bundet eget kapital 50
Eget kapital 50
Obeskattade reserver 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 7,960
Kortfristiga skulder 381
Eget kapital och skulder 8,391
NYCKELTAL 2012-12
Kassalikviditet 15.00%
Vinstmarginal 0.00%
Soliditet 0.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12
Antal anställda 0
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 0
Sociala kostnader 0
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 0
Varav utnyttjad 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
610903-XXXX Sirén, Tarja Kaarina Ledamot sedan 2012-03-13
841229-XXXX Sirén, Aretino Suppleant sedan 2012-03-13
Nuvarande Tillsynsbefattningar
520701-XXXX Åhsberg, Sven Eric Nils Fredrik Revisor sedan 2012-03-13