Stockholmsbuss G. Demnert AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Stockholmsbuss G. Demnert Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva persontrafik med buss, bil och båt samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva uthyrning av motor-och segelbåtar samt därmed förenlig verksamhet.
Stockholmsbuss G. Demnert Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sollentuna, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Stockholmsbuss G. Demnert Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 11
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 395 14 091 16 165
Rörelseresultat -38 377 855
Resultat efter finansnetto -296 78 635
Resultat före skatt 24 78 115
Årets resultat 11 56 81
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 205 5 727 6 374
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 918 1 482 2 778
Summa 9 123 7 209 9 152
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 400 400 400
Bundet eget kapital 400 400 400
Eget kapital 554 543 488
Obeskattade reserver 570 890 890
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 5 727 4 364 5 705
Kortfristiga skulder 2 272 1 412 2 070
Eget kapital och skulder 9 123 7 209 9 152
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 84,40% 105,00% 134,20%
Vinstmarginal -0,20% 2,70% 5,20%
Soliditet 10,90% 16,60% 12,30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 11 12 12
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 300
Personalkostnader 3 947 4 315 4 331
Sociala kostnader 920 1 134 1 058
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 1 000 1 000 1 000
Varav utnyttjad 951 577 694

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500605-XXXX Demnert, Kristina Maria Suppleant sedan 1988-07-06
510907-XXXX Demnert, Hans Göran Ledamot sedan 1988-07-06
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556068-8813 Crowe Horwath Osborne AB Revisor sedan 2003-11-01
690723-XXXX Gustavsson, Nils Thomas Huvudansvarig revisor sedan 2003-11-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556329-7927
Registrerat 1988-07-06
Status Aktivt
Anställda 11
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1990-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 2070
Postnummer 19102
Postort Sollentuna
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
49390 Charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva persontrafik med buss, bil och båt samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva uthyrning av motor-och segelbåtar samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen