Magnusson Gruppen AB


Kontaktuppgifter

saknas
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Magnusson Gruppen AB!

Bolaget skall bedriva handel och konsultverksamhet beträffande sportkläder samt därmed förenlig verksamhet.
Magnusson Gruppen AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sollentuna, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Magnusson Gruppen AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 199
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 5,651 4,169 2,901
Rörelseresultat 353 20 121
Resultat efter finansnetto 338 7 115
Resultat före skatt 258 7 115
Årets resultat 199 7 115
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 194 330 521
Anläggningstillgångar 89 89 89
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,499 1,491 1,486
Summa 1,587 1,580 1,575
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 154 154 154
Bundet eget kapital 154 154 154
Eget kapital 317 200 192
Obeskattade reserver 80 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 38 58 206
Kortfristiga skulder 1,152 1,322 1,177
Eget kapital och skulder 1,587 1,580 1,575
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 130.10% 112.80% 126.30%
Vinstmarginal 6.20% 0.50% 4.20%
Soliditet 23.90% 12.70% 12.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 267
Personalkostnader 649 520 403
Sociala kostnader 181 106 76
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 81 150
Varav utnyttjad 0 20 139

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
380715-XXXX Magnusson, Egon Stig Ingvar Ledamot sedan 2013-04-11
630403-XXXX Magnusson, Mats Ingvar Ledamot sedan 2003-11-01
630403-XXXX Magnusson, Mats Ingvar Verkställande direktör sedan 2006-09-20
640426-XXXX Bergström, Bo Conny Siewert Ledamot sedan 2006-09-20
640426-XXXX Bergström, Bo Conny Siewert Ordförande sedan 2013-04-11
640603-XXXX Magnusson, Charlotta Kerstin Helena Suppleant sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
720817-XXXX Berg, Göran Roger Revisor sedan 2008-01-04