Heluma AB


Kontaktuppgifter

070-6671339
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Heluma AB!

Aktiebolaget ska bedriva tekniska konsulttjänster inklusive rådgivning och utbildning, företrädelsevis inom elteknik, datateknik, medicinsk teknik, informations-och kommunikationsteknologi, samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Heluma AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sollentuna, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Heluma AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12
Nettoomsättning 838
Rörelseresultat 115
Resultat efter finansnetto 115
Resultat före skatt 80
Årets resultat 52
Balansräkning 2012-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0
Anläggningstillgångar 314
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 467
Summa 781
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
Bundet eget kapital 50
Eget kapital 102
Obeskattade reserver 35
Avsättningar 25
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 619
Eget kapital och skulder 781
NYCKELTAL 2012-12
Kassalikviditet 75.40%
Vinstmarginal 13.70%
Soliditet 16.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12
Antal anställda 1
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 0
Sociala kostnader 173
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 0
Varav utnyttjad 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550715-XXXX Holm, Ulf Sven Olof Suppleant sedan 2012-02-22
571005-XXXX Tuxen-Meyer, Hedvig Lucia Marie Ledamot sedan 2012-02-22