Burmans Handelsträdgård AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0910-16836

Välkommen till Burmans Handelsträdgård Aktiebolag!

Bolaget ska bedriva försäljning av blommor, grönsaker, bär, torvmull och frö samt därmed förenlig verksamhet.
Burmans Handelsträdgård Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Skellefteå, västerbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Burmans Handelsträdgård Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 156
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3,023 3,207 3,138
Rörelseresultat 368 165 316
Resultat efter finansnetto 361 179 311
Resultat före skatt 206 164 229
Årets resultat 156 128 164
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 110 168 203
Anläggningstillgångar 720 489 469
Kortfristiga fordringar 400 400 831
Omsättningstillgångar 1,447 1,686 1,358
Summa 2,167 2,176 1,827
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,188 1,133 1,105
Obeskattade reserver 424 268 254
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 555 775 469
Eget kapital och skulder 2,167 2,176 1,827
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 260.70% 217.50% 289.60%
Vinstmarginal 12.10% 5.10% 10.00%
Soliditet 70.10% 61.10% 70.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 3 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 1,031 1,363 1,029
Sociala kostnader 359 439 336
Aktieutdelning 100 100 100
Beviljad Checkkredit 0 200 200
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560123-XXXX Burman, Runa Monika Suppleant sedan 2010-04-22
560501-XXXX Burman, Anders Lennart Valentin Ledamot sedan 1988-12-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530907-XXXX Almström, Arne Henry Huvudansvarig revisor sedan 2012-02-11
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2012-02-11
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556345-0344
Registrerat 1988-12-30
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1989-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Tjärn 270
Postnummer 93191
Postort Skellefteå
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
01134 Odlare av grönsaker i växthus
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva försäljning av blommor, grönsaker, bär, torvmull och frö samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten