Burmans Handelsträdgård AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0910-16836

Välkommen till Burmans Handelsträdgård Aktiebolag!

Bolaget ska bedriva försäljning av blommor, grönsaker, bär, torvmull och frö samt därmed förenlig verksamhet.
Burmans Handelsträdgård Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Skellefteå, västerbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Burmans Handelsträdgård Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 128
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3,207 3,138 3,454
Rörelseresultat 165 316 360
Resultat efter finansnetto 179 311 336
Resultat före skatt 164 229 330
Årets resultat 128 164 266
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 168 203 123
Anläggningstillgångar 489 469 532
Kortfristiga fordringar 400 831 1,022
Omsättningstillgångar 1,686 1,358 1,376
Summa 2,176 1,827 1,908
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,133 1,105 1,041
Obeskattade reserver 268 254 172
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 288
Kortfristiga skulder 775 469 407
Eget kapital och skulder 2,176 1,827 1,908
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 217.50% 289.60% 338.10%
Vinstmarginal 5.10% 10.00% 10.10%
Soliditet 61.10% 70.50% 61.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 3 3 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 480
Personalkostnader 1,363 1,029 1,158
Sociala kostnader 439 336 348
Aktieutdelning 100 100 100
Beviljad Checkkredit 200 200 500
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560123-XXXX Burman, Runa Monika Suppleant sedan 2010-04-22
560501-XXXX Burman, Anders Lennart Valentin Ledamot sedan 1000-01-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530907-XXXX Almström, Arne Henry Huvudansvarig revisor sedan 2012-02-11
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2012-02-11
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530919-XXXX Karlsson, Knut Torbjörn Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2012-02-11
560501-XXXX Burman, Anders Lennart Valentin Ordförande 2003-11-01 - 2010-04-22
Tidigare Tillsynsbefattningar
601214-XXXX Lundström, Enar Robert Revisor 2003-11-01 - 2012-02-11
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556345-0344
Registrerat 1988-12-30
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Tjärn 270
Postnummer 93191
Postort Skellefteå
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
01134 Odlare av grönsaker i växthus
01191 Odlare av prydnadsväxter i växthus
01250 Odlare av andra frukter och bär samt nötter
47761 Blomster- och trädgårdsvaruhandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva försäljning av blommor, grönsaker, bär, torvmull och frö samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten