Kp Rör i Skara AB


Kontaktuppgifter

0511-62000

Address

Vallgatan 53
 53237 Skara
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Kp Rör i Skara AB!

Bolaget skall bedriva VVS-rörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Kp Rör i Skara AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Skara, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Kp Rör i Skara AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 316
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 4,133 6,708 9,483
Rörelseresultat 380 -470 231
Resultat efter finansnetto 316 -549 153
Resultat före skatt 316 -534 138
Årets resultat 316 -534 126
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 345 433 667
Anläggningstillgångar 19 25 8
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 968 1,544 2,333
Summa 987 1,569 2,341
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 125 -192 342
Obeskattade reserver 0 0 15
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 862 1,761 1,983
Eget kapital och skulder 987 1,569 2,341
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 112.30% 87.70% 117.70%
Vinstmarginal 9.10% -7.00% 2.40%
Soliditet 12.70% -12.20% 15.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 3 6 7
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 630
Personalkostnader 1,271 2,234 2,729
Sociala kostnader 308 602 757
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 400 800 800
Varav utnyttjad 225 718 676

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
610427-XXXX Olausson, Kjell Åke Ledamot sedan 2003-11-01
660625-XXXX Olausson, Berit Evy Angela Suppleant sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
470502-XXXX Gustavsson, Stig Göran Revisor sedan 2004-09-10
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
610427-XXXX Olausson, Kjell Åke Ordförande 2003-11-01 - 2013-02-02
720510-XXXX Gustafsson, Janette Ulrika Suppleant 2003-11-01 - 2013-02-02
721106-XXXX Gustafsson, Kenth Erik Peter Ledamot 2003-11-01 - 2013-02-02