Rode Wine Tours AB


Kontaktuppgifter

Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Rode Wine Tours AB!

Aktiebolagets verksamhet ska vara bussresor i Europa med inriktning vin och kultur samt därmed förenlig verksamhet.
Rode Wine Tours AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Skanör, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Rode Wine Tours AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12
Nettoomsättning 948
Rörelseresultat 132
Resultat efter finansnetto 132
Resultat före skatt 98
Årets resultat 71
Balansräkning 2012-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0
Anläggningstillgångar 0
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 292
Summa 292
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
Bundet eget kapital 50
Eget kapital 121
Obeskattade reserver 34
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 137
Eget kapital och skulder 292
NYCKELTAL 2012-12
Kassalikviditet 213.10%
Vinstmarginal 13.90%
Soliditet 50.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12
Antal anställda 2
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 147
Sociala kostnader 12
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 0
Varav utnyttjad 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420109-XXXX Rode, Johan Lauritz Sand Ledamot sedan 2012-03-05
420109-XXXX Rode, Johan Lauritz Sand Ordförande sedan 2012-03-05
450804-XXXX Rode, Eva Ragnhild Margareta Ledamot sedan 2012-03-05
750824-XXXX Rode, Johan Andreas Ledamot sedan 2012-03-05
Nuvarande Tillsynsbefattningar
570123-XXXX Andersson, Bengt Roland Revisor sedan 2012-03-05