Apoteket Kärnan - Skövde

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0771-450450

Välkommen till Apoteket Kärnan - Skövde!

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt tillhandahålla varor och tjänster inom läkemedelsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att en god läkemedels-försörjning i Sverige främjas.
Apoteket Kärnan - Skövde är registerat som aktivt publikt aktiebolag i Skövde, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Apoteket Kärnan - Skövde är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 56000
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 13,960,000 15,243,000 16,274,000
Rörelseresultat -88,000 109,000 -701,000
Resultat efter finansnetto 106,000 266,000 4,360,000
Resultat före skatt 123,000 126,000 4,727,000
Årets resultat 56,000 63,000 4,752,000
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,192,000 1,117,000 839,000
Anläggningstillgångar 844,000 941,000 814,000
Kortfristiga fordringar 0 0 5,923,000
Omsättningstillgångar 3,943,000 4,253,000 9,879,000
Summa 4,787,000 5,194,000 10,693,000
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 175,000 175,000 175,000
Bundet eget kapital 175,000 175,000 175,000
Eget kapital 376,000 520,000 5,857,000
Obeskattade reserver 580,000 597,000 505,000
Avsättningar 49,000 96,000 213,000
Långfristiga skulder 30,000 50,000 68,000
Kortfristiga skulder 3,752,000 3,931,000 4,050,000
Eget kapital och skulder 4,787,000 5,194,000 10,693,000
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 105.10% 108.20% 243.90%
Vinstmarginal -0.60% 0.70% -4.30%
Soliditet 16.80% 18.30% 58.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 3,794 3,691 3,946
Löner Styrelse/VD 0 0 2,000
Varav Bonus/tantiem 21,000 20,000 31,000
Personalkostnader 1,957,000 1,798,000 2,278,000
Sociala kostnader 564,000 406,000 931,000
Aktieutdelning 31,000 200,000 5,400,000
Beviljad Checkkredit 4,000,000 0 0
Varav utnyttjad 1,838,000 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430923-XXXX Karnberger, Gert Reidar Gustav Ledamot sedan 2009-10-20
490920-XXXX Jansson, Carl Christian Westin Ledamot sedan 2009-10-20
490920-XXXX Jansson, Carl Christian Westin Ordförande sedan 2009-10-20
501019-XXXX Curman Ruiz De Porras, Maria Del Pilar Ledamot sedan 2012-06-28
510425-XXXX Larsson, Gunilla Birgitta Marianne Arbetstagarrepresentant sedan 2009-12-11
510425-XXXX Larsson, Gunilla Birgitta Marianne Suppleant sedan 2009-12-11
530727-XXXX Fernvall Markstedt, Eva Margareta Extern firmatecknare sedan 2005-07-11
540919-XXXX Sällström Nilsson, Carin Ingar Andréa Arbetstagarrepresentant sedan 2009-12-11
540919-XXXX Sällström Nilsson, Carin Ingar Andréa Ledamot sedan 2009-12-11
550919-XXXX Wenzlaff, Anna Elisabet Ledamot sedan 2009-10-20
600213-XXXX Carls, Jan-Olov Extern firmatecknare sedan 2012-06-28
620812-XXXX Johansson, Jan Mikael Extern firmatecknare sedan 2011-07-05
640603-XXXX Kimdal Redeborn, Anne Marie Elisabeth Arbetstagarrepresentant sedan 2012-03-28
640603-XXXX Kimdal Redeborn, Anne Marie Elisabeth Suppleant sedan 2012-03-28
650101-XXXX Schauman, Maria Christina Paulsdotter Ledamot sedan 2009-10-20
650716-XXXX Rogmark, Anna Gunilla Extern firmatecknare sedan 2005-12-20
660328-XXXX Carlsson, Ann Christina Extern verkställande direktör sedan 2011-01-26
680625-XXXX Skutholm, Lars Tage Extern firmatecknare sedan 2011-09-27
690921-XXXX Eriksson, Ulrika Helene Extern vice verkställande direktör sedan 2013-02-18
700125-XXXX Hagsten, Kenneth Johnny Extern firmatecknare sedan 2013-06-20
710720-XXXX Ljungqvist, Leif -Johan Patrik Ledamot sedan 2012-06-28
720228-XXXX Fält, Carina Viktoria Extern firmatecknare sedan 2012-06-28
720302-XXXX Ekergren, Anna Helene Birgitta Arbetstagarrepresentant sedan 2014-01-13
720302-XXXX Ekergren, Anna Helene Birgitta Ledamot sedan 2014-01-13
750212-XXXX Rosén, Olof Pontus Extern firmatecknare sedan 2013-02-18
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2007-08-23
701223-XXXX Lundvall, Åsa Elisabet Huvudansvarig revisor sedan 2011-09-27
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440610-XXXX Lagerblad, Jan Peter Ledamot 2002-09-02 - 2009-10-20
460621-XXXX Wahrolin, Christina Ledamot 2006-07-05 - 2008-08-19
460907-XXXX Elmér, Anders Birger Arbetstagarrepresentant 2007-11-23 - 2008-09-24
460907-XXXX Elmér, Anders Birger Ledamot 2007-11-23 - 2008-09-24
461229-XXXX Bodenfors, Sven-Olof Sigurd Ledamot 2007-01-23 - 2009-10-20
470601-XXXX Eriksson, Eva Hildegard Ledamot 2001-07-19 - 2009-10-20
490311-XXXX Hartzell, Lars Gösta Arbetstagarrepresentant 2007-11-23 - 2008-09-24
490311-XXXX Hartzell, Lars Gösta Suppleant 2007-11-23 - 2008-09-24
490504-XXXX Elinderson, Lars Olof Lekmannarevisor 2007-08-23 - 2012-06-28
500428-XXXX Båtelson, Per Gunnar Ledamot 2007-01-23 - 2009-10-20
500428-XXXX Båtelson, Per Gunnar Ordförande 2007-01-23 - 2009-10-20
500609-XXXX Kronstam, Karin Agneta Ledamot 2007-01-23 - 2009-10-20
510430-XXXX Karlsson, Karl Anders Lekmannarevisorssuppleant 2007-08-23 - 2012-06-28
510629-XXXX Jansson, Pia Carina Regina Arbetstagarrepresentant 2002-09-02 - 2013-10-28
510629-XXXX Jansson, Pia Carina Regina Ledamot 2005-07-11 - 2013-10-28
540422-XXXX Carlsson, Stefan Lennart Extern verkställande direktör 1999-05-04 - 2010-09-01
550218-XXXX Löfstedt, Rolf Tore Johannes Extern firmatecknare 2007-08-23 - 2011-09-27
550516-XXXX Paus, Anne Margrethe Wangensten Extern firmatecknare 2001-04-19 - 2008-08-19
550516-XXXX Paus, Anne Margrethe Wangensten Extern firmatecknare 2009-12-11 - 2013-02-18
551130-XXXX Nilsson, Anita Birgitta Albertsdotter Revisorssuppleant 2003-10-31 - 2010-12-13
580327-XXXX Lemne, Carola Elisabet Ledamot 2004-07-20 - 2009-05-29
580412-XXXX Matses, Pär Anders Rune Extern firmatecknare 2008-05-23 - 2011-01-26
580412-XXXX Matses, Pär Anders Rune Extern vice verkställande direktör 2001-04-19 - 2008-04-23
581208-XXXX Andersson, Gunilla Maria Arbetstagarrepresentant 2005-07-11 - 2009-10-20
581208-XXXX Andersson, Gunilla Maria Suppleant 2005-07-11 - 2009-10-20
590630-XXXX Orback Pettersson, Karin Viola Ledamot 2006-07-05 - 2009-10-20
590721-XXXX Dicander Alexandersson, Marianne Charlotta Extern firmatecknare 2007-08-23 - 2009-05-29
590721-XXXX Dicander Alexandersson, Marianne Charlotta Extern vice verkställande direktör 2009-05-29 - 2011-09-27
590823-XXXX Åhlund, Anders Pär Ragnar Ledamot 2008-08-19 - 2009-05-29
600227-XXXX Jarnheimer, Bert Lars-Johan Ledamot 2009-10-20 - 2012-06-28
620316-XXXX Höglind, Monika Maria Extern firmatecknare 2008-05-23 - 2013-06-20
630918-XXXX Fritz, Catarina Ledamot 2008-08-19 - 2009-10-20
650101-XXXX Schauman, Maria Christina Paulsdotter Verkställande direktör 2010-09-01 - 2011-01-26
651010-XXXX Felton, Camilla Maria Arbetstagarrepresentant 2008-09-24 - 2009-10-20
651010-XXXX Felton, Camilla Maria Suppleant 2008-09-24 - 2009-10-20
651124-XXXX Lundström, Henrik Ledamot 2009-05-29 - 2009-10-20
670505-XXXX Netzell, Per Knut Mattias Extern firmatecknare 2009-05-29 - 2009-12-11
670820-XXXX Wallér, Johan Gabriel Extern firmatecknare 2009-05-29 - 2010-02-23
690921-XXXX Eriksson, Ulrika Helene Extern firmatecknare 2009-05-29 - 2013-02-18
720804-XXXX Sundgren, Anna Mikaela Johanna Arbetstagarrepresentant 2008-09-24 - 2009-10-20
720804-XXXX Sundgren, Anna Mikaela Johanna Ledamot 2008-09-24 - 2009-10-20
730321-XXXX Kruse, David Extern firmatecknare 2009-12-11 - 2012-06-28
790312-XXXX Jonsson, Malin Kristina Arbetstagarrepresentant 2009-12-11 - 2012-03-28
790312-XXXX Jonsson, Malin Kristina Suppleant 2009-12-11 - 2012-03-28
Tidigare Tillsynsbefattningar
540924-XXXX Nordstrand, Lars Ingemar Revisor 2003-10-31 - 2011-01-26
570617-XXXX Åström, John Erik Huvudansvarig revisor 2007-08-23 - 2011-09-27
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556138-6532
VD Carlsson ,Ann
Registrerat 1970-09-01
Status Aktivt
Anställda 3794
Typ av firma Publikt aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 54185
Postort Skövde
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47730 Apotek
46460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt tillhandahålla varor och tjänster inom läkemedelsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att en god läkemedels-försörjning i Sverige främjas.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Curman Ruiz de Porras, Maria Del P >Jansson, Carl Christian Westin>Karnberger, Gert Reidar Gustav >Ljungqvist, Leif-Johan Patrik >Schauman, Maria Christina P >Wenzlaff, Anna ElisabetFirman tecknas av en av >Carlsson, Ann Christina >Johansson, Jan Mikael i förening med en av>Carls, Jan-Olov >Curman Ruiz de Porras, Maria Del P >Eriksson, Ulrika Helene >Fernvall Markstedt, Eva Margareta>Fält, Carina Viktoria >Hagsten, Kenneth Johnny >Jansson, Carl Christian Westin >Karnberger, Gert Reidar Gustav>Ljungqvist, Leif-Johan Patrik >Rogmark, Anna Gunilla >Rosén, Olof Pontus >Schauman, Maria Christina P>Skutholm, Lars Tage >Wenzlaff, Anna Elisabet Firman tecknas i förening av >Carlsson, Ann Christina>Johansson, Jan Mikael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder