Stall Lagerfelt AB


Kontaktuppgifter

0416-17262
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Stall Lagerfelt AB!

Bolaget skall driva lantbruk, uppfödning, träning,handel och tävling med hästar, kapitalförvaltning och handel med värdepapper samt idka därmed förenligverksamhet.
Stall Lagerfelt AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sjöbo, östergötland . Det du kan läsa på Listan.se om Stall Lagerfelt AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 67
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 3,600 4,011 3,849
Rörelseresultat 176 -106 -912
Resultat efter finansnetto 67 -214 -1,075
Resultat före skatt 67 -214 -1,075
Årets resultat 67 -214 -1,075
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 405 655 2,003
Anläggningstillgångar 4,270 4,124 4,525
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 796 1,289 2,603
Summa 5,066 5,413 7,128
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 194 128 141
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 424 262
Kortfristiga skulder 4,872 4,861 6,725
Eget kapital och skulder 5,066 5,413 7,128
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 16.30% 26.50% 38.70%
Vinstmarginal 4.80% -2.60% -23.60%
Soliditet 3.80% 2.40% 2.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 2 1 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 159 66 197
Sociala kostnader 48 40 59
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,000 2,000 2,000
Varav utnyttjad 0 424 262

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
370913-XXXX Lagerfelt, Love Axel Bleckert Ledamot sedan 1000-01-01
370913-XXXX Lagerfelt, Love Axel Bleckert Ordförande sedan 2003-11-01
430826-XXXX Lagerfelt, Anna Elisabeth Suppleant sedan 1000-01-01
691024-XXXX Hermelin, Magdalena Elisabeth Ledamot sedan 1999-10-13
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540402-XXXX Kronblad, Jens Åke Ragnar Revisor sedan 2011-11-29
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
420712-XXXX Karlsson, Bengt Anders Revisor 2003-11-01 - 2009-12-30
600904-XXXX Hellgren, Per Michael Revisor 2009-12-30 - 2011-11-29