L - G Larssons Lantbruk AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0303-745057

Välkommen till L - G Larssons Lantbruk AB!

Bolaget skall bedriva grushantering och entreprenad inom gräv och schaktverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
L - G Larssons Lantbruk AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i SIMLÅNGSDALEN, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om L - G Larssons Lantbruk AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 36
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat 11 -5 -5
Resultat efter finansnetto 36 16 32
Resultat före skatt 36 16 32
Årets resultat 36 16 32
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 490 490
Omsättningstillgångar 745 854 1,028
Summa 745 854 1,028
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 734 837 1,012
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 16 16
Eget kapital och skulder 745 854 1,028
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 6,772.70% 5,337.50% 6,425.00%
Vinstmarginal 100.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 98.50% 98.00% 98.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 150 140 130
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
431006-XXXX Jönsson, Per-Ove Lennart Ledamot sedan 2003-10-31
480929-XXXX Mattsson, Britt Solveig Suppleant sedan 2003-10-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
460405-XXXX Wahlberg, Tommy Lars Gunnar Revisor 2003-10-31 - 2011-10-18
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556469-6515
Registrerat 1993-07-02
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Nej
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Knallalt 203
Postnummer 31038
Postort HYLTE
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
00009 Huvudnäring okänd
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva grushantering och entreprenad inom gräv och schaktverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten