Lindfalken AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Lindfalken AB!

Bolaget skall bedriva skatterådgivning, redovisnings-och inkassotjänster, företagsrådgivning, utbildning. Entreprenadverksamhet inom byggsektorn såsom nybyggnation, rivningsarbeten, grund och markarbeten, installationsverksamhet inom vatten-, värme-och sanitetsbranschen, schaktning och snöröjning. Utföra maskinarbeten, förar-tjänster, reparation av maskiner och bilar, skogs-och lantbruksvård, bärgning, buss och övriga transporttjänster. Verksamhet inom mötes-och evenemangsbranschen, reseförmedling, reklam och arbetskraftsuthyrning. Äga och förvalta fastigheter, fastighetsskötsel, reparation och underhåll av fastigheter, import, export och försäljning av byggmaterial, samt äga och förvalta värdepapper och därtill enligt ovan nämnda förenliga verksamheter.
Lindfalken AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sandviken, gävleborg . Det du kan läsa på Listan.se om Lindfalken AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 4374
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 13,057 9,433 8,696
Rörelseresultat 2,286 -469 1,613
Resultat efter finansnetto 4,848 -339 1,087
Resultat före skatt 4,560 96 648
Årets resultat 4,374 0 311
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,983 2,835 2,346
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 8,172 8,034 6,403
Summa 11,155 10,869 8,749
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 5,587 1,213 1,213
Obeskattade reserver 1,370 1,082 1,518
Avsättningar 199 1,441 1,143
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3,999 7,133 4,876
Eget kapital och skulder 11,155 10,869 8,749
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 204.40% 112.60% 131.30%
Vinstmarginal 15.80% -5.00% 18.50%
Soliditet 59.70% 18.50% 26.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 1 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 46 280
Personalkostnader 242 537 1,121
Sociala kostnader 76 151 312
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,000 2,000 2,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530224-XXXX Lönn, Bengt Åke Suppleant sedan 2010-07-26
530224-XXXX Lönn, Bengt Åke Särskild delgivningsmottagare sedan 2013-01-22
600611-XXXX Johansson, Hans Mikael Revisorssuppleant sedan 2003-10-31
660926-XXXX Klang, Jonas Christofer Ledamot sedan 2003-10-31
660926-XXXX Klang, Jonas Christofer Verkställande direktör sedan 2003-10-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540805-XXXX Eriksson, Ingrid Elisabeth Revisor sedan 2012-04-20
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556522-3335
VD Klang ,Jonas
Registrerat 1995-07-21
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1996-01-01
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Hansbogatan 6
Postnummer 81132
Postort Sandviken
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
69203 Skatterådgivningsbyråer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva skatterådgivning, redovisnings-och inkassotjänster, företagsrådgivning, utbildning. Entreprenadverksamhet inom byggsektorn såsom nybyggnation, rivningsarbeten, grund och markarbeten, installationsverksamhet inom vatten-, värme-och sanitetsbranschen, schaktning och snöröjning. Utföra maskinarbeten, förar-tjänster, reparation av maskiner och bilar, skogs-och lantbruksvård, bärgning, buss och övriga transporttjänster. Verksamhet inom mötes-och evenemangsbranschen, reseförmedling, reklam och arbetskraftsuthyrning. Äga och förvalta fastigheter, fastighetsskötsel, reparation och underhåll av fastigheter, import, export och försäljning av byggmaterial, samt äga och förvalta värdepapper och därtill enligt ovan nämnda förenliga verksamheter.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen