Lindfalken AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Lindfalken AB!

Bolaget skall bedriva skatterådgivning, redovisnings-och inkassotjänster, företagsrådgivning, utbildning. Entreprenadverksamhet inom byggsektorn såsom nybyggnation, rivningsarbeten, grund och markarbeten, installationsverksamhet inom vatten-, värme-och sanitetsbranschen, schaktning och snöröjning. Utföra maskinarbeten, förar-tjänster, reparation av maskiner och bilar, skogs-och lantbruksvård, bärgning, buss och övriga transporttjänster. Verksamhet inom mötes-och evenemangsbranschen, reseförmedling, reklam och arbetskraftsuthyrning. Äga och förvalta fastigheter, fastighetsskötsel, reparation och underhåll av fastigheter, import, export och försäljning av byggmaterial, samt äga och förvalta värdepapper och därtill enligt ovan nämnda förenliga verksamheter.
Lindfalken AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sandviken, gävleborg . Det du kan läsa på Listan.se om Lindfalken AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 9,433 8,696 4,911
Rörelseresultat -469 1,613 1,384
Resultat efter finansnetto -339 1,087 885
Resultat före skatt 96 648 478
Årets resultat 0 311 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 2,835 2,346 1,393
Kortfristiga fordringar 0 0 582
Omsättningstillgångar 8,034 6,403 2,097
Summa 10,869 8,749 3,490
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,213 1,213 901
Obeskattade reserver 1,082 1,518 1,078
Avsättningar 1,441 1,143 845
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 7,133 4,876 665
Eget kapital och skulder 10,869 8,749 3,490
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 112.60% 131.30% 315.30%
Vinstmarginal -5.00% 18.50% 28.20%
Soliditet 18.30% 26.40% 48.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 3 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 46 280 173
Personalkostnader 537 1,121 2,134
Sociala kostnader 151 312 486
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,000 2,000 2,300
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530224-XXXX Lönn, Bengt Åke Suppleant sedan 2010-07-26
530224-XXXX Lönn, Bengt Åke Särskild delgivningsmottagare sedan 2013-01-22
600611-XXXX Johansson, Hans Mikael Revisorssuppleant sedan 2003-10-31
660926-XXXX Klang, Jonas Christofer Ledamot sedan 2003-10-31
660926-XXXX Klang, Jonas Christofer Verkställande direktör sedan 2003-10-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540805-XXXX Eriksson, Ingrid Elisabeth Revisor sedan 2012-04-20
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
390708-XXXX Klang, Håkan Ledamot 2003-10-31 - 2010-07-26
660926-XXXX Klang, Jonas Christofer Ordförande 2004-10-29 - 2010-07-26
680621-XXXX Falkdal, Gunnar Daniel Ledamot 2003-10-31 - 2010-07-26
731013-XXXX Falkdal, Maria Kristina Suppleant 2003-10-31 - 2010-07-26
Tidigare Tillsynsbefattningar
580220-XXXX Ersmarker, Hans Göran Revisor 2003-10-31 - 2012-04-20
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556522-3335
VD Klang ,Jonas
Registrerat 1995-07-21
Status Aktivt
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Hansbogatan 6
Postnummer 81132
Postort Sandviken
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
69203 Skatterådgivningsbyråer
69201 Redovisnings- och bokföringsbyråer
71121 Tekniska konsultbyråer inom bygg- och anläggningsteknik
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva skatterådgivning, redovisnings-och inkassotjänster, företagsrådgivning, utbildning. Entreprenadverksamhet inom byggsektorn såsom nybyggnation, rivningsarbeten, grund och markarbeten, installationsverksamhet inom vatten-, värme-och sanitetsbranschen, schaktning och snöröjning. Utföra maskinarbeten, förar-tjänster, reparation av maskiner och bilar, skogs-och lantbruksvård, bärgning, buss och övriga transporttjänster. Verksamhet inom mötes-och evenemangsbranschen, reseförmedling, reklam och arbetskraftsuthyrning. Äga och förvalta fastigheter, fastighetsskötsel, reparation och underhåll av fastigheter, import, export och försäljning av byggmaterial, samt äga och förvalta värdepapper och därtill enligt ovan nämnda förenliga verksamheter.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen