Sandsjö Wärdshus & Konferens AB


Kontaktuppgifter

070-5535078
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Sandsjö Wärdshus & Konferens AB!

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Sandsjö Wärdshus & Konferens AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Sandsjöfors, jönköping . Det du kan läsa på Listan.se om Sandsjö Wärdshus & Konferens AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 652
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 15,654 14,018 13,580
Rörelseresultat 1,133 157 247
Resultat efter finansnetto 1,030 -54 -8
Resultat före skatt 898 23 42
Årets resultat 652 2 20
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 153 163 154
Anläggningstillgångar 4,964 5,095 5,500
Kortfristiga fordringar 118 0 0
Omsättningstillgångar 1,618 1,071 678
Summa 6,581 6,166 6,178
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,401 749 748
Obeskattade reserver 837 705 782
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,420 2,584 2,658
Kortfristiga skulder 2,923 2,128 1,992
Eget kapital och skulder 6,581 6,166 6,178
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 55.40% 50.30% 34.00%
Vinstmarginal 7.20% 1.10% 1.80%
Soliditet 31.20% 20.40% 21.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 11 11 11
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,139 961 706
Personalkostnader 5,898 5,800 5,014
Sociala kostnader 1,582 1,562 1,298
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 1,000 1,000 500
Varav utnyttjad 0 585 398

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
660426-XXXX Andersson, John Markus Ledamot sedan 2003-11-01
720412-XXXX Runeborn, Cai Andreas Suppleant sedan 2003-11-01
740504-XXXX Andersson, Anna-Lena Maria Suppleant sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
640607-XXXX Sjödahl, Nils Arne Magnus Revisor sedan 2007-01-15