Söderalatvätten AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

076-8231859
erik.asp@lute.se

Address

Firman inaktiv
uppgifterna har dolts

Välkommen till Söderalatvätten AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är tvätteri, förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Söderalatvätten AB är registerat som konkursbeslut privat aktiebolag i Söderala, gävleborg . Det du kan läsa på Listan.se om Söderalatvätten AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 31
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3,459 2,853 980
Rörelseresultat 114 28 -161
Resultat efter finansnetto 31 -39 -172
Resultat före skatt 31 -39 -172
Årets resultat 31 -39 -172
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 43 43 37
Anläggningstillgångar 616 577 614
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 582 495 262
Summa 1,198 1,072 876
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital -36 -67 -29
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 642 502 550
Kortfristiga skulder 592 637 355
Eget kapital och skulder 1,198 1,072 876
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 98.30% 77.70% 73.80%
Vinstmarginal 3.30% 1.00% -16.40%
Soliditet -3.00% -6.30% -3.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 5 5 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 243 210 63
Personalkostnader 1,696 1,602 345
Sociala kostnader 409 394 96
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 200 200 200
Varav utnyttjad 196 128 52

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
401228-XXXX Andersson, Olof Anders Suppleant sedan 2010-11-08
420121-XXXX Andersson, Karin Else-Marie Ledamot sedan 2010-11-08
860128-XXXX Andersson, Tom Anders Ledamot sedan 2010-11-08
860128-XXXX Andersson, Tom Anders Ordförande sedan 2010-11-08
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540924-XXXX Flinck, Jan-Erik Revisor sedan 2008-09-19
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556766-1086
Registrerat 2008-09-19
Status Konkursbeslut
Anställda 5
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Nej
Arbetsgivaravgift Nej
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
00009 Huvudnäring okänd
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är tvätteri, förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna