Swedinvest Scandinavia AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

Välkommen till Swedinvest Scandinavia AB!

Bolaget ska bedriva värdepappersförvaltning avseende förvärv i noterade och onoterade företag samt därmed förenlig verksamhet.
Swedinvest Scandinavia AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i SÄVSJÖ, jönköping . Det du kan läsa på Listan.se om Swedinvest Scandinavia AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2013-06
Nettoomsättning 0
Rörelseresultat -104
Resultat efter finansnetto -104
Resultat före skatt -104
Årets resultat 2
Balansräkning 2013-06
Tillgångar
Varulager m.m. 0
Anläggningstillgångar 0
Kortfristiga fordringar 0
Omsättningstillgångar 56
Summa 56
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50
Bundet eget kapital 50
Eget kapital 52
Obeskattade reserver 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 4
Eget kapital och skulder 56
NYCKELTAL 2013-06
Kassalikviditet 1,400.00%
Vinstmarginal 0.00%
Soliditet 92.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06
Antal anställda 0
Löner Styrelse/VD 0
Varav Bonus/tantiem 0
Personalkostnader 0
Sociala kostnader 0
Aktieutdelning 0
Beviljad Checkkredit 0
Varav utnyttjad 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
670104-XXXX Torstensson, Elisabeth Ruth Margareta Suppleant sedan 2012-05-24
700707-XXXX Torstensson, Anders Johan Mikael Ledamot sedan 2012-05-24
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2012-05-24
630422-XXXX Lindblad, Jan Georg Emanuel Huvudansvarig revisor sedan 2012-05-24
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556884-9235
Registrerat 2012-02-21
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
F-Skatt Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Domaregården
Postnummer 57632
Postort SÄVSJÖ
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
00009 Huvudnäring okänd
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva värdepappersförvaltning avseende förvärv i noterade och onoterade företag samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten