Willfox Design & Development AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

Välkommen till Willfox Design & Development AB!

Bolaget ska idka producerande verksamhet såsom frilans-journalistisk, textförfattning (målgrupper är dagspress, specialmagasin, landsting och reklam), försäljning av egenproducerade produkter såsom konst och keramik. Arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom konst, bok, film, video, musik, nöjes-och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget till föremål för sin verksamhet bedriva undervisning och utbildning avseende krishantering, hälsa och personlig utveckling både med enskilda individer och företag som uppdragsgivare samt handel med tillhörande produkter. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom ledarskapsutveckling, marknadsföring och försäljning med tillhörande uppdrag. Massage och terapeutisk utveckling med både enskilda individer och företag som uppdragsgivare samt handel med tillhörande produkter. Bolaget skall bedriva boende, vård och omsorg av ungdomar och vuxna med sociala problem. Kursverksamhet inom personlig utveckling. Försäljning av tillhörande tjänster inom personlig utveckling för individ och grupper såsom coaching, rehabutbildningar, självförtroendeträning och stresshantering. Outplacementuppdrag. Import och försäljning av möbler, inredning, kläder och smycken samt därmed förenlig verksamhet.
Willfox Design & Development AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Säter, dalarna . Det du kan läsa på Listan.se om Willfox Design & Development AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 0 43
Rörelseresultat -2 -65
Resultat efter finansnetto -2 -65
Resultat före skatt -2 -65
Årets resultat -2 -65
Balansräkning 2013-06 2012-06
Tillgångar
Varulager m.m. 68 68
Anläggningstillgångar 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0
Omsättningstillgångar 80 77
Summa 80 77
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50
Bundet eget kapital 50 50
Eget kapital 49 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 31 27
Eget kapital och skulder 80 77
NYCKELTAL 2013-06 2012-06
Kassalikviditet 258.10% 285.20%
Vinstmarginal 0.00% -62.50%
Soliditet 61.30% 64.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06
Antal anställda 1 0
Löner Styrelse/VD 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0
Personalkostnader 0 18
Sociala kostnader 0 16
Aktieutdelning 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0
Varav utnyttjad 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
660602-XXXX Willfox, Maria Annette Therese Elisabeth Suppleant sedan 2011-03-08
850527-XXXX Willfox, Caroline Maria Ledamot sedan 2011-03-08
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556839-6484
Registrerat 2011-01-26
Status Aktivt
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2011-04-16
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Jönshyttevägen 23
Postnummer 78332
Postort Säter
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
85599 Diverse övriga utbildningsinstitut
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska idka producerande verksamhet såsom frilans-journalistisk, textförfattning (målgrupper är dagspress, specialmagasin, landsting och reklam), försäljning av egenproducerade produkter såsom konst och keramik. Arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom konst, bok, film, video, musik, nöjes-och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget till föremål för sin verksamhet bedriva undervisning och utbildning avseende krishantering, hälsa och personlig utveckling både med enskilda individer och företag som uppdragsgivare samt handel med tillhörande produkter. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom ledarskapsutveckling, marknadsföring och försäljning med tillhörande uppdrag. Massage och terapeutisk utveckling med både enskilda individer och företag som uppdragsgivare samt handel med tillhörande produkter. Bolaget skall bedriva boende, vård och omsorg av ungdomar och vuxna med sociala problem. Kursverksamhet inom personlig utveckling. Försäljning av tillhörande tjänster inom personlig utveckling för individ och grupper såsom coaching, rehabutbildningar, självförtroendeträning och stresshantering. Outplacementuppdrag. Import och försäljning av möbler, inredning, kläder och smycken samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen