Säffle

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

010-4701000

Välkommen till Säffle!

Föremål för bolagets verksamhet är att såsom tillhörande en koncern med Securitas Aktiebolag som moderbolag dels främja moderbolagets och övriga koncernbolags rörelser, dels ock utöva bevakningsrörelse samt tillverka och försälja alarmartiklar, teknisk fastighetsservice jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Säffle är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Säffle, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Säffle är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 284153
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4,181,766 4,187,499 4,106,229
Rörelseresultat 360,869 187,137 315,833
Resultat efter finansnetto 364,894 190,387 321,026
Resultat före skatt 364,894 190,387 321,026
Årets resultat 284,153 140,329 235,094
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 533,521 545,818 572,428
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,168,317 1,074,251 954,292
Summa 1,701,838 1,620,069 1,526,720
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,000 2,000 2,000
Bundet eget kapital 2,000 2,000 2,000
Eget kapital 91,501 94,111 94,059
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 34,618 0 0
Långfristiga skulder 480 30,453 480
Kortfristiga skulder 1,575,239 1,495,505 1,432,181
Eget kapital och skulder 1,701,838 1,620,069 1,526,720
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 74.20% 71.80% 66.60%
Vinstmarginal 8.60% 4.50% 7.70%
Soliditet 5.40% 5.80% 6.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 6,715 6,819 6,785
Löner Styrelse/VD 563 502 2,236
Varav Bonus/tantiem 6,070 5,981 6,819
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 800,719 805,416 703,687
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550821-XXXX Nordahl, Per-Gösta Ledamot sedan 2012-10-10
601111-XXXX Granström, Mary Carin Christina Arbetstagarrepresentant sedan 2010-11-10
601111-XXXX Granström, Mary Carin Christina Suppleant sedan 2010-11-10
611220-XXXX Fanberg, Rolf Thomas Arbetstagarrepresentant sedan 2008-06-02
611220-XXXX Fanberg, Rolf Thomas Ledamot sedan 2008-06-02
640926-XXXX Källsholm, Björn Joachim Ledamot sedan 2005-12-27
640926-XXXX Källsholm, Björn Joachim Verkställande direktör sedan 2010-09-15
640926-XXXX Källsholm, Björn Joachim Ordförande sedan 2010-09-15
680817-XXXX Lindskog, Lars Olle Ledamot sedan 2010-09-15
680817-XXXX Lindskog, Lars Olle Vice verkställande direktör sedan 2010-09-15
680909-XXXX Lind, Kjell Ronny Arbetstagarrepresentant sedan 2007-06-21
680909-XXXX Lind, Kjell Ronny Ledamot sedan 2008-06-02
790411-XXXX Nilsson, Mirja Arbetstagarrepresentant sedan 2008-10-08
790411-XXXX Nilsson, Mirja Ledamot sedan 2008-10-08
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2003-11-01
730307-XXXX Endre, Marie Madeleine Huvudansvarig revisor sedan 2013-10-30
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556108-6082
VD Källsholm ,Joachim
Registrerat 1967-02-16
Status Fusion avslutad
Anställda 6715
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1983-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Kyrkogatan 4
Postnummer 66140
Postort Säffle
KARTA
Karta till Säffle
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
80100 Företag för bevakning och säkerhetstjänst
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremål för bolagets verksamhet är att såsom tillhörande en koncern med Securitas Aktiebolag som moderbolag dels främja moderbolagets och övriga koncernbolags rörelser, dels ock utöva bevakningsrörelse samt tillverka och försälja alarmartiklar, teknisk fastighetsservice jämte annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Källsholm, Björn Joachim >Lindskog, Lars Olle>Nordahl, Per-Gösta Firman tecknas av en av >Källsholm, Björn Joachim >Lindskog, Lars Olle>Nordahl, Per-Gösta i förening med en av >Fanberg, Rolf Thomas >Lind, Kjell Ronny>Nilsson, Mirja Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder