Säffle

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

010-4701000

Välkommen till Säffle!

Föremål för bolagets verksamhet är att såsom tillhörande en koncern med Securitas Aktiebolag som moderbolag dels främja moderbolagets och övriga koncernbolags rörelser, dels ock utöva bevakningsrörelse samt tillverka och försälja alarmartiklar, teknisk fastighetsservice jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Säffle är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Säffle, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Säffle är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 140329
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4,187,499 4,106,229 4,012,080
Rörelseresultat 187,137 315,833 344,077
Resultat efter finansnetto 190,387 321,026 347,210
Resultat före skatt 190,387 321,026 347,210
Årets resultat 140,329 235,094 253,222
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 545,818 572,428 558,091
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,074,251 954,292 977,714
Summa 1,620,069 1,526,720 1,535,805
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,000 2,000 2,000
Bundet eget kapital 2,000 2,000 2,000
Eget kapital 94,111 94,059 99,772
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 30,453 480 480
Kortfristiga skulder 1,495,505 1,432,181 1,435,553
Eget kapital och skulder 1,620,069 1,526,720 1,535,805
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 71.80% 66.60% 68.10%
Vinstmarginal 4.50% 7.70% 8.60%
Soliditet 5.80% 6.20% 6.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 6,819 6,785 6,802
Löner Styrelse/VD 502 2,236 4,471
Varav Bonus/tantiem 5,981 6,819 10,615
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 805,416 703,687 699,366
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550821-XXXX Nordahl, Per-Gösta Ledamot sedan 2012-10-10
601111-XXXX Granström, Mary Carin Christina Arbetstagarrepresentant sedan 2010-11-10
601111-XXXX Granström, Mary Carin Christina Suppleant sedan 2010-11-10
611220-XXXX Fanberg, Rolf Thomas Arbetstagarrepresentant sedan 2008-06-02
611220-XXXX Fanberg, Rolf Thomas Ledamot sedan 2008-06-02
640926-XXXX Källsholm, Björn Joachim Ledamot sedan 2005-12-27
640926-XXXX Källsholm, Björn Joachim Verkställande direktör sedan 2010-09-15
640926-XXXX Källsholm, Björn Joachim Ordförande sedan 2010-09-15
680817-XXXX Lindskog, Lars Olle Ledamot sedan 2010-09-15
680817-XXXX Lindskog, Lars Olle Vice verkställande direktör sedan 2010-09-15
680909-XXXX Lind, Kjell Ronny Arbetstagarrepresentant sedan 2007-06-21
680909-XXXX Lind, Kjell Ronny Ledamot sedan 2008-06-02
790411-XXXX Nilsson, Mirja Arbetstagarrepresentant sedan 2008-10-08
790411-XXXX Nilsson, Mirja Ledamot sedan 2008-10-08
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2003-11-01
730307-XXXX Endre, Marie Madeleine Huvudansvarig revisor sedan 2013-10-30
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
551216-XXXX Nilsson, Jan Ove Ledamot 1994-02-02 - 2010-09-15
551216-XXXX Nilsson, Jan Ove Verkställande direktör 1994-02-02 - 2010-09-15
551216-XXXX Nilsson, Jan Ove Ordförande 2007-05-29 - 2010-09-15
591210-XXXX Prang, Jan Martti Arbetstagarrepresentant 2004-07-28 - 2008-06-02
591210-XXXX Prang, Jan Martti Ledamot 2004-07-28 - 2008-06-02
621114-XXXX Hjälm, Åse Elisabet Arbetstagarrepresentant 2006-05-02 - 2008-06-02
621114-XXXX Hjälm, Åse Elisabet Ledamot 2006-11-13 - 2008-06-02
631103-XXXX Vedin, Per Patrik Arbetstagarrepresentant 2005-06-08 - 2008-08-26
631103-XXXX Vedin, Per Patrik Ledamot 2005-06-08 - 2008-08-26
640926-XXXX Källsholm, Björn Joachim Vice verkställande direktör 2006-05-02 - 2010-09-15
680909-XXXX Lind, Kjell Ronny Suppleant 2007-06-21 - 2008-06-02
701220-XXXX Söderfalk, Siv Jenny Cathrin Arbetstagarrepresentant 2013-05-10 - 2014-02-01
701220-XXXX Söderfalk, Siv Jenny Cathrin Suppleant 2013-05-10 - 2014-02-01
720512-XXXX Karlsson, Maria Susanne Ledamot 2008-10-08 - 2012-10-10
720512-XXXX Karlsson, Maria Susanne Suppleant 2007-05-29 - 2008-10-08
790325-XXXX Johansson, Hans Kenneth Arbetstagarrepresentant 2008-09-11 - 2013-05-10
790325-XXXX Johansson, Hans Kenneth Suppleant 2008-09-11 - 2013-05-10
Tidigare Tillsynsbefattningar
590712-XXXX Danielsson, Bengt Olof Lennart Huvudansvarig revisor 2005-06-08 - 2009-08-25
730301-XXXX Adolfsson, Leif Patrik Huvudansvarig revisor 2009-08-25 - 2013-10-30
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556108-6082
VD Källsholm ,Joachim
Registrerat 1967-02-16
Status Fusion avslutad
Anställda 6819
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Kyrkogatan 4
Postnummer 66140
Postort Säffle
KARTA
Karta till Säffle
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
80100 Företag för bevakning och säkerhetstjänst
52230 Flygplatser och andra serviceföretag till lufttransport
80200 Företag för säkerhetssystemtjänster
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremål för bolagets verksamhet är att såsom tillhörande en koncern med Securitas Aktiebolag som moderbolag dels främja moderbolagets och övriga koncernbolags rörelser, dels ock utöva bevakningsrörelse samt tillverka och försälja alarmartiklar, teknisk fastighetsservice jämte annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Källsholm, Björn Joachim >Lindskog, Lars Olle>Nordahl, Per-Gösta Firman tecknas av en av >Källsholm, Björn Joachim >Lindskog, Lars Olle>Nordahl, Per-Gösta i förening med en av >Fanberg, Rolf Thomas >Lind, Kjell Ronny>Nilsson, Mirja Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder