Arnell Byggmaskiner AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

070-9306812

Välkommen till Arnell Byggmaskiner Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva uthyrning av liftar och byggnadsmaskiner samt bedriva mark-och byggnadsentreprenader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Arnell Byggmaskiner Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Säffle, värmland . Det du kan läsa på Listan.se om Arnell Byggmaskiner Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 436
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 5,636 6,276 5,342
Rörelseresultat 942 970 598
Resultat efter finansnetto 848 851 508
Resultat före skatt 598 949 535
Årets resultat 436 694 389
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 425 277 222
Anläggningstillgångar 4,020 3,706 3,486
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 931 1,086 752
Summa 4,951 4,792 4,238
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,971 1,835 1,441
Obeskattade reserver 663 414 512
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 850 956 1,277
Kortfristiga skulder 1,467 1,588 1,009
Eget kapital och skulder 4,951 4,792 4,238
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 63.50% 68.40% 74.50%
Vinstmarginal 15.80% 14.70% 10.70%
Soliditet 49.70% 44.50% 42.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 4 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 175
Personalkostnader 1,725 1,638 1,451
Sociala kostnader 461 418 405
Aktieutdelning 0 300 0
Beviljad Checkkredit 700 700 700
Varav utnyttjad 56 90 222

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
541125-XXXX Arnell, Dan Arvid Krister Ledamot sedan 1000-01-01
620306-XXXX Arnell, Pål Magnus Suppleant sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
590822-XXXX Bergman, Roger Ingemar Revisor sedan 2011-12-12
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
251130-XXXX Arnell, Arvid Sigurd Ledamot 2005-11-21 - 2009-05-15
Tidigare Tillsynsbefattningar
470303-XXXX Nilsson, Leif Gunnar Revisor 2007-05-15 - 2011-12-12
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556386-6846
Registrerat 1990-02-08
Status Aktivt
Anställda 4
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 27
Postnummer 66121
Postort Säffle
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
42120 Anläggningsentreprenörer för järnvägar och tunnelbanor
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva uthyrning av liftar och byggnadsmaskiner samt bedriva mark-och byggnadsentreprenader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Arnell, Dan Arvid Krister