Lasses i Ryd AB - Lasses Färg AB


Kontaktuppgifter

0459-80001
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Lasses i Ryd AB - Lasses Färg Aktiebolag!

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med färg och kemikalier och därmed förenlig verksamhet.
Lasses i Ryd AB - Lasses Färg Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Ryd, kronoberg . Det du kan läsa på Listan.se om Lasses i Ryd AB - Lasses Färg Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 66
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 10,832 12,243 11,807
Rörelseresultat 123 7 -110
Resultat efter finansnetto 7 -14 -129
Resultat före skatt 107 0 13
Årets resultat 66 0 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,239 2,299 2,273
Anläggningstillgångar 1,969 2,158 1,208
Kortfristiga fordringar 7 7 7
Omsättningstillgångar 3,294 3,406 3,549
Summa 5,263 5,564 4,757
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,769 1,703 1,703
Obeskattade reserver 441 542 555
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,459 1,632 354
Kortfristiga skulder 1,594 1,687 2,144
Eget kapital och skulder 5,263 5,564 4,757
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 206.60% 201.90% 165.50%
Vinstmarginal 1.10% 0.10% -0.90%
Soliditet 39.80% 37.60% 44.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 7 7 7
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 542
Personalkostnader 3,338 3,345 3,242
Sociala kostnader 945 899 881
Aktieutdelning 100 0 0
Beviljad Checkkredit 2,000 2,000 1,000
Varav utnyttjad 140 205 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520718-XXXX Lund, Carl Göran Ingemar Revisorssuppleant sedan 2003-11-01
540626-XXXX Karlsson, Karin Ing-Marie Suppleant sedan 1000-01-01
701009-XXXX Karlsson, Pontus Lars Ingmar Ledamot sedan 2003-11-01
701009-XXXX Karlsson, Pontus Lars Ingmar Ordförande sedan 2011-08-27
870903-XXXX Karlsson, Carl-Philip Jesper Ledamot sedan 2011-08-27
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530608-XXXX Persson, Lars Håkan Revisor sedan 2004-09-22