Lasses i Ryd AB - Lasses Färg AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0459-80001

Välkommen till Lasses i Ryd AB - Lasses Färg Aktiebolag!

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med färg och kemikalier och därmed förenlig verksamhet.
Lasses i Ryd AB - Lasses Färg Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Ryd, kronoberg . Det du kan läsa på Listan.se om Lasses i Ryd AB - Lasses Färg Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 243
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9,788 10,832 12,243
Rörelseresultat 143 123 7
Resultat efter finansnetto 214 7 -14
Resultat före skatt 286 107 0
Årets resultat 243 66 0
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,409 2,239 2,299
Anläggningstillgångar 1,843 1,969 2,158
Kortfristiga fordringar 7 7 7
Omsättningstillgångar 3,411 3,294 3,406
Summa 5,254 5,263 5,564
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,912 1,769 1,703
Obeskattade reserver 369 441 542
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,502 1,459 1,632
Kortfristiga skulder 1,471 1,594 1,687
Eget kapital och skulder 5,254 5,263 5,564
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 231.90% 206.60% 201.90%
Vinstmarginal 1.40% 1.10% 0.10%
Soliditet 41.90% 39.80% 37.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 6 7 7
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 3,035 3,338 3,345
Sociala kostnader 815 945 899
Aktieutdelning 0 100 0
Beviljad Checkkredit 2,000 2,000 2,000
Varav utnyttjad 281 140 205

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520718-XXXX Lund, Carl Göran Ingemar Revisorssuppleant sedan 2003-11-01
540626-XXXX Karlsson, Karin Ing-Marie Suppleant sedan 1984-01-30
701009-XXXX Karlsson, Pontus Lars Ingmar Ledamot sedan 2003-11-01
701009-XXXX Karlsson, Pontus Lars Ingmar Ordförande sedan 2011-08-27
870903-XXXX Karlsson, Carl-Philip Jesper Ledamot sedan 2011-08-27
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530608-XXXX Persson, Lars Håkan Revisor sedan 2004-09-22
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556239-1424
Registrerat 1984-01-30
Status Aktivt
Anställda 6
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1985-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Storgatan 8
Postnummer 36010
Postort Ryd
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47523 Färghandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med färg och kemikalier och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen