Villa & Fritid i Rosersberg AB


Kontaktuppgifter

08-59035066
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Villa & Fritid i Rosersberg AB!

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av varor inom hem och fritidsområdet företrädesvis presentartiklar, fritidsmöbler och fritidskläder ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Villa & Fritid i Rosersberg AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Rosersberg, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Villa & Fritid i Rosersberg AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -910
Resultaträkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 6,335 7,394 5,208
Rörelseresultat -797 219 501
Resultat efter finansnetto -910 124 419
Resultat före skatt -910 124 419
Årets resultat -910 124 419
Balansräkning 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Varulager m.m. 1,421 1,389 1,098
Anläggningstillgångar 42 12 2
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,876 2,485 1,569
Summa 1,918 2,497 1,571
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 300 300 300
Bundet eget kapital 300 300 300
Eget kapital -2,430 -1,520 -1,644
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,389 1,389 1,483
Kortfristiga skulder 2,959 2,629 1,732
Eget kapital och skulder 1,918 2,497 1,571
NYCKELTAL 2012-08 2011-08 2010-08
Kassalikviditet 63.40% 94.50% 90.60%
Vinstmarginal -12.50% 2.90% 9.60%
Soliditet -126.70% -60.90% -104.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-08 2011-08 2010-08
Antal anställda 4 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 189 160
Personalkostnader 1,214 953 417
Sociala kostnader 289 222 98
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 800 800 800
Varav utnyttjad 703 603 292

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420125-XXXX Lindström, Clas Göran Suppleant sedan 2003-10-30
700926-XXXX Lindström, Björn Ledamot sedan 2003-10-30
700926-XXXX Lindström, Björn Ordförande sedan 2003-10-30
711121-XXXX Ekberg, Peter Lennart Ledamot sedan 2003-10-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
521227-XXXX Lotterberg, Per Anders Jonas Revisor sedan 2005-04-18