Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo


Kontaktuppgifter

0176-326000
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo!

Bolagets syfte är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso-och sjukvård och omsorg. Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstinges ansvar för hälso-och sjukvården, samt därmed sammanhängande utvecklings-och utbildningsverksamhet, dels bedriva viss hälso-och sjukvårds-och omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun inom remen för kommunens ansvar.
Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo är registerat som aktivt privat aktiebolag i Rimbo, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -53475
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,394,827 1,357,813 1,285,621
Rörelseresultat -45,729 -37,412 17,592
Resultat efter finansnetto -53,475 -38,980 16,253
Resultat före skatt -53,475 -38,980 16,253
Årets resultat -53,475 -38,980 16,253
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 70,352 57,613 49,437
Kortfristiga fordringar 0 0 120,000
Omsättningstillgångar 374,436 321,857 450,904
Summa 444,788 379,470 500,341
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 17,300 17,300 17,300
Bundet eget kapital 17,300 17,300 17,300
Eget kapital 18,960 38,434 77,414
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 183,559 131,822 113,048
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 242,269 209,214 309,879
Eget kapital och skulder 444,788 379,470 500,341
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 154.60% 153.80% 145.50%
Vinstmarginal -3.10% -2.60% 1.20%
Soliditet 4.30% 10.10% 15.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 2,465 2,511 2,670
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 5,670 2,064 2,177
Personalkostnader 1,187,766 1,117,176 1,114,556
Sociala kostnader 352,972 301,223 299,489
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
321126-XXXX Hammarsjö, Karl Göran Lekmannarevisor sedan 2007-08-06
370211-XXXX Karlsson, Sven Johnny Lekmannarevisor sedan 2006-02-21
420624-XXXX Otterbeck, Lars Henrik Arbetstagarrepresentant sedan 2013-12-05
420624-XXXX Otterbeck, Lars Henrik Ledamot sedan 2013-01-22
440821-XXXX Brile, Claes Göran Lekmannarevisor sedan 2006-02-21
450413-XXXX Sundström, Jan Olov Ledamot sedan 2013-01-22
450413-XXXX Sundström, Jan Olov Ordförande sedan 2013-01-22
500709-XXXX Edvinsson, Gunilla Elisabet Ledamot sedan 2013-01-22
520504-XXXX Krogvig, Bo Ledamot sedan 2013-01-22
530331-XXXX Palm, Anne Arbetstagarrepresentant sedan 2002-09-05
530331-XXXX Palm, Anne Ledamot sedan 2008-05-19
531106-XXXX Petersson, Yngve Karl-Erik Ledamot sedan 2013-12-05
580320-XXXX Zackrisson, Björn Axel Ledamot sedan 2013-01-22
590612-XXXX Drotz, Kjell Olov Ledamot sedan 2013-01-22
590719-XXXX Graf, Peter Michael Wolfgang Extern verkställande direktör sedan 2013-10-04
620629-XXXX Stein, Eva Marianne Lekmannarevisor sedan 2011-06-28
630206-XXXX Persson, Karin Maria Ingeborg Ledamot sedan 2013-01-22
631108-XXXX Hallingström, Crister Arbetstagarrepresentant sedan 2006-02-21
631108-XXXX Hallingström, Crister Ledamot sedan 2008-05-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
550905-XXXX Johansson Vognsen, Ragnhild Birgitta Huvudansvarig revisor sedan 2010-12-10
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2010-12-10
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
330616-XXXX Westerholm, Barbro Ledamot 2007-08-06 - 2013-01-22
361220-XXXX Öst, Bernt Nils Sune Lekmannarevisor 2003-10-31 - 2011-06-28
400305-XXXX Åberg, Torgny Erik Vilhelm Lekmannarevisorssuppleant 2007-08-06 - 2008-05-19
420718-XXXX Hernmarck, Charlotte Franziska Lekmannarevisorssuppleant 2007-08-06 - 2008-05-19
420824-XXXX Billme, Roland Gunnar Ledamot 2008-05-19 - 2009-05-29
420824-XXXX Billme, Roland Gunnar Suppleant 2007-08-06 - 2008-05-19
480809-XXXX Hägerfelth, Göran Extern vice verkställande direktör 2005-05-02 - 2010-04-12
480809-XXXX Hägerfelth, Göran Extern vice verkställande direktör 2011-01-11 - 2012-02-21
480922-XXXX Gustafsson, Svea Inger Anita Arbetstagarrepresentant 2004-02-05 - 2008-05-19
480922-XXXX Gustafsson, Svea Inger Anita Ledamot 2004-02-05 - 2008-05-19
481025-XXXX Karlsson, Karl Adolf Sören Ledamot 2007-08-06 - 2009-05-29
481025-XXXX Karlsson, Karl Adolf Sören Ordförande 2007-08-06 - 2009-05-29
490218-XXXX Stiernstedt, Göran Thesleff Ledamot 2009-06-22 - 2013-01-22
490218-XXXX Stiernstedt, Göran Thesleff Suppleant 2009-01-28 - 2009-06-22
490302-XXXX Skoglund, Lars Jonny Extern verkställande direktör 2006-02-21 - 2013-01-22
490311-XXXX Lönn, Erik Olof Mikael Ledamot 2007-08-06 - 2013-01-22
500415-XXXX Nygren, Jan Ture Karl Ledamot 2008-05-19 - 2012-11-21
500415-XXXX Nygren, Jan Ture Karl Suppleant 2007-08-06 - 2008-05-19
520413-XXXX Gehlert, Gunnel Marianne Arbetstagarrepresentant 2006-02-21 - 2013-12-05
520413-XXXX Gehlert, Gunnel Marianne Ledamot 2006-02-21 - 2013-12-05
530106-XXXX Hjalmarsson, Lars Magnus Ledamot 2007-08-06 - 2013-01-22
530106-XXXX Hjalmarsson, Lars Magnus Ordförande 2009-05-29 - 2013-01-22
530225-XXXX Malmgren Hansen, Audrey Agneta Cristina Ledamot 2011-06-28 - 2013-01-22
530331-XXXX Palm, Anne Suppleant 2003-10-31 - 2008-05-19
540404-XXXX Jonsson, Karl Göte Håkan Ledamot 2006-02-21 - 2013-01-22
560806-XXXX Sandberg, Per Johan Fredrik Arbetstagarrepresentant 2008-05-19 - 2009-01-28
560806-XXXX Sandberg, Per Johan Fredrik Ledamot 2008-05-19 - 2009-01-28
580423-XXXX Hammarberg, Anneli Kristina Ledamot 2009-06-22 - 2011-06-28
590705-XXXX Lövgren Ekmehag, Björn Lennart Extern verkställande direktör 2013-01-22 - 2013-10-04
590705-XXXX Lövgren Ekmehag, Björn Lennart Extern vice verkställande direktör 2012-11-28 - 2013-01-22
590705-XXXX Lövgren Ekmehag, Björn Lennart Extern vice verkställande direktör 2013-10-04 - 2013-11-18
590804-XXXX Kurin, Monika Birgitta Lekmannarevisorssuppleant 2007-08-06 - 2009-05-29
631108-XXXX Hallingström, Crister Suppleant 2006-02-21 - 2008-05-19
Tidigare Tillsynsbefattningar
470205-XXXX Olsson, Ove Karl Henrik Huvudansvarig revisor 2006-08-22 - 2010-12-10
556058-1109 BDO Stockholm AB Revisor 2006-08-22 - 2010-12-10