Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0176-326000

Välkommen till Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo!

Bolagets syfte är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso-och sjukvård och omsorg. Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstinges ansvar för hälso-och sjukvården, samt därmed sammanhängande utvecklings-och utbildningsverksamhet, dels bedriva viss hälso-och sjukvårds-och omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun inom remen för kommunens ansvar.
Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo är registerat som aktivt privat aktiebolag i Rimbo, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -53475
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,394,827 1,357,813 1,285,621
Rörelseresultat -45,729 -37,412 17,592
Resultat efter finansnetto -53,475 -38,980 16,253
Resultat före skatt -53,475 -38,980 16,253
Årets resultat -53,475 -38,980 16,253
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 70,352 57,613 49,437
Kortfristiga fordringar 0 0 120,000
Omsättningstillgångar 374,436 321,857 450,904
Summa 444,788 379,470 500,341
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 17,300 17,300 17,300
Bundet eget kapital 17,300 17,300 17,300
Eget kapital 18,960 38,434 77,414
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 183,559 131,822 113,048
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 242,269 209,214 309,879
Eget kapital och skulder 444,788 379,470 500,341
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 154.60% 153.80% 145.50%
Vinstmarginal -3.10% -2.60% 1.20%
Soliditet 4.30% 10.10% 15.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 2,465 2,511 2,670
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 5,670 2,064 2,177
Personalkostnader 1,187,766 1,117,176 1,114,556
Sociala kostnader 352,972 301,223 299,489
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
321126-XXXX Hammarsjö, Karl Göran Lekmannarevisor sedan 2007-08-06
370211-XXXX Karlsson, Sven Johnny Lekmannarevisor sedan 2006-02-21
420624-XXXX Otterbeck, Lars Henrik Arbetstagarrepresentant sedan 2013-12-05
420624-XXXX Otterbeck, Lars Henrik Ledamot sedan 2013-01-22
440821-XXXX Brile, Claes Göran Lekmannarevisor sedan 2006-02-21
450413-XXXX Sundström, Jan Olov Ledamot sedan 2013-01-22
450413-XXXX Sundström, Jan Olov Ordförande sedan 2013-01-22
500709-XXXX Edvinsson, Gunilla Elisabet Ledamot sedan 2013-01-22
520504-XXXX Krogvig, Bo Ledamot sedan 2013-01-22
530331-XXXX Palm, Anne Arbetstagarrepresentant sedan 2002-09-05
530331-XXXX Palm, Anne Ledamot sedan 2008-05-19
531106-XXXX Petersson, Yngve Karl-Erik Ledamot sedan 2013-12-05
580320-XXXX Zackrisson, Björn Axel Ledamot sedan 2013-01-22
590612-XXXX Drotz, Kjell Olov Ledamot sedan 2013-01-22
590719-XXXX Graf, Peter Michael Wolfgang Extern verkställande direktör sedan 2013-10-04
620629-XXXX Stein, Eva Marianne Lekmannarevisor sedan 2011-06-28
630206-XXXX Persson, Karin Maria Ingeborg Ledamot sedan 2013-01-22
631108-XXXX Hallingström, Crister Arbetstagarrepresentant sedan 2006-02-21
631108-XXXX Hallingström, Crister Ledamot sedan 2008-05-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
550905-XXXX Johansson Vognsen, Ragnhild Birgitta Huvudansvarig revisor sedan 2010-12-10
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2010-12-10
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
330616-XXXX Westerholm, Barbro Ledamot 2007-08-06 - 2013-01-22
361220-XXXX Öst, Bernt Nils Sune Lekmannarevisor 2003-10-31 - 2011-06-28
400305-XXXX Åberg, Torgny Erik Vilhelm Lekmannarevisorssuppleant 2007-08-06 - 2008-05-19
420718-XXXX Hernmarck, Charlotte Franziska Lekmannarevisorssuppleant 2007-08-06 - 2008-05-19
420824-XXXX Billme, Roland Gunnar Ledamot 2008-05-19 - 2009-05-29
420824-XXXX Billme, Roland Gunnar Suppleant 2007-08-06 - 2008-05-19
480809-XXXX Hägerfelth, Göran Extern vice verkställande direktör 2005-05-02 - 2010-04-12
480809-XXXX Hägerfelth, Göran Extern vice verkställande direktör 2011-01-11 - 2012-02-21
480922-XXXX Gustafsson, Svea Inger Anita Arbetstagarrepresentant 2004-02-05 - 2008-05-19
480922-XXXX Gustafsson, Svea Inger Anita Ledamot 2004-02-05 - 2008-05-19
481025-XXXX Karlsson, Karl Adolf Sören Ledamot 2007-08-06 - 2009-05-29
481025-XXXX Karlsson, Karl Adolf Sören Ordförande 2007-08-06 - 2009-05-29
490218-XXXX Stiernstedt, Göran Thesleff Ledamot 2009-06-22 - 2013-01-22
490218-XXXX Stiernstedt, Göran Thesleff Suppleant 2009-01-28 - 2009-06-22
490302-XXXX Skoglund, Lars Jonny Extern verkställande direktör 2006-02-21 - 2013-01-22
490311-XXXX Lönn, Erik Olof Mikael Ledamot 2007-08-06 - 2013-01-22
500415-XXXX Nygren, Jan Ture Karl Ledamot 2008-05-19 - 2012-11-21
500415-XXXX Nygren, Jan Ture Karl Suppleant 2007-08-06 - 2008-05-19
520413-XXXX Gehlert, Gunnel Marianne Arbetstagarrepresentant 2006-02-21 - 2013-12-05
520413-XXXX Gehlert, Gunnel Marianne Ledamot 2006-02-21 - 2013-12-05
530106-XXXX Hjalmarsson, Lars Magnus Ledamot 2007-08-06 - 2013-01-22
530106-XXXX Hjalmarsson, Lars Magnus Ordförande 2009-05-29 - 2013-01-22
530225-XXXX Malmgren Hansen, Audrey Agneta Cristina Ledamot 2011-06-28 - 2013-01-22
530331-XXXX Palm, Anne Suppleant 2003-10-31 - 2008-05-19
540404-XXXX Jonsson, Karl Göte Håkan Ledamot 2006-02-21 - 2013-01-22
560806-XXXX Sandberg, Per Johan Fredrik Arbetstagarrepresentant 2008-05-19 - 2009-01-28
560806-XXXX Sandberg, Per Johan Fredrik Ledamot 2008-05-19 - 2009-01-28
580423-XXXX Hammarberg, Anneli Kristina Ledamot 2009-06-22 - 2011-06-28
590705-XXXX Lövgren Ekmehag, Björn Lennart Extern verkställande direktör 2013-01-22 - 2013-10-04
590705-XXXX Lövgren Ekmehag, Björn Lennart Extern vice verkställande direktör 2012-11-28 - 2013-01-22
590705-XXXX Lövgren Ekmehag, Björn Lennart Extern vice verkställande direktör 2013-10-04 - 2013-11-18
590804-XXXX Kurin, Monika Birgitta Lekmannarevisorssuppleant 2007-08-06 - 2009-05-29
631108-XXXX Hallingström, Crister Suppleant 2006-02-21 - 2008-05-19
Tidigare Tillsynsbefattningar
470205-XXXX Olsson, Ove Karl Henrik Huvudansvarig revisor 2006-08-22 - 2010-12-10
556058-1109 BDO Stockholm AB Revisor 2006-08-22 - 2010-12-10
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556595-7395
VD Graf ,Peter
Registrerat 2000-08-11
Status Aktivt
Anställda 2465
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2010-03-24
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box De Gamlas Väg 2
Postnummer 76231
Postort Rimbo
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
86221 Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, på sjukhus
86102 Slutenvårdskliniker för somatisk sjukvård
86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
87201 Hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
87301 Servicehus, servicelägenheter för äldre samt ålderdomshem
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets syfte är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso-och sjukvård och omsorg. Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstinges ansvar för hälso-och sjukvården, samt därmed sammanhängande utvecklings-och utbildningsverksamhet, dels bedriva viss hälso-och sjukvårds-och omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun inom remen för kommunens ansvar.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med>Graf, Peter Michael Wolfgang Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder