Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0176-326000

Välkommen till Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo!

Bolagets syfte är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso-och sjukvård och omsorg. Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstinges ansvar för hälso-och sjukvården, samt därmed sammanhängande utvecklings-och utbildningsverksamhet, dels bedriva viss hälso-och sjukvårds-och omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun inom remen för kommunens ansvar.
Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo är registerat som aktivt privat aktiebolag i Rimbo, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Birgittagården, Vård- och Omsorgsboende - Rimbo är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -17567
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1,416,359 1,394,827 1,357,813
Rörelseresultat -22,296 -45,729 -37,412
Resultat efter finansnetto -17,567 -53,475 -38,980
Resultat före skatt -17,567 -53,475 -38,980
Årets resultat -17,567 -53,475 -38,980
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 59,835 70,352 57,613
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 407,157 374,436 321,857
Summa 466,992 444,788 379,470
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 17,300 17,300 17,300
Bundet eget kapital 17,300 17,300 17,300
Eget kapital 28,654 18,960 38,434
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 197,229 183,559 131,822
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 241,109 242,269 209,214
Eget kapital och skulder 466,992 444,788 379,470
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 168.90% 154.60% 153.80%
Vinstmarginal -1.50% -3.10% -2.60%
Soliditet 6.10% 4.30% 10.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 2,486 2,465 2,511
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,431 5,670 2,064
Personalkostnader 1,187,450 1,187,766 1,117,176
Sociala kostnader 320,623 352,972 301,223
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
321126-XXXX Hammarsjö, Karl Göran Lekmannarevisor sedan 2007-08-06
370211-XXXX Karlsson, Sven Johnny Lekmannarevisor sedan 2006-02-21
420624-XXXX Otterbeck, Lars Henrik Arbetstagarrepresentant sedan 2013-12-05
420624-XXXX Otterbeck, Lars Henrik Ledamot sedan 2013-01-22
440821-XXXX Brile, Claes Göran Lekmannarevisor sedan 2006-02-21
450413-XXXX Sundström, Jan Olov Ledamot sedan 2013-01-22
450413-XXXX Sundström, Jan Olov Ordförande sedan 2013-01-22
500709-XXXX Edvinsson, Gunilla Elisabet Ledamot sedan 2013-01-22
520504-XXXX Krogvig, Bo Ledamot sedan 2013-01-22
531106-XXXX Petersson, Yngve Karl-Erik Ledamot sedan 2013-12-05
580320-XXXX Zackrisson, Björn Axel Ledamot sedan 2013-01-22
590612-XXXX Drotz, Kjell Olov Ledamot sedan 2013-01-22
590719-XXXX Graf, Peter Michael Wolfgang Extern verkställande direktör sedan 2013-10-04
620629-XXXX Stein, Eva Marianne Lekmannarevisor sedan 2011-06-28
630206-XXXX Persson, Karin Maria Ingeborg Ledamot sedan 2013-01-22
631108-XXXX Hallingström, Crister Arbetstagarrepresentant sedan 2006-02-21
631108-XXXX Hallingström, Crister Ledamot sedan 2008-05-19
640504-XXXX Lopez, Kerstin Annika Arbetstagarrepresentant sedan 2014-04-25
640504-XXXX Lopez, Kerstin Annika Ledamot sedan 2014-04-25
651220-XXXX Norling Härkönen, Maria Janeriksdotter Arbetstagarrepresentant sedan 2014-04-25
651220-XXXX Norling Härkönen, Maria Janeriksdotter Ledamot sedan 2014-04-25
Nuvarande Tillsynsbefattningar
550905-XXXX Johansson Vognsen, Ragnhild Birgitta Huvudansvarig revisor sedan 2010-12-10
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2010-12-10
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556595-7395
VD Graf ,Peter
Registrerat 2000-08-11
Status Aktivt
Anställda 2486
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2002-02-04
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box De Gamlas Väg 2
Postnummer 76231
Postort Rimbo
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
86221 Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, på sjukhus
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets syfte är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso-och sjukvård och omsorg. Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstinges ansvar för hälso-och sjukvården, samt därmed sammanhängande utvecklings-och utbildningsverksamhet, dels bedriva viss hälso-och sjukvårds-och omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun inom remen för kommunens ansvar.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med>Graf, Peter Michael Wolfgang Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder