M.O. Billingmarks Förvaltning Aktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-53250240

Välkommen till M.O. Billingmarks Förvaltning Aktiebolag!

Bolaget skall idka handel med värdepapper och fastigheter samt driva försäljning av entreprenadmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.
M.O. Billingmarks Förvaltning Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Rönninge, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om M.O. Billingmarks Förvaltning Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 85
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 0 2,091
Rörelseresultat -17 -16 211
Resultat efter finansnetto -16 -16 211
Resultat före skatt -16 -16 211
Årets resultat 85 95 211
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,027 1,026 1,038
Summa 1,027 1,026 1,038
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 661 576 481
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 366 450 557
Eget kapital och skulder 1,027 1,026 1,038
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 280.60% 228.00% 186.40%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 10.10%
Soliditet 64.40% 56.10% 46.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
580414-XXXX Billingmark, Mats Olof Ledamot sedan 2003-11-01
580804-XXXX Billingmark, Eva Christine Suppleant sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
620428-XXXX Hamberg, Magnus Fredrik Revisor sedan 2003-11-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556292-8035
Registrerat 1987-01-28
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 1987-01-01
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Hagavägen 8
Postnummer 14461
Postort Rönninge
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
66120 Fondkommissionärer m.fl.
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall idka handel med värdepapper och fastigheter samt driva försäljning av entreprenadmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen