Norrlarm AB - Piteå


Kontaktuppgifter

0911-211545
info@norrlarm.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Norrlarm AB - Piteå!

Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service av larmanläggningar, passagekontroll och kameraövervakning, att bedriva försäljning av mobiltelefoner, att bedriva handel med värde papper, förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.
Norrlarm AB - Piteå är registerat som aktivt privat aktiebolag i Piteå, norrbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Norrlarm AB - Piteå är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 53
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 19,588 16,101 14,796
Rörelseresultat 562 258 692
Resultat efter finansnetto 560 257 679
Resultat före skatt 541 113 521
Årets resultat 53 78 175
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 2,490 2,620 1,618
Anläggningstillgångar 1,747 1,900 1,898
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 8,930 7,621 7,372
Summa 10,677 9,521 9,271
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 4,446 4,393 4,316
Obeskattade reserver 320 302 158
Avsättningar 87 44 80
Långfristiga skulder 0 0 85
Kortfristiga skulder 5,824 4,782 4,632
Eget kapital och skulder 10,677 9,521 9,271
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 153.30% 159.40% 159.20%
Vinstmarginal 2.80% 1.60% 4.70%
Soliditet 43.80% 48.40% 47.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 13 11 11
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 758 773 888
Personalkostnader 6,523 5,801 5,459
Sociala kostnader 2,100 1,901 1,785
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 600 1,600 600
Varav utnyttjad 0 244 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400501-XXXX Svensson, Lars Åke Rune Ledamot sedan 2003-10-31
400501-XXXX Svensson, Lars Åke Rune Ordförande sedan 2009-08-19
541116-XXXX Stöckel, Gerd Ann-Louise Suppleant sedan 2003-10-31
751006-XXXX Wollmén, Karl Elis Patrik Ledamot sedan 2009-08-19
751006-XXXX Wollmén, Karl Elis Patrik Verkställande direktör sedan 2009-08-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
600927-XXXX Larsson, Rolf Per-Olof Revisor sedan 2010-04-06
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400501-XXXX Svensson, Lars Åke Rune Verkställande direktör 2003-10-31 - 2009-08-19
Tidigare Tillsynsbefattningar
470531-XXXX Lundborg, Olov Thorkel Revisor 2003-10-31 - 2010-04-06