Nordea Bank AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0771-224488

Välkommen till Nordea Bank AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Föremålet för bolagets verksamhet är vidare att bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 § lagen om bank-och finansieringsrörelse. Enligt denna bestämmelse får banken i sin verksamhet bland annat ; 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ford ; ringsrätter, ; 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkre ; dit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, ; 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), ; 4. förmedla betalningar, ; 5. tillhandahålla betalningsmedel, ; 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, ; 7. medverka vid värdepappersemissioner, ; 8. lämna ekonomisk rådgivning, ; 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet. 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före-; skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före-; skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173). Bolaget har vidare att som moderbolag ombesörja och ansvara för övergripande funktioner i koncernen såsom styrning, övervakning, riskkontroll och stabsfunktioner.
Nordea Bank AB är registerat som fusion avslutad publikt bankaktiebolag i OSKARSHAMN, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Nordea Bank AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430826-XXXX Nordström, Lars -Göran Ledamot sedan 2004-01-30
500223-XXXX Innergård Nylén, Gunnel Ida Helena Extern firmatecknare sedan 2004-03-01
500418-XXXX Oddestad, Lars Carl Oscar Arbetstagarrepresentant sedan 2009-01-26
500418-XXXX Oddestad, Lars Carl Oscar Suppleant sedan 2013-11-11
500729-XXXX Lundström, Claes Göran Extern firmatecknare sedan 2013-11-11
501123-XXXX Braunwalder, Peter Franz Ledamot sedan 2012-12-20
501123-XXXX Braunwalder, Peter Franz Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Ledamot sedan 2012-12-20
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
510521-XXXX Ekenger, Karl Gustaf Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
510713-XXXX Petrelius, Håkan Extern firmatecknare sedan 2004-03-01
520108-XXXX Zacharoff, Bengt Erik Extern firmatecknare sedan 2005-07-04
520207-XXXX Rutberg, Jan Emil Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
520406-XXXX Tuvehjelm, Ulla Carin Christina Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
520620-XXXX Herman, Ulla Margareta Extern firmatecknare sedan 2004-03-01
520626-XXXX Tammilehto, Veli Matti Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
520626-XXXX Tammilehto, Veli Matti Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
521010-XXXX Wahlroos, Björn Arne Christer Ledamot sedan 2008-05-06
521010-XXXX Wahlroos, Björn Arne Christer Ordförande sedan 2011-04-29
521010-XXXX Wahlroos, Björn Arne Christer Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-05-06
521114-XXXX Sagbakken, Ivar Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
521114-XXXX Sagbakken, Ivar Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
530521-XXXX Saarelainen, Timo Tapio Extern firmatecknare sedan 2006-09-11
530521-XXXX Saarelainen, Timo Tapio Utlandsbosatt inom EES sedan 2006-09-11
530527-XXXX Berg, Per Edvard Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
530527-XXXX Berg, Per Edvard Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
530729-XXXX Castberg, Anders Stang Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
540625-XXXX Gustafsson, Kurt Anders Extern firmatecknare sedan 2007-10-30
540722-XXXX Backman, Bo Anders Ragnar Extern firmatecknare sedan 2007-01-12
541223-XXXX Firing, Anne-Margrethe Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
541223-XXXX Firing, Anne-Margrethe Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
550306-XXXX Clausen, Christian Extern verkställande direktör sedan 2012-12-20
550316-XXXX Waersted, Gunn Extern vice verkställande direktör sedan 2012-12-20
550316-XXXX Waersted, Gunn Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
550318-XXXX Nilsson, Helge Tommy Extern firmatecknare sedan 2004-03-01
550505-XXXX Lind, Jonas Bernard Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
550505-XXXX Ehrling, Marie Elisabeth Ledamot sedan 2012-12-20
550524-XXXX Paajanen, Anna Maritta Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
550524-XXXX Paajanen, Anna Maritta Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
550808-XXXX Alanen, Heikki Yrjö Henrik Extern firmatecknare sedan 2008-01-03
550808-XXXX Alanen, Heikki Yrjö Henrik Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-01-03
550810-XXXX Plöger, Ellen Vibeke Extern firmatecknare sedan 2012-09-27
550810-XXXX Plöger, Ellen Vibeke Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-09-27
551007-XXXX Engström, Mats Göran Extern firmatecknare sedan 2007-01-12
551020-XXXX Jakobsson, Hans Gunnar Extern firmatecknare sedan 2004-01-30
551030-XXXX Gustafsson, Anders Folke Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
551202-XXXX Stridsberg, Axel Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
551205-XXXX Stadigh, Kari Henrik Ledamot sedan 2012-12-20
551205-XXXX Stadigh, Kari Henrik Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
560321-XXXX Björken, Kristin Extern firmatecknare sedan 2010-09-16
560321-XXXX Björken, Kristin Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-09-16
560429-XXXX Strömbäck, Folke Mikael Extern firmatecknare sedan 2013-04-26
560917-XXXX Hygum, Ove Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
560917-XXXX Hygum, Ove Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
561011-XXXX Praefke, Gorm Holst Extern firmatecknare sedan 2013-09-12
561011-XXXX Praefke, Gorm Holst Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-09-12
570423-XXXX Krook, Hans Torgny Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
570423-XXXX Krook, Hans Torgny Utlandsbosatt utanför EES sedan 2013-05-13
570517-XXXX Jensen, Per Vagn Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
570517-XXXX Jensen, Per Vagn Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
570627-XXXX Linzatti, Helmut Bertil Extern firmatecknare sedan 2008-01-03
570927-XXXX Lunding, Peter Borum Extern firmatecknare sedan 2014-02-06
570927-XXXX Lunding, Peter Borum Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-02-06
571208-XXXX Raaholt, Poul Steffen Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
571208-XXXX Raaholt, Poul Steffen Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
580316-XXXX Björklund, Sven Tomas Extern firmatecknare sedan 2006-09-11
580814-XXXX Serenhov, Christer Seved Extern firmatecknare sedan 2004-09-30
590111-XXXX Carlson, Lars Stefan Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
590609-XXXX Jespersen, Henrik Bang Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
590609-XXXX Jespersen, Henrik Bang Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
590612-XXXX Grieg, Elisabeth Ledamot sedan 2013-04-05
590612-XXXX Grieg, Elisabeth Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-04-05
590628-XXXX Madsen, Toni Elin Hindsgaul Arbetstagarrepresentant sedan 2013-03-19
590628-XXXX Madsen, Toni Elin Hindsgaul Ledamot sedan 2013-03-19
590628-XXXX Madsen, Toni Elin Hindsgaul Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-03-19
590702-XXXX Carlsen, Sigurd Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
590702-XXXX Carlsen, Sigurd Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
590807-XXXX Larsson, Lena Extern firmatecknare sedan 2004-03-01
590831-XXXX Andersson, Per Åke Extern firmatecknare sedan 2004-03-01
591024-XXXX Allqvie, Nils Torsten Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
591116-XXXX Sulin, Jaana Katariina Extern firmatecknare sedan 2013-09-12
591116-XXXX Sulin, Jaana Katariina Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-09-12
591225-XXXX Andréasson, Lars-Olof Michael Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
600101-XXXX Kaperi, Ari Antero Extern vice verkställande direktör sedan 2012-12-20
600101-XXXX Kaperi, Ari Antero Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
600125-XXXX Wiberg, Klas Gustav Extern firmatecknare sedan 2007-05-23
600401-XXXX Ahola, Kari Arbetstagarrepresentant sedan 2012-12-20
600401-XXXX Ahola, Kari Ledamot sedan 2013-05-15
600401-XXXX Ahola, Kari Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
600427-XXXX Eriksson, Mats Erik Rudolf Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
600903-XXXX von Koskull, Casper Wilhelm Extern vice verkställande direktör sedan 2012-12-20
600903-XXXX von Koskull, Casper Wilhelm Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
600928-XXXX Dueholm, Lotte Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
600928-XXXX Dueholm, Lotte Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
610204-XXXX Snöbohm, Inger Maria Elisabeth Extern firmatecknare sedan 2004-01-30
610322-XXXX Suila, Heidi Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
610322-XXXX Suila, Heidi Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
610323-XXXX Andersen, Søren Bue Søndergaard Extern firmatecknare sedan 2013-03-19
610323-XXXX Andersen, Søren Bue Søndergaard Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-03-19
610601-XXXX Nielsen, Kirsten Hede Dahlgaard Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
610601-XXXX Nielsen, Kirsten Hede Dahlgaard Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
610715-XXXX Nasiell, Niklas Martin Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
610813-XXXX Rasmussen, Jan Landfald Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
610813-XXXX Rasmussen, Jan Landfald Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
610907-XXXX Olin Svensson, Märtha Elisabet Extern firmatecknare sedan 2009-05-05
611024-XXXX Riise, Hans Christian Krogh Arbetstagarrepresentant sedan 2013-03-19
611024-XXXX Riise, Hans Christian Krogh Ledamot sedan 2013-11-11
611024-XXXX Riise, Hans Christian Krogh Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-03-19
611103-XXXX Pedersen, Finn Benny Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
611103-XXXX Pedersen, Finn Benny Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
620126-XXXX Hökby, Björn Anders Extern firmatecknare sedan 2011-05-09
620215-XXXX Nielsen, Peter Henrik Priergaard Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
620215-XXXX Nielsen, Peter Henrik Priergaard Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
620215-XXXX Carlberg, Inga-Lill Birgitta Extern firmatecknare sedan 2005-07-04
620306-XXXX Eriksson, Lena Terese Extern vice verkställande direktör sedan 2004-11-01
620411-XXXX Knutzen, Tom Ledamot sedan 2012-12-20
620411-XXXX Knutzen, Tom Utlandsbosatt utanför EES sedan 2013-11-11
620617-XXXX Russell, Sarah Anne Cecil Ledamot sedan 2012-12-20
620617-XXXX Russell, Sarah Anne Cecil Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
620907-XXXX Hedman, Elsa Helena Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
621003-XXXX Rosenqvist, Eva-Lotta Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
630205-XXXX Forssman, Marie Elisabeth Extern firmatecknare sedan 2007-10-30
630516-XXXX Nyegaard, Peter Extern vice verkställande direktör sedan 2012-12-20
630516-XXXX Nyegaard, Peter Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
630607-XXXX Öhman, Lars Erik Ivar Extern firmatecknare sedan 2008-01-03
630612-XXXX Kardel, Ulf John Ove Extern firmatecknare sedan 2010-02-08
630916-XXXX Bengtsson, Lars Per Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
631109-XXXX Ekvall, Klas Niklas Extern firmatecknare sedan 2011-09-02
631224-XXXX Tell, Claes Bjarne Patric Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
640129-XXXX Nielsen, Jens Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
640129-XXXX Nielsen, Jens Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
640408-XXXX Edström, Hans Patrik Theodor Extern firmatecknare sedan 2004-03-01
640426-XXXX Blomqvist Jigvall, Anna Eva Sofia Extern firmatecknare sedan 2013-09-12
640528-XXXX Kjær, Niels Kristian Nordby Extern firmatecknare sedan 2013-03-19
640528-XXXX Kjær, Niels Kristian Nordby Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-03-19
640726-XXXX Sondén, Anna Erica Matilda Extern firmatecknare sedan 2010-06-02
640811-XXXX Steengaard, Kenneth Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
640811-XXXX Steengaard, Kenneth Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
640817-XXXX Kronström, Doris Maria Elisabeth Extern firmatecknare sedan 2004-03-01
640925-XXXX Watz, Lars Peter Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
640929-XXXX Kjelsrud, Hans Christian Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
640929-XXXX Kjelsrud, Hans Christian Utlandsbosatt utanför EES sedan 2012-12-20
641007-XXXX Scherlund, Anders Bertil Extern firmatecknare sedan 2008-07-29
641123-XXXX Klausen, Bo Dam Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
641123-XXXX Klausen, Bo Dam Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
641216-XXXX Boström, Lars Sören Extern firmatecknare sedan 2008-12-03
650108-XXXX Byström, Johan Eric Robert Extern firmatecknare sedan 2010-06-18
650201-XXXX Andreen, Clas Svante Joel Extern firmatecknare sedan 2011-09-02
650414-XXXX Höög, Birgitta Sivertsdotter Extern firmatecknare sedan 2004-03-01
650507-XXXX Lindholm, Anna Helena Birgitta Extern firmatecknare sedan 2013-06-17
650518-XXXX Folkesson, Anna Karin Margareta Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
650718-XXXX Närhinen, Tomi Tapani Extern firmatecknare sedan 2010-09-16
650718-XXXX Närhinen, Tomi Tapani Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-09-16
650808-XXXX Jörgensen, Torsten Hagen Extern vice verkställande direktör sedan 2011-06-01
650808-XXXX Jörgensen, Torsten Hagen Utlandsbosatt inom EES sedan 2009-09-11
650808-XXXX Jörgensen, Torsten Hagen Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-06-01
660423-XXXX Jakobsen, Mads Guttorm Extern firmatecknare sedan 2012-05-03
660423-XXXX Jakobsen, Mads Guttorm Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-05-03
660523-XXXX Söllested, Frank Extern firmatecknare sedan 2007-05-23
660908-XXXX Tainio, Antti Adrian Tapani Extern firmatecknare sedan 2013-06-17
660908-XXXX Tainio, Antti Adrian Tapani Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-06-17
661103-XXXX Jacobsen, Bo Lennart Extern vice verkställande direktör sedan 2013-04-09
661128-XXXX Bjertrup, Mikael Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
661128-XXXX Bjertrup, Mikael Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
661210-XXXX Forsskåhl-Holmberg, Bettina Viktoria Extern firmatecknare sedan 2005-02-14
661210-XXXX Forsskåhl-Holmberg, Bettina Viktoria Utlandsbosatt inom EES sedan 2005-02-14
670110-XXXX Bergström, Johanna Annelie Extern firmatecknare sedan 2011-05-09
670110-XXXX Bergström, Johanna Annelie Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-05-09
670526-XXXX Leikola, Ossi Henrik Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
670526-XXXX Leikola, Ossi Henrik Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
670730-XXXX Rautakoura, Minna Maria Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
670730-XXXX Rautakoura, Minna Maria Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
670914-XXXX Gref, Erik Andreas Extern firmatecknare sedan 2011-12-16
670914-XXXX Blomberg, Erik Lars Extern firmatecknare sedan 2005-02-14
671125-XXXX Gustafson, Anders Joakim Extern firmatecknare sedan 2012-03-27
680227-XXXX Christensen, Charlotte Gullak Extern firmatecknare sedan 2009-09-11
680227-XXXX Christensen, Charlotte Gullak Utlandsbosatt inom EES sedan 2009-09-11
680305-XXXX Dalmalm, Jan Peter Extern firmatecknare sedan 2013-02-02
680729-XXXX Franceschi, Ninni Gunilla Helena Extern firmatecknare sedan 2010-09-16
681017-XXXX Weis, Morten Extern firmatecknare sedan 2013-03-19
681017-XXXX Weis, Morten Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-03-19
681214-XXXX Häkkinen, Mika Veikka Extern firmatecknare sedan 2012-06-25
681214-XXXX Häkkinen, Mika Veikka Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-06-25
681222-XXXX Christensen, Claus Kappel Extern firmatecknare sedan 2014-02-06
681222-XXXX Christensen, Claus Kappel Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-02-06
690211-XXXX Ekman, Per Erik Mauritz Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
690312-XXXX Eriksen, René Kundby Extern firmatecknare sedan 2013-03-19
690312-XXXX Eriksen, René Kundby Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-03-19
690326-XXXX Immelborn, Lars Henrik Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
690414-XXXX Hagelin, Niclas Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
690417-XXXX Näs, Johan Per Jakob Extern firmatecknare sedan 2010-06-18
690523-XXXX Ahlberg, Tore Martin Extern firmatecknare sedan 2005-02-14
690523-XXXX Ahlberg, Tore Martin Utlandsbosatt inom EES sedan 2005-02-14
690626-XXXX Nielsen, Rasmus Werner Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
690626-XXXX Nielsen, Rasmus Werner Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
701111-XXXX Persson, Patrik Mattias Extern firmatecknare sedan 2013-10-17
701221-XXXX Elzén, Carl Fredrik Extern firmatecknare sedan 2011-05-09
710125-XXXX Felixson, Patrik Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
710125-XXXX Felixson, Patrik Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
710327-XXXX Jensen, Kim Skov Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
710327-XXXX Jensen, Kim Skov Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
711010-XXXX Sundholm, Svante Erik Ragnar Extern firmatecknare sedan 2013-09-12
720517-XXXX Tjulin, Karl Robert Mante Extern firmatecknare sedan 2011-10-21
720523-XXXX Andersch, Rolf Ebbe Hasting Björnsson Extern firmatecknare sedan 2008-01-03
730221-XXXX Wigforss, Bo Gustaf Martin Extern firmatecknare sedan 2009-05-05
730515-XXXX Brännlund, Lennart Mathias Extern firmatecknare sedan 2010-06-02
730626-XXXX Hansson, Marianne Akiko Extern firmatecknare sedan 2008-09-25
740322-XXXX Storåkers, Anna Maria Extern firmatecknare sedan 2010-10-22
740501-XXXX Niinikoski-Sandberg, Sanna Marketta Extern firmatecknare sedan 2004-09-30
740501-XXXX Niinikoski-Sandberg, Sanna Marketta Utlandsbosatt inom EES sedan 2004-09-30
740928-XXXX Engel, Suzan Extern firmatecknare sedan 2011-10-21
741002-XXXX Jørgensen, Anders Meinert Extern firmatecknare sedan 2013-02-02
741014-XXXX Persson, Arne Michael Extern firmatecknare sedan 2009-05-05
741224-XXXX Aasen, Klara Lise Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
741224-XXXX Aasen, Klara Lise Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
750517-XXXX Persson, Martin Anders Extern firmatecknare sedan 2013-09-12
750928-XXXX Marimo, Elina Maria Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
750928-XXXX Marimo, Elina Maria Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
760512-XXXX Olsen, Anders Holkmann Extern firmatecknare sedan 2013-11-11
760512-XXXX Olsen, Anders Holkmann Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-11-11
760512-XXXX Kjellberg, Sven Erik Olof Extern firmatecknare sedan 2014-02-06
780123-XXXX Haugenes-Bourrie, Paul Alexander Extern firmatecknare sedan 2012-12-20
780123-XXXX Haugenes-Bourrie, Paul Alexander Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-12-20
780222-XXXX Andersen, Morten Ankjaer Extern firmatecknare sedan 2014-02-06
780222-XXXX Andersen, Morten Ankjaer Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-02-06
790508-XXXX Krönmark, Erik Arvid Extern firmatecknare sedan 2013-06-17
800716-XXXX Sunnerberg, Martin Fredrik Extern firmatecknare sedan 2012-09-27
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530728-XXXX Åkervall, Hans Lennart Huvudansvarig revisor sedan 2013-03-19
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2012-12-20
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
390205-XXXX Arnkvaern, Harald Ledamot 2004-01-30 - 2008-05-06
390205-XXXX Arnkvaern, Harald Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2008-05-06
410521-XXXX Dalborg, Hans Folkeson Ledamot 2004-01-30 - 2011-04-29
410521-XXXX Dalborg, Hans Folkeson Ordförande 2004-01-30 - 2011-04-29
450111-XXXX Avenius, Staffan Olof Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2011-12-16
450315-XXXX Bergqvist, Björn Åke Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2008-07-29
450506-XXXX Simonsen, Ole Extern firmatecknare 2004-01-30 - 2010-09-16
450506-XXXX Simonsen, Ole Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2010-09-16
450521-XXXX Hoeg Madsen, Claus Ledamot 2004-01-30 - 2008-05-06
450521-XXXX Hoeg Madsen, Claus Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2008-05-06
460414-XXXX Warborn, Barbro Christina Elisabet Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2008-07-29
460419-XXXX Peltola, Timo Veikko Ledamot 2004-01-30 - 2010-04-20
460419-XXXX Peltola, Timo Veikko Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2010-04-20
461011-XXXX Viterstedt, Per-Olov Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2010-10-22
470516-XXXX Lassen, Bengt Erik Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
470516-XXXX Lassen, Bengt Erik Extern firmatecknare 2012-12-20 - 2013-02-02
471122-XXXX Bernroth, Arne Herbert Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2009-05-05
480103-XXXX Jörgensen, Niels Bolt Extern firmatecknare 2004-01-30 - 2013-09-12
480103-XXXX Jörgensen, Niels Bolt Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2013-09-12
480227-XXXX Kantola, Katarina Birgitta Ledamot 2004-01-30 - 2008-05-06
480227-XXXX Kantola, Katarina Birgitta Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2008-05-06
480325-XXXX Pohjola, Markku Extern vice verkställande direktör 2004-01-30 - 2008-07-29
480325-XXXX Pohjola, Markku Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2008-07-29
480425-XXXX Suominen, Kari Aatos Extern firmatecknare 2004-01-30 - 2008-06-24
480425-XXXX Suominen, Kari Aatos Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2008-06-24
480703-XXXX Jensen, Flemming Dalby Extern firmatecknare 2004-01-30 - 2010-09-16
480703-XXXX Jensen, Flemming Dalby Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2010-09-16
480911-XXXX Finskas, Jarl Bertel Arbetstagarrepresentant 2004-01-30 - 2009-01-26
480911-XXXX Finskas, Jarl Bertel Ledamot 2008-05-06 - 2009-01-26
480911-XXXX Finskas, Jarl Bertel Suppleant 2008-01-03 - 2008-05-06
481030-XXXX Schütze, Peter Extern vice verkställande direktör 2004-01-30 - 2011-06-01
481030-XXXX Schütze, Peter Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2011-06-01
481223-XXXX Tevell, Anders Gunnar Ulrik Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2010-09-16
490213-XXXX Grinbaum, Jakob Bencjon Extern vice verkställande direktör 2004-01-30 - 2010-02-08
491120-XXXX Granvik, Carl-Johan Extern vice verkställande direktör 2004-01-30 - 2010-09-16
491120-XXXX Granvik, Carl-Johan Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2010-09-16
491225-XXXX Skotthag, Per Eric Extern firmatecknare 2005-07-04 - 2009-07-16
500227-XXXX Kruse, Nils Qvasinitzky Arbetstagarrepresentant 2004-09-30 - 2009-10-20
500227-XXXX Kruse, Nils Qvasinitzky Ledamot 2005-01-03 - 2008-05-06
500227-XXXX Kruse, Nils Qvasinitzky Ledamot 2009-03-10 - 2009-10-20
500227-XXXX Kruse, Nils Qvasinitzky Suppleant 2008-05-06 - 2009-03-10
500227-XXXX Kruse, Nils Qvasinitzky Utlandsbosatt inom EES 2004-09-30 - 2009-10-20
500418-XXXX Oddestad, Lars Carl Oscar Ledamot 2009-01-26 - 2009-11-25
500418-XXXX Oddestad, Lars Carl Oscar Ledamot 2010-05-03 - 2011-11-02
500418-XXXX Oddestad, Lars Carl Oscar Ledamot 2012-05-03 - 2013-11-11
500418-XXXX Oddestad, Lars Carl Oscar Suppleant 2009-11-25 - 2010-05-03
500418-XXXX Oddestad, Lars Carl Oscar Suppleant 2011-11-02 - 2012-05-03
500608-XXXX Liljedahl, Erik Arne Extern vice verkställande direktör 2004-01-30 - 2008-11-04
500714-XXXX Syrrist, Baard Extern firmatecknare 2008-05-06 - 2010-09-16
500714-XXXX Syrrist, Baard Extern vice verkställande direktör 2004-01-30 - 2008-05-06
500714-XXXX Syrrist, Baard Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2010-09-16
500907-XXXX Aamot, Kjell Ledamot 2004-01-30 - 2008-05-06
500907-XXXX Aamot, Kjell Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2008-05-06
500929-XXXX Savén, Björn Erik Ledamot 2006-05-11 - 2012-01-03
500929-XXXX Savén, Björn Erik Utlandsbosatt inom EES 2011-10-31 - 2012-01-03
501001-XXXX Ruud, Tom Extern vice verkställande direktör 2004-01-30 - 2008-09-25
501001-XXXX Ruud, Tom Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2008-09-25
501123-XXXX Braunwalder, Peter Franz Ledamot 2012-03-27 - 2012-11-04
501123-XXXX Braunwalder, Peter Franz Utlandsbosatt inom EES 2012-03-27 - 2012-11-04
510105-XXXX Steen, Carl Erik Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2011-02-21
510105-XXXX Steen, Carl Erik Utlandsbosatt inom EES 2008-01-03 - 2011-02-21
510116-XXXX Borgström, Fanny Charlotte Extern firmatecknare 2005-04-15 - 2013-09-12
510116-XXXX Borgström, Fanny Charlotte Utlandsbosatt inom EES 2005-04-15 - 2013-09-12
510515-XXXX Jämsen, Eerik Tapio Extern firmatecknare 2007-05-23 - 2011-05-09
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Ledamot 2008-05-06 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2007-05-23 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2009-11-25 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2010-02-08 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2010-04-20 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2010-05-03 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2010-06-02 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2010-06-18 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2010-09-16 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2010-09-17 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2010-10-22 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2010-11-24 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2011-01-21 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2011-02-21 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2011-04-29 - 2012-11-04
510515-XXXX Jacobsen, Svein Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2011-05-04 - 2012-11-04
510521-XXXX Ekenger, Karl Gustaf Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2012-11-04
510525-XXXX Lademann, Povl Flemming Extern firmatecknare 2007-05-23 - 2012-11-04
510525-XXXX Lademann, Povl Flemming Utlandsbosatt inom EES 2007-05-23 - 2012-11-04
511128-XXXX Werre Jonsson, Maj Birgitta Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2008-12-03
520207-XXXX Rutberg, Jan Emil Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
520406-XXXX Tuvehjelm, Ulla Carin Christina Extern firmatecknare 2009-05-05 - 2012-11-04
520626-XXXX Tammilehto, Veli Matti Extern firmatecknare 2009-09-11 - 2012-11-04
520626-XXXX Tammilehto, Veli Matti Utlandsbosatt inom EES 2009-09-11 - 2012-11-04
520816-XXXX Björkman, Bengt Rune Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2013-09-12
521114-XXXX Sagbakken, Ivar Extern firmatecknare 2004-01-30 - 2012-11-04
521114-XXXX Sagbakken, Ivar Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2012-11-04
530527-XXXX Berg, Per Edvard Extern firmatecknare 2005-11-08 - 2012-11-04
530527-XXXX Berg, Per Edvard Utlandsbosatt inom EES 2005-11-08 - 2012-11-04
530703-XXXX Andersson, Christer Sten Bertil Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
530703-XXXX Andersson, Christer Sten Bertil Extern firmatecknare 2012-12-20 - 2013-09-12
530729-XXXX Castberg, Anders Stang Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
530921-XXXX Gezelius, Karl Birger Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-03-27
531113-XXXX Ranin, Silja Katri Ursula Ledamot 2007-05-16 - 2009-05-05
531113-XXXX Ranin, Silja Katri Ursula Utlandsbosatt inom EES 2007-05-16 - 2009-05-05
540116-XXXX Nielsen, Gert Aage Extern firmatecknare 2004-01-30 - 2009-09-11
540116-XXXX Nielsen, Gert Aage Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2009-09-11
541107-XXXX Neckmar, Thomas Roland Evert Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2011-09-02
541223-XXXX Firing, Anne-Margrethe Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2012-11-04
541223-XXXX Firing, Anne-Margrethe Utlandsbosatt inom EES 2008-01-03 - 2012-11-04
550306-XXXX Clausen, Christian Extern verkställande direktör 2007-10-30 - 2012-11-04
550316-XXXX Waersted, Gunn Extern vice verkställande direktör 2007-06-20 - 2012-11-04
550316-XXXX Waersted, Gunn Utlandsbosatt inom EES 2007-06-20 - 2012-11-04
550505-XXXX Lind, Jonas Bernard Extern firmatecknare 2012-03-27 - 2012-11-04
550505-XXXX Ehrling, Marie Elisabeth Ledamot 2007-05-16 - 2012-11-04
550524-XXXX Paajanen, Anna Maritta Extern firmatecknare 2011-05-09 - 2012-11-04
550524-XXXX Paajanen, Anna Maritta Utlandsbosatt inom EES 2011-05-09 - 2012-11-04
551030-XXXX Gustafsson, Anders Folke Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
551202-XXXX Stridsberg, Axel Extern firmatecknare 2005-11-08 - 2012-11-04
551205-XXXX Stadigh, Kari Henrik Ledamot 2010-04-20 - 2012-11-04
551205-XXXX Stadigh, Kari Henrik Utlandsbosatt inom EES 2010-04-20 - 2012-11-04
560318-XXXX Backman, Ulf Johnny Extern firmatecknare 2008-07-29 - 2009-09-11
560318-XXXX Backman, Ulf Johnny Utlandsbosatt inom EES 2008-07-29 - 2009-09-11
560505-XXXX Lohse, Sonja Extern firmatecknare 2004-01-30 - 2014-02-06
560505-XXXX Lohse, Sonja Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2014-02-06
560917-XXXX Hygum, Ove Extern firmatecknare 2008-07-29 - 2012-11-04
560917-XXXX Hygum, Ove Utlandsbosatt inom EES 2008-07-29 - 2012-11-04
570308-XXXX Molander, Karl Gunnar Hanson Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2010-11-24
570423-XXXX Krook, Hans Torgny Extern firmatecknare 2004-11-01 - 2012-11-04
570517-XXXX Jensen, Per Vagn Extern firmatecknare 2011-09-02 - 2012-11-04
570517-XXXX Jensen, Per Vagn Utlandsbosatt inom EES 2011-09-02 - 2012-11-04
571208-XXXX Raaholt, Poul Steffen Extern firmatecknare 2012-06-25 - 2012-11-04
571208-XXXX Raaholt, Poul Steffen Utlandsbosatt inom EES 2012-06-25 - 2012-11-04
571215-XXXX Svensson, Siv Elisabet Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2008-11-04
580125-XXXX Tolfes, Gunnel Chatarina Extern firmatecknare 2006-05-11 - 2008-05-06
580322-XXXX Petersen, Heidi Marie Ledamot 2008-05-06 - 2010-04-20
580322-XXXX Petersen, Heidi Marie Utlandsbosatt inom EES 2008-05-06 - 2010-04-20
580909-XXXX Holmberg, Claes Göran Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2010-09-16
590111-XXXX Carlson, Lars Stefan Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
590413-XXXX Borgström Carrick, Eva Kristina Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2009-05-05
590528-XXXX Laustsen, Torben Extern firmatecknare 2004-01-30 - 2008-09-25
590528-XXXX Laustsen, Torben Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2008-09-25
590609-XXXX Jespersen, Henrik Bang Extern firmatecknare 2012-03-27 - 2012-11-04
590609-XXXX Jespersen, Henrik Bang Utlandsbosatt inom EES 2012-03-27 - 2012-11-04
590702-XXXX Carlsen, Sigurd Extern firmatecknare 2004-01-30 - 2012-11-04
590702-XXXX Carlsen, Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2004-01-30 - 2012-11-04
591024-XXXX Allqvie, Nils Torsten Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
591225-XXXX Andréasson, Lars-Olof Michael Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
600101-XXXX Kaperi, Ari Antero Extern vice verkställande direktör 2008-06-24 - 2012-11-04
600101-XXXX Kaperi, Ari Antero Utlandsbosatt inom EES 2008-06-24 - 2012-11-04
600401-XXXX Ahola, Kari Arbetstagarrepresentant 2007-01-12 - 2012-11-04
600401-XXXX Ahola, Kari Ledamot 2007-05-16 - 2009-03-10
600401-XXXX Ahola, Kari Ledamot 2009-05-05 - 2010-11-24
600401-XXXX Ahola, Kari Ledamot 2011-05-04 - 2012-11-04
600401-XXXX Ahola, Kari Suppleant 2009-03-10 - 2009-05-05
600401-XXXX Ahola, Kari Suppleant 2010-11-24 - 2011-05-04
600401-XXXX Ahola, Kari Suppleant 2012-11-04 - 2012-11-04
600401-XXXX Ahola, Kari Suppleant 2012-12-20 - 2013-05-15
600401-XXXX Ahola, Kari Utlandsbosatt inom EES 2007-01-12 - 2012-11-04
600427-XXXX Eriksson, Mats Erik Rudolf Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2012-11-04
600903-XXXX von Koskull, Casper Wilhelm Extern vice verkställande direktör 2010-09-16 - 2012-11-04
600903-XXXX von Koskull, Casper Wilhelm Utlandsbosatt inom EES 2010-09-16 - 2012-11-04
600928-XXXX Dueholm, Lotte Extern firmatecknare 2010-09-16 - 2012-11-04
600928-XXXX Dueholm, Lotte Utlandsbosatt inom EES 2010-09-16 - 2012-11-04
601021-XXXX Jensen, Ole Lund Arbetstagarrepresentant 2010-09-16 - 2013-03-19
601021-XXXX Jensen, Ole Lund Ledamot 2010-11-24 - 2012-05-03
601021-XXXX Jensen, Ole Lund Ledamot 2012-11-04 - 2013-03-19
601021-XXXX Jensen, Ole Lund Suppleant 2010-09-16 - 2010-11-24
601021-XXXX Jensen, Ole Lund Suppleant 2012-05-03 - 2012-11-04
601021-XXXX Jensen, Ole Lund Utlandsbosatt inom EES 2010-09-16 - 2013-03-19
601201-XXXX Lund Jensen, Ole Arbetstagarrepresentant 2009-10-20 - 2010-09-16
601201-XXXX Lund Jensen, Ole Ledamot 2009-10-20 - 2010-05-03
601201-XXXX Lund Jensen, Ole Suppleant 2010-05-03 - 2010-09-16
601201-XXXX Lund Jensen, Ole Utlandsbosatt inom EES 2009-10-20 - 2010-09-16
601221-XXXX Bosse, Christine Ledamot 2008-05-06 - 2013-04-05
601221-XXXX Bosse, Christine Utlandsbosatt inom EES 2008-05-06 - 2013-04-05
610218-XXXX Lien, Agnes Marianne Eline Extern firmatecknare 2008-07-29 - 2011-05-09
610322-XXXX Suila, Heidi Extern firmatecknare 2005-07-04 - 2012-11-04
610322-XXXX Suila, Heidi Utlandsbosatt inom EES 2005-07-04 - 2012-11-04
610513-XXXX Domeij Hallros, Eva Gunilla Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2010-02-08
610601-XXXX Nielsen, Kirsten Hede Dahlgaard Extern firmatecknare 2011-09-02 - 2012-11-04
610601-XXXX Nielsen, Kirsten Hede Dahlgaard Utlandsbosatt inom EES 2011-09-02 - 2012-11-04
610615-XXXX Herbert, Jes Extern firmatecknare 2011-01-21 - 2012-11-04
610615-XXXX Herbert, Jes Extern firmatecknare 2012-12-20 - 2013-09-12
610615-XXXX Herbert, Jes Utlandsbosatt inom EES 2011-01-21 - 2012-11-04
610615-XXXX Herbert, Jes Utlandsbosatt inom EES 2012-12-20 - 2013-09-12
610715-XXXX Nasiell, Niklas Martin Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
610813-XXXX Rasmussen, Jan Landfald Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2012-11-04
610813-XXXX Rasmussen, Jan Landfald Utlandsbosatt inom EES 2008-01-03 - 2012-11-04
611024-XXXX Riise, Hans Christian Krogh Ledamot 2013-03-19 - 2013-05-15
611024-XXXX Riise, Hans Christian Krogh Suppleant 2013-05-15 - 2013-11-11
611103-XXXX Pedersen, Finn Benny Extern firmatecknare 2008-09-25 - 2012-11-04
611103-XXXX Pedersen, Finn Benny Utlandsbosatt inom EES 2008-09-25 - 2012-11-04
611126-XXXX Gunnervall, Lars Martin Extern firmatecknare 2005-04-15 - 2008-12-03
620215-XXXX Nielsen, Peter Henrik Priergaard Extern firmatecknare 2010-09-16 - 2012-11-04
620215-XXXX Nielsen, Peter Henrik Priergaard Utlandsbosatt inom EES 2010-09-16 - 2012-11-04
620411-XXXX Knutzen, Tom Ledamot 2007-05-16 - 2012-11-04
620411-XXXX Knutzen, Tom Utlandsbosatt inom EES 2007-05-16 - 2012-11-04
620411-XXXX Knutzen, Tom Utlandsbosatt inom EES 2012-12-20 - 2013-11-11
620519-XXXX Lindelöw, Frans Peter Göran Extern vice verkställande direktör 2004-11-01 - 2009-07-16
620617-XXXX Russell, Sarah Anne Cecil Ledamot 2010-04-20 - 2012-11-04
620617-XXXX Russell, Sarah Anne Cecil Utlandsbosatt inom EES 2010-04-20 - 2012-11-04
620626-XXXX Nickelsen, Steinar Arbetstagarrepresentant 2007-05-16 - 2012-11-04
620626-XXXX Nickelsen, Steinar Arbetstagarrepresentant 2012-12-20 - 2013-03-19
620626-XXXX Nickelsen, Steinar Ledamot 2008-01-03 - 2009-05-05
620626-XXXX Nickelsen, Steinar Ledamot 2009-11-25 - 2011-05-04
620626-XXXX Nickelsen, Steinar Ledamot 2011-11-02 - 2012-11-04
620626-XXXX Nickelsen, Steinar Ledamot 2012-12-20 - 2013-03-19
620626-XXXX Nickelsen, Steinar Suppleant 2009-05-05 - 2009-11-25
620626-XXXX Nickelsen, Steinar Suppleant 2011-05-04 - 2011-11-02
620626-XXXX Nickelsen, Steinar Utlandsbosatt inom EES 2007-05-16 - 2012-11-04
620626-XXXX Nickelsen, Steinar Utlandsbosatt inom EES 2012-12-20 - 2013-03-19
620907-XXXX Hedman, Elsa Helena Extern firmatecknare 2007-10-30 - 2012-11-04
621003-XXXX Rosenqvist, Eva-Lotta Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
630131-XXXX Peltola, Lauri Markus Juhani Extern firmatecknare 2008-09-25 - 2009-07-16
630131-XXXX Peltola, Lauri Markus Juhani Utlandsbosatt inom EES 2008-09-25 - 2009-07-16
630507-XXXX Bjerrek, Lars Peter Extern firmatecknare 2008-07-29 - 2010-09-16
630511-XXXX Matzen, Michael Sylvest Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2008-12-16
630511-XXXX Matzen, Michael Sylvest Utlandsbosatt inom EES 2008-01-03 - 2008-12-16
630516-XXXX Nyegaard, Peter Extern vice verkställande direktör 2011-06-01 - 2012-11-04
630516-XXXX Nyegaard, Peter Utlandsbosatt inom EES 2011-06-01 - 2012-11-04
630916-XXXX Bengtsson, Lars Per Extern firmatecknare 2012-03-27 - 2012-11-04
631224-XXXX Tell, Claes Bjarne Patric Extern firmatecknare 2011-12-16 - 2012-11-04
631228-XXXX Rystedt, Carl Fredrik Stenson Extern firmatecknare 2008-09-25 - 2008-11-04
631228-XXXX Rystedt, Carl Fredrik Stenson Extern vice verkställande direktör 2008-11-04 - 2013-02-02
640129-XXXX Nielsen, Jens Extern firmatecknare 2008-09-25 - 2012-11-04
640129-XXXX Nielsen, Jens Utlandsbosatt inom EES 2008-09-25 - 2012-11-04
640421-XXXX Andresen, Dag Gunnar Extern firmatecknare 2004-01-30 - 2008-11-04
640811-XXXX Steengaard, Kenneth Extern firmatecknare 2012-05-03 - 2012-11-04
640811-XXXX Steengaard, Kenneth Utlandsbosatt inom EES 2012-05-03 - 2012-11-04
640925-XXXX Watz, Lars Peter Extern firmatecknare 2009-09-11 - 2012-11-04
640929-XXXX Kjelsrud, Hans Christian Extern firmatecknare 2011-01-21 - 2012-11-04
640929-XXXX Kjelsrud, Hans Christian Utlandsbosatt utanför EES 2011-01-21 - 2012-11-04
641001-XXXX Salih, Bulent Extern firmatecknare 2006-09-11 - 2008-12-16
641001-XXXX Salih, Bulent Utlandsbosatt inom EES 2006-09-11 - 2008-12-16
641113-XXXX Rasmussen, Michael Extern vice verkställande direktör 2008-06-24 - 2012-11-04
641113-XXXX Rasmussen, Michael Extern vice verkställande direktör 2012-12-20 - 2013-04-09
641113-XXXX Rasmussen, Michael Utlandsbosatt inom EES 2008-06-24 - 2012-11-04
641113-XXXX Rasmussen, Michael Utlandsbosatt inom EES 2012-12-20 - 2013-04-09
641123-XXXX Klausen, Bo Dam Extern firmatecknare 2007-01-12 - 2012-11-04
641123-XXXX Klausen, Bo Dam Utlandsbosatt inom EES 2007-01-12 - 2012-11-04
650518-XXXX Folkesson, Anna Karin Margareta Extern firmatecknare 2004-03-01 - 2012-11-04
650808-XXXX Jörgensen, Torsten Hagen Extern firmatecknare 2009-09-11 - 2011-06-01
650916-XXXX Bergmann, Elisabeth Maria Extern firmatecknare 2009-09-11 - 2011-12-16
660313-XXXX Levén, Katja Birgitta Extern firmatecknare 2004-09-30 - 2008-06-24
660429-XXXX Segerros, Eva Pia Sofie Extern firmatecknare 2011-06-01 - 2013-02-02
661128-XXXX Bjertrup, Mikael Extern firmatecknare 2011-10-21 - 2012-11-04
661128-XXXX Bjertrup, Mikael Utlandsbosatt inom EES 2011-10-21 - 2012-11-04
670109-XXXX Larsson, Jan Gunnar Extern firmatecknare 2009-07-16 - 2013-09-12
670520-XXXX Hansson, Manuella Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2011-05-09
670526-XXXX Leikola, Ossi Henrik Extern firmatecknare 2009-07-16 - 2012-11-04
670526-XXXX Leikola, Ossi Henrik Utlandsbosatt inom EES 2009-07-16 - 2012-11-04
670606-XXXX Martin-Löf, Jonas Rutger Evert Extern firmatecknare 2006-01-31 - 2008-12-03
670730-XXXX Rautakoura, Minna Maria Extern firmatecknare 2011-05-09 - 2012-11-04
670730-XXXX Rautakoura, Minna Maria Utlandsbosatt inom EES 2011-05-09 - 2012-11-04
680318-XXXX Sonnerstedt, Bo Stefan Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2012-09-27
680626-XXXX Häggström, Lars Gunnar Olof Extern firmatecknare 2008-07-29 - 2010-09-17
680801-XXXX Bissessar, Kristoffer Extern firmatecknare 2009-07-16 - 2013-06-17
690121-XXXX Westin, Hans Thomas Carlo Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2011-09-02
690211-XXXX Ekman, Per Erik Mauritz Extern firmatecknare 2008-06-24 - 2012-11-04
690326-XXXX Immelborn, Lars Henrik Extern firmatecknare 2006-09-11 - 2012-11-04
690414-XXXX Hagelin, Niclas Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2012-11-04
690626-XXXX Nielsen, Rasmus Werner Extern firmatecknare 2010-09-16 - 2012-11-04
690626-XXXX Nielsen, Rasmus Werner Utlandsbosatt inom EES 2010-09-16 - 2012-11-04
700624-XXXX Eriksson, Stefan Mikael Extern firmatecknare 2008-12-03 - 2011-10-21
710125-XXXX Felixson, Patrik Extern firmatecknare 2012-06-25 - 2012-11-04
710125-XXXX Felixson, Patrik Utlandsbosatt inom EES 2012-06-25 - 2012-11-04
710219-XXXX Kvarnholt, Lars Erik Bertil Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2011-12-16
710327-XXXX Jensen, Kim Skov Extern firmatecknare 2011-05-09 - 2012-11-04
710327-XXXX Jensen, Kim Skov Utlandsbosatt inom EES 2011-05-09 - 2012-11-04
720913-XXXX Dahlgren, Peter Extern firmatecknare 2005-11-08 - 2008-07-29
730407-XXXX Ohlsson, Eva Therese Extern firmatecknare 2011-01-21 - 2011-12-16
730920-XXXX Peiro, Per Daniel Antonio Extern firmatecknare 2007-05-23 - 2009-05-05
740514-XXXX Blankensteiner, Robert Janek Dalmann Extern firmatecknare 2008-09-25 - 2010-11-24
740514-XXXX Blankensteiner, Robert Janek Dalmann Utlandsbosatt inom EES 2008-09-25 - 2010-11-24
741224-XXXX Aasen, Klara Lise Extern firmatecknare 2008-05-06 - 2012-11-04
741224-XXXX Aasen, Klara Lise Utlandsbosatt inom EES 2008-05-06 - 2012-11-04
750928-XXXX Marimo, Elina Maria Extern firmatecknare 2008-01-03 - 2012-11-04
750928-XXXX Marimo, Elina Maria Utlandsbosatt inom EES 2008-01-03 - 2012-11-04
780123-XXXX Haugenes-Bourrie, Paul Alexander Extern firmatecknare 2011-12-16 - 2012-11-04
780123-XXXX Haugenes-Bourrie, Paul Alexander Utlandsbosatt inom EES 2011-12-16 - 2012-11-04
Tidigare Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor 2004-01-30 - 2012-11-04
581008-XXXX Lindgren, Carl Håkan Huvudansvarig revisor 2007-05-16 - 2013-03-19
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 516406-0120
VD Clausen ,Christian
Registrerat 2004-01-30
Status Fusion avslutad
Typ av firma Publikt bankaktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
KARTA
Karta till Nordea Bank AB
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
64190 Affärs- och sparbanker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Föremålet för bolagets verksamhet är vidare att bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 § lagen om bank-och finansieringsrörelse. Enligt denna bestämmelse får banken i sin verksamhet bland annat ; 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ford ; ringsrätter, ; 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkre ; dit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, ; 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), ; 4. förmedla betalningar, ; 5. tillhandahålla betalningsmedel, ; 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, ; 7. medverka vid värdepappersemissioner, ; 8. lämna ekonomisk rådgivning, ; 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet. 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före-; skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före-; skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173). Bolaget har vidare att som moderbolag ombesörja och ansvara för övergripande funktioner i koncernen såsom styrning, övervakning, riskkontroll och stabsfunktioner.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av>Braunwalder, Peter Franz >Ehrling, Marie Elisabeth >Grieg, Elisabeth >Jacobsen, Svein Sigurd>Knutzen, Tom >Nordström, Lars-Göran >Russell, Sarah Anne Cecil >Stadigh, Kari Henrik>Wahlroos, Björn Arne Christer i förening med en av >Aasen, Klara Lise >Ahlberg, Tore Martin>Alanen, Heikki Yrjö Henrik >Allqvie, Nils Torsten >Andersch, Rolf Ebbe Hasting B >Andersen, Morten Ankjaer>Andersen, Søren Bue Søndergaard >Andersson, Per Åke >Andreen, Clas Svante Joel >Andréasson, Lars-Olof Michael>Backman, Bo Anders Ragnar >Bengtsson, Lars Per >Berg, Per Edvard >Bergström, Johanna Annelie>Bjertrup, Mikael >Björken, Kristin >Björklund, Sven Tomas >Blomberg, Erik Lars>Blomqvist Jigvall, Anna Eva Sofia >Boström, Lars Sören >Brännlund, Lennart Mathias >Byström, Johan Eric Robert>Carlberg, Inga-Lill Birgitta >Carlsen, Sigurd >Carlson, Lars Stefan >Castberg, Anders Stang>Christensen, Charlotte Gullak >Christensen, Claus Kappel >Clausen, Christian >Dalmalm, Jan Peter>Dueholm, Lotte >Edström, Hans Patrik Theodor >Ekenger, Karl Gustaf >Ekman, Per Erik Mauritz>Ekvall, Klas Niklas >Elzén, Carl Fredrik >Engel, Suzan >Engström, Mats Göran>Eriksen, René Kundby >Eriksson, Lena Terese >Eriksson, Mats Erik Rudolf >Felixson, Patrik>Firing, Anne-Margrethe >Folkesson, Anna Karin Margareta >Forsskåhl-Holmberg, Bettina Viktoria >Forssman, Marie Elisabeth>Franceschi, Ninni Gunilla Helena >Gref, Erik Andreas >Gustafson, Anders Joakim >Gustafsson, Anders Folke>Gustafsson, Kurt Anders >Hagelin, Niclas >Hansson, Marianne Akiko >Haugenes-Bourrie, Paul Alexander>Hedman, Elsa Helena >Herman, Ulla Margareta >Hygum, Ove >Häkkinen, Mika Veikka>Höög, Birgitta Sivertsdotter >Immelborn, Lars Henrik >Innergård Nylén, Gunnel Ida Helena >Jacobsen, Bo Lennart>Jakobsen, Mads Guttorm >Jakobsson, Hans Gunnar >Jensen, Kim Skov >Jensen, Per Vagn>Jespersen, Henrik Bang >Jörgensen, Torsten Hagen >Jørgensen, Anders Meinert >Kaperi, Ari Antero>Kardel, Ulf John Ove >Kjellberg, Sven Erik Olof >Kjelsrud, Hans Christian >Kjær, Niels Kristian Nordby>Klausen, Bo Dam >Kronström, Doris Maria Elisabeth >Krook, Hans Torgny >Krönmark, Erik Arvid>Larsson, Lena >Leikola, Ossi Henrik >Lind, Jonas Bernard >Lindholm, Anna Helena Birgitta>Linzatti, Helmut Bertil >Lunding, Peter Borum >Lundström, Claes Göran >Marimo, Elina Maria>Nasiell, Niklas Martin >Nielsen, Jens >Nielsen, Kirsten Hede Dahlgaard >Nielsen, Peter Henrik Priergaard>Nielsen, Rasmus Werner >Niinikoski-Sandberg, Sanna Marketta >Nilsson, Helge Tommy >Nyegaard, Peter>Närhinen, Tomi Tapani >Näs, Johan Per Jakob >Olin Svensson, Märtha Elisabet >Olsen, Anders Holkmann>Pedersen, Finn Benny >Persson, Arne Michael >Persson, Martin Anders >Persson, Patrik Mattias>Petrelius, Håkan >Plöger, Ellen Vibeke >Praefke, Gorm Holst >Raaholt, Poul Steffen>Rasmussen, Jan Landfald >Rautakoura, Minna Maria >Rosenqvist, Eva-Lotta >Rutberg, Jan Emil>Saarelainen, Timo Tapio >Sagbakken, Ivar >Scherlund, Anders Bertil >Serenhov, Christer Seved>Snöbohm, Inger Maria Elisabeth >Sondén, Anna Erica Matilda >Steengaard, Kenneth >Storåkers, Anna Maria>Stridsberg, Axel >Strömbäck, Folke Mikael >Suila, Heidi >Sulin, Jaana Katariina>Sundholm, Svante Erik Ragnar >Sunnerberg, Martin Fredrik >Söllested, Frank >Tainio, Antti Adrian Tapani>Tammilehto, Veli Matti >Tell, Claes Bjarne Patric >Tjulin, Karl Robert Mante >Tuvehjelm, Ulla Carin Christina>Waersted, Gunn >Watz, Lars Peter >Weis, Morten >Wiberg, Klas Gustav>Wigforss, Bo Gustaf Martin >Zacharoff, Bengt Erik >von Koskull, Casper Wilhelm >Öhman, Lars Erik IvarFirman tecknas två i förening av >Aasen, Klara Lise >Ahlberg, Tore Martin >Alanen, Heikki Yrjö Henrik>Allqvie, Nils Torsten >Andersch, Rolf Ebbe Hasting B >Andersen, Morten Ankjaer >Andersen, Søren Bue Søndergaard>Andersson, Per Åke >Andreen, Clas Svante Joel >Andréasson, Lars-Olof Michael >Backman, Bo Anders Ragnar>Bengtsson, Lars Per >Berg, Per Edvard >Bergström, Johanna Annelie >Bjertrup, Mikael>Björken, Kristin >Björklund, Sven Tomas >Blomberg, Erik Lars >Blomqvist Jigvall, Anna Eva Sofia>Boström, Lars Sören >Brännlund, Lennart Mathias >Byström, Johan Eric Robert >Carlberg, Inga-Lill Birgitta>Carlsen, Sigurd >Carlson, Lars Stefan >Castberg, Anders Stang >Christensen, Charlotte Gullak>Christensen, Claus Kappel >Clausen, Christian >Dalmalm, Jan Peter >Dueholm, Lotte>Edström, Hans Patrik Theodor >Ekenger, Karl Gustaf >Ekman, Per Erik Mauritz >Ekvall, Klas Niklas>Elzén, Carl Fredrik >Engel, Suzan >Engström, Mats Göran >Eriksen, René Kundby>Eriksson, Lena Terese >Eriksson, Mats Erik Rudolf >Felixson, Patrik >Firing, Anne-Margrethe>Folkesson, Anna Karin Margareta >Forsskåhl-Holmberg, Bettina Viktoria >Forssman, Marie Elisabeth >Franceschi, Ninni Gunilla Helena>Gref, Erik Andreas >Gustafson, Anders Joakim >Gustafsson, Anders Folke >Gustafsson, Kurt Anders>Hagelin, Niclas >Hansson, Marianne Akiko >Haugenes-Bourrie, Paul Alexander >Hedman, Elsa Helena>Herman, Ulla Margareta >Hygum, Ove >Häkkinen, Mika Veikka >Hökby, Björn Anders>Paajanen, Anna Maritta >Pedersen, Finn Benny >Persson, Arne Michael >Persson, Martin Anders>Persson, Patrik Mattias >Petrelius, Håkan >Plöger, Ellen Vibeke >Praefke, Gorm Holst>Raaholt, Poul Steffen >Rasmussen, Jan Landfald >Rautakoura, Minna Maria >Rosenqvist, Eva-Lotta>Rutberg, Jan Emil >Saarelainen, Timo Tapio >Sagbakken, Ivar >Scherlund, Anders Bertil>Serenhov, Christer Seved >Snöbohm, Inger Maria Elisabeth >Sondén, Anna Erica Matilda >Steengaard, Kenneth>Storåkers, Anna Maria >Stridsberg, Axel >Strömbäck, Folke Mikael >Suila, Heidi>Sulin, Jaana Katariina >Sundholm, Svante Erik Ragnar >Sunnerberg, Martin Fredrik >Söllested, Frank>Tainio, Antti Adrian Tapani >Tammilehto, Veli Matti >Tell, Claes Bjarne Patric >Tjulin, Karl Robert Mante>Tuvehjelm, Ulla Carin Christina >Waersted, Gunn >Watz, Lars Peter >Weis, Morten>Wiberg, Klas Gustav >Wigforss, Bo Gustaf Martin >Zacharoff, Bengt Erik >von Koskull, Casper Wilhelm>Öhman, Lars Erik Ivar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder