Länsförsäkringar Kalmar Län - Oskarshamn

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0491-69000

Välkommen till Länsförsäkringar Kalmar Län - Oskarshamn!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring: -Olycksfalls-och sjukförsäkring (grupp a) -Motorfordonsförsäkring (grupp b) -Fartyg (klass 6) -Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) -Fartygsansvar (klass 12) -Allmän ansvarighet (klass 13) -Annan förmögenhetsskada (klass 16) -Rättsskydd (klass 17) Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggsförsäkring (klasser na 1a och b) och lång olycksfalls-och sjukförsäkring (klass IV). Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkrings-rörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.
Länsförsäkringar Kalmar Län - Oskarshamn är registerat som fusion förfallen/upphävd skadeförsäkringsbolag i Oskarshamn, kalmar . Det du kan läsa på Listan.se om Länsförsäkringar Kalmar Län - Oskarshamn är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500512-XXXX Östin, Hilding Tomas Alexander Extern firmatecknare sedan 2012-02-03
530311-XXXX Karlsson, Anders Kjell Egon Extern vice verkställande direktör sedan 2012-02-03
560211-XXXX Johansson, Birgit Anna-Lena Arbetstagarrepresentant sedan 2014-06-03
560211-XXXX Johansson, Birgit Anna-Lena Ledamot sedan 2014-06-03
560709-XXXX Lindengren, Alf Michael Revisorssuppleant sedan 2014-06-03
580529-XXXX Pettersson, Per-Inge Berne Oskar Ledamot sedan 2001-12-29
590716-XXXX Torstensson, Torsten Jan-Olof Ledamot sedan 2013-05-17
590716-XXXX Torstensson, Torsten Jan-Olof Ordförande sedan 2014-06-03
600818-XXXX Lindgren, Carl Johan Ledamot sedan 2013-05-17
610809-XXXX Larsson, Jan Anders Rolf Arbetstagarrepresentant sedan 2013-05-17
610809-XXXX Larsson, Jan Anders Rolf Ledamot sedan 2013-05-17
660307-XXXX Waern Svalbring, Marie Anita Kristina Ledamot sedan 2013-05-17
660613-XXXX Reuterskiöld, Susanne Maria Elisabet Arbetstagarrepresentant sedan 2006-06-13
660613-XXXX Reuterskiöld, Susanne Maria Elisabet Suppleant sedan 2013-05-17
690203-XXXX Englund, Karin Ulfsdotter Extern firmatecknare sedan 2003-06-26
720804-XXXX Franzén, Anders Christer Ledamot sedan 2013-05-17
720830-XXXX Karlsson, Anna Elin Ledamot sedan 2009-06-04
720830-XXXX Karlsson, Anna Elin Vice ordförande sedan 2012-09-11
720915-XXXX Lundin, Per Niklas Extern verkställande direktör sedan 2013-05-17
740428-XXXX Sjöholm, Sofie Helena Ledamot sedan 2013-05-17
761026-XXXX Adolfsson, Tove Teresia Kristina Extern firmatecknare sedan 2014-03-21
770725-XXXX Johnsson, Ewa Monica Louise Extern firmatecknare sedan 2008-06-09
780823-XXXX Harmander, Anders John Daniel Arbetstagarrepresentant sedan 2014-06-03
780823-XXXX Harmander, Anders John Daniel Suppleant sedan 2014-06-03
790227-XXXX Pettersson, Nils Johan Fredrik Extern firmatecknare sedan 2014-03-21
810409-XXXX Wästanfors, Karin Mathilda Elize Aktuarie sedan 2012-12-21
Nuvarande Tillsynsbefattningar
600925-XXXX Fällén, Eva Birgitta Revisor sedan 2014-06-03
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 532400-3549
VD Lundin ,Niklas
Registrerat 1949-12-27
Status Fusion förfallen/upphävd
Typ av firma Skadeförsäkringsbolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 24
Postnummer 57221
Postort Oskarshamn
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
65120 Skadeförsäkringsbolag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring: -Olycksfalls-och sjukförsäkring (grupp a) -Motorfordonsförsäkring (grupp b) -Fartyg (klass 6) -Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) -Fartygsansvar (klass 12) -Allmän ansvarighet (klass 13) -Annan förmögenhetsskada (klass 16) -Rättsskydd (klass 17) Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggsförsäkring (klasser na 1a och b) och lång olycksfalls-och sjukförsäkring (klass IV). Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkrings-rörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Karlsson, Anders Kjell Egon >Karlsson, Anna Elin>Lundin, Per Niklas >Pettersson, Nils Johan Fredrik >Torstensson, Torsten Jan-Olof >Östin, Hilding Tomas Alexandereller en av dem i förening med en av >Adolfsson, Tove Teresia Kristina >Englund, Karin Ulfsdotter >Johnsson, Ewa Monica LouiseDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder