Aktiebolaget Sävsjö Ägg


Kontaktuppgifter

0481-21097
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Aktiebolaget Sävsjö Ägg!

Bolaget skall bedriva verksamhet avseende äggproduktion, ävensom idka där med förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Sävsjö Ägg är registerat som aktivt privat aktiebolag i Nybro, kalmar . Det du kan läsa på Listan.se om Aktiebolaget Sävsjö Ägg är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -33
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 3,969 4,415 4,393
Rörelseresultat -78 53 -85
Resultat efter finansnetto -59 61 -80
Resultat före skatt -33 61 0
Årets resultat -33 45 0
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 864 509 622
Anläggningstillgångar 440 552 664
Kortfristiga fordringar 161 0 135
Omsättningstillgångar 2,318 2,273 2,472
Summa 2,758 2,825 3,136
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,385 2,418 2,373
Obeskattade reserver 0 26 26
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 373 381 736
Eget kapital och skulder 2,758 2,825 3,136
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 621.40% 596.60% 335.90%
Vinstmarginal -2.00% 1.20% -1.90%
Soliditet 86.50% 86.30% 76.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 2 2 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 128 165 264
Personalkostnader 676 741 1,053
Sociala kostnader 200 88 356
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
390812-XXXX Johansson, Henry Tage Allvin Suppleant sedan 2003-10-31
660424-XXXX Johansson, Carina Elly Marie Ledamot sedan 2003-10-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
470309-XXXX Melén, Per Rikard Revisor sedan 2003-10-31