Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB


Kontaktuppgifter

Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB!

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva handel med plast och bearbetning av plast samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i NORSBORG, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 960
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat -25 -25 -20
Resultat efter finansnetto 960 -153 1,271
Resultat före skatt 960 -153 1,271
Årets resultat 960 -153 1,271
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 5,166 5,188 3,926
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 331 115 2,043
Summa 5,497 5,303 5,969
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 5,024 5,064 5,640
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 100
Kortfristiga skulder 473 239 229
Eget kapital och skulder 5,497 5,303 5,969
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 70.00% 48.10% 892.10%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 91.40% 95.50% 94.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 1,000 500
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420623-XXXX Melin Söderberg, Gunilla Runhild Anita Suppleant sedan 2003-11-01
640118-XXXX Bengtsson, Ulf Mikael Ledamot sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650928-XXXX Andersson, Ola Anders Revisor sedan 2003-11-01