Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

Välkommen till Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB!

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva handel med plast och bearbetning av plast samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i NORSBORG, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 960
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat -25 -25 -20
Resultat efter finansnetto 960 -153 1,271
Resultat före skatt 960 -153 1,271
Årets resultat 960 -153 1,271
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 5,166 5,188 3,926
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 331 115 2,043
Summa 5,497 5,303 5,969
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 5,024 5,064 5,640
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 100
Kortfristiga skulder 473 239 229
Eget kapital och skulder 5,497 5,303 5,969
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 70.00% 48.10% 892.10%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 91.40% 95.50% 94.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 1,000 500
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420623-XXXX Melin Söderberg, Gunilla Runhild Anita Suppleant sedan 2003-11-01
640118-XXXX Bengtsson, Ulf Mikael Ledamot sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650928-XXXX Andersson, Ola Anders Revisor sedan 2003-11-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556639-5801
Registrerat 2003-02-05
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
F-Skatt Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Kumlagårdsvägen 26
Postnummer 14563
Postort STOCKHOLM
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
00009 Huvudnäring okänd
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva handel med plast och bearbetning av plast samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten