Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

Välkommen till Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB!

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva handel med plast och bearbetning av plast samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i NORSBORG, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Plastbearbetning Mikael Bengtsson Holding AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 941
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat -32 -25 -25
Resultat efter finansnetto 941 960 -153
Resultat före skatt 941 960 -153
Årets resultat 941 960 -153
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 4,849 5,166 5,188
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,187 331 115
Summa 6,036 5,497 5,303
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 5,965 5,024 5,064
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 473 239
Eget kapital och skulder 6,036 5,497 5,303
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 1,671.80% 70.00% 48.10%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 98.80% 91.40% 95.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 1,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420623-XXXX Melin Söderberg, Gunilla Runhild Anita Suppleant sedan 2003-11-01
640118-XXXX Bengtsson, Ulf Mikael Ledamot sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650928-XXXX Andersson, Ola Anders Revisor sedan 2003-11-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556639-5801
Registrerat 2003-02-05
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
F-Skatt Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Kumlagårdsvägen 26
Postnummer 14563
Postort STOCKHOLM
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
64202 Holdingföretag i icke-finansiella koncerner
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva handel med plast och bearbetning av plast samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten