Gryta Södergård AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0709-714533

Välkommen till Gryta Södergård AB!

Bolaget skall bedriva tjänster inom ledarutveckling, verksamhets-utveckling, affärsutveckling, säljträning, marknadsföring, IT-strategi, IT-organisation, IT-utveckling, systemutveckling, pro cessutveckling, lokalutveckling, heminredning, stallinredning, parkanläggning, trädgårdsskötsel, hästskötsel, häst-avel, hästutbildning, jordbruk, skogsbruk, processteknik, VVS, byggnation, byggteknik, maskinteknik, elteknik, transporter, lo gistik, hälsovård samt handel med programvara, utbildningsmate rial, hemelelektronik, industrielektronik, datorer, kringutrust ning till datorer, möbler, byggvaror, trävaror, timmer, trävårdsp rodukter, sportartiklar, textilvaror, jordbruksprodukter, krea tur, hästar, metaller, hälsokost, naturmedicin, hushållsproduk ter, produkter för personlig vård, hudvårdsprodukter, rengörings medel, köksutrustning, VVS-utrustning, fordon, jordb ruksmaskiner, byggmaskiner, entreprenadmaskiner, mynt, frimärken, patent, aktiebolag, rörelser, värdepapper, fastigheter och där till förenliga tjänster.
Gryta Södergård AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Norrtälje, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Gryta Södergård AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -10
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2,887 3,178 3,202
Rörelseresultat -693 1,025 969
Resultat efter finansnetto -877 760 761
Resultat före skatt -9 496 497
Årets resultat -10 363 356
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 817 1,086 928
Anläggningstillgångar 1,055 7,932 7,942
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,586 1,795 1,909
Summa 2,642 9,728 9,851
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,458 1,595 1,360
Obeskattade reserver 290 1,158 894
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5,668 5,668
Kortfristiga skulder 894 1,307 1,929
Eget kapital och skulder 2,642 9,728 9,851
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 177.40% 137.30% 99.00%
Vinstmarginal -23.40% 30.80% 29.60%
Soliditet 63.30% 25.00% 20.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 85 428 256
Sociala kostnader 12 70 27
Aktieutdelning 0 400 127
Beviljad Checkkredit 200 200 200
Varav utnyttjad 180 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
600118-XXXX Vesterlund, Anna Maria Ledamot sedan 2012-12-27
910619-XXXX Westerlund, Mirah Tora Sophia Suppleant sedan 2012-12-27
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556516-7466
Registrerat 1995-08-02
Status Aktivt
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2004-05-06
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Gryta Byväg 2
Postnummer 76175
Postort Norrtälje
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
62010 Programvaruproducenter
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva tjänster inom ledarutveckling, verksamhets-utveckling, affärsutveckling, säljträning, marknadsföring, IT-strategi, IT-organisation, IT-utveckling, systemutveckling, pro cessutveckling, lokalutveckling, heminredning, stallinredning, parkanläggning, trädgårdsskötsel, hästskötsel, häst-avel, hästutbildning, jordbruk, skogsbruk, processteknik, VVS, byggnation, byggteknik, maskinteknik, elteknik, transporter, lo gistik, hälsovård samt handel med programvara, utbildningsmate rial, hemelelektronik, industrielektronik, datorer, kringutrust ning till datorer, möbler, byggvaror, trävaror, timmer, trävårdsp rodukter, sportartiklar, textilvaror, jordbruksprodukter, krea tur, hästar, metaller, hälsokost, naturmedicin, hushållsproduk ter, produkter för personlig vård, hudvårdsprodukter, rengörings medel, köksutrustning, VVS-utrustning, fordon, jordb ruksmaskiner, byggmaskiner, entreprenadmaskiner, mynt, frimärken, patent, aktiebolag, rörelser, värdepapper, fastigheter och där till förenliga tjänster.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen