Apotek Hjärtat - Norrtälje


Kontaktuppgifter

0771-405405
margareta.femtvik@apotekhjartat.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Apotek Hjärtat - Norrtälje!

Bolaget skall tillhandahålla varor och tjänster inom läkemedelsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Apotek Hjärtat - Norrtälje är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Norrtälje, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Apotek Hjärtat - Norrtälje är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -6001
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 5,578,760 5,690,981 5,865,620
Rörelseresultat 361,164 308,446 51,262
Resultat efter finansnetto 357,194 304,078 50,668
Resultat före skatt 399,438 306,334 26,117
Årets resultat -6,001 233,524 12,388
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 294,928 313,392 304,810
Anläggningstillgångar 127,117 114,868 92,814
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 686,039 776,375 817,725
Summa 813,156 891,243 910,539
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 200,380 206,380 195,965
Obeskattade reserver 30,769 73,014 75,270
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 582,007 611,849 639,304
Eget kapital och skulder 813,156 891,243 910,539
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 117.90% 126.90% 127.90%
Vinstmarginal 6.50% 5.40% 0.90%
Soliditet 27.40% 29.10% 27.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1,656 1,618 1,528
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 652,320 691,978 622,446
Sociala kostnader 176,653 184,291 161,314
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560923-XXXX Nyberg, Sven Anders Extern verkställande direktör sedan 2012-09-26
600505-XXXX Hesseborn, Göran Ledamot sedan 2012-09-26
690204-XXXX Lönberg, Jostein Suppleant sedan 2010-02-17
690204-XXXX Lönberg, Jostein Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-02-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2009-04-22
650215-XXXX Mabon, Hamish Stuart Huvudansvarig revisor sedan 2010-02-17
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
451017-XXXX Kjellander, Claes Magnus Trygg Ledamot 2009-04-22 - 2010-02-17
501206-XXXX Gustafsson, Eva-Britt Agneta Ledamot 2009-04-22 - 2010-02-17
540422-XXXX Carlsson, Stefan Lennart Ledamot 2009-04-22 - 2010-02-17
540422-XXXX Carlsson, Stefan Lennart Ordförande 2009-04-22 - 2010-02-17
550608-XXXX De Hevesy, Stefan George Erik Ledamot 2008-12-19 - 2009-04-22
550608-XXXX De Hevesy, Stefan George Erik Ordförande 2008-12-19 - 2009-04-22
560923-XXXX Nyberg, Sven Anders Ledamot 2010-02-17 - 2012-09-26
561108-XXXX Sjöberg, Hans Thomas Ledamot 2008-12-19 - 2009-04-22
580412-XXXX Matses, Pär Anders Rune Ledamot 2009-04-22 - 2010-02-17
610810-XXXX Mörsell, Peter Nils Gunnar Extern verkställande direktör 2010-02-17 - 2012-09-26
690218-XXXX Forslund, Bo Patrik Ledamot 2008-12-19 - 2009-04-22
Tidigare Tillsynsbefattningar
511127-XXXX Andersson, Hans Hugo Revisor 2008-12-19 - 2009-04-22
570617-XXXX Åström, John Erik Huvudansvarig revisor 2009-04-22 - 2010-02-17