Maxihuset - Norrköping


Kontaktuppgifter

011-313510
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Maxihuset - Norrköping!

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med skor och accessoarer och därmed förenlig verksamhet.
Maxihuset - Norrköping är registerat som aktivt privat aktiebolag i Norrköping, örebro . Det du kan läsa på Listan.se om Maxihuset - Norrköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -19735
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 234,437 257,067 377,490
Rörelseresultat -15,883 -21,567 -30,294
Resultat efter finansnetto -19,574 -31,992 -39,867
Resultat före skatt -19,574 -31,992 -39,867
Årets resultat -19,735 -33,663 -32,410
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 34,563 51,542 44,979
Anläggningstillgångar 55,764 57,620 68,324
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 82,956 119,803 141,037
Summa 138,721 177,423 209,361
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,000 1,000 10,000
Bundet eget kapital 2,000 1,000 10,000
Eget kapital 13,503 27,332 46,679
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 102,044 121,335 130,288
Kortfristiga skulder 23,174 28,755 32,394
Eget kapital och skulder 138,721 177,423 209,361
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 358.00% 416.60% 435.40%
Vinstmarginal -6.80% -8.40% -8.00%
Soliditet 9.70% 15.40% 22.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 88 103 161
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 705
Personalkostnader 39,492 47,475 64,243
Sociala kostnader 9,882 11,713 15,326
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 75,400 75,400 95,000
Varav utnyttjad 36,983 56,664 47,065

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
441017-XXXX Hatle, Christian Ledamot sedan 2008-09-30
441017-XXXX Hatle, Christian Ordförande sedan 2008-09-30
441017-XXXX Hatle, Christian Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-09-30
591125-XXXX Kjaer, Sverre Rune Ledamot sedan 2008-09-30
591125-XXXX Kjaer, Sverre Rune Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-09-30
611212-XXXX Olaussen, Thore Ledamot sedan 2008-09-30
611212-XXXX Olaussen, Thore Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-09-30
620303-XXXX Falkanger, Thor Arne Ledamot sedan 2011-07-25
620303-XXXX Falkanger, Thor Arne Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-07-25
621021-XXXX Gulbrandsen, Torgeir Extern firmatecknare sedan 2012-03-13
621021-XXXX Gulbrandsen, Torgeir Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-03-13
670418-XXXX Edvardsen, Ivar Extern firmatecknare sedan 2012-03-13
670418-XXXX Edvardsen, Ivar Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-03-13
690414-XXXX Ruud, Henrik Suppleant sedan 2008-09-30
690414-XXXX Ruud, Henrik Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-09-30
730619-XXXX Dybvik, Finn Torstein Ledamot sedan 2012-07-04
730619-XXXX Dybvik, Finn Torstein Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-09-30
770704-XXXX Hage, Erling Suppleant sedan 2012-07-04
770704-XXXX Hage, Erling Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-07-04
800517-XXXX Müller Wolf, Johanna Louise Särskild delgivningsmottagare sedan 2013-02-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556186-9909 BDO Sweden AB Revisor sedan 2014-03-07
711017-XXXX Jonasson, Maria Louise Huvudansvarig revisor sedan 2014-03-07
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440117-XXXX Hatle, Christian Ledamot 1999-09-13 - 2008-09-30
440117-XXXX Hatle, Christian Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 - 2008-09-30
480427-XXXX Olofsson, Ralf Tommy Ingemar Revisorssuppleant 2007-05-11 - 2014-03-07
491019-XXXX Korneliussen, Tommy Ledamot 2008-09-30 - 2011-07-25
491019-XXXX Korneliussen, Tommy Utlandsbosatt inom EES 2008-09-30 - 2011-07-25
500311-XXXX Olsen, Tor Einar Ledamot 2008-09-30 - 2011-07-25
500311-XXXX Olsen, Tor Einar Utlandsbosatt inom EES 2008-09-30 - 2011-07-25
590413-XXXX Opedal, Dag Jakob Ledamot 2011-07-25 - 2012-07-04
590413-XXXX Opedal, Dag Jakob Utlandsbosatt inom EES 2011-07-25 - 2012-07-04
621021-XXXX Gulbrandsen, Torgeir Suppleant 2003-11-01 - 2008-09-30
621021-XXXX Gulbrandsen, Torgeir Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 - 2008-09-30
630106-XXXX Wahle, Mats Sven Eric Särskild delgivningsmottagare 2012-03-13 - 2013-02-02
730619-XXXX Dybvik, Finn Torstein Suppleant 2008-09-30 - 2012-07-04
740602-XXXX Österbacka, Sami Esko Niklas Extern firmatecknare 2010-10-26 - 2012-03-13
750301-XXXX Larsson, John Henry Extern verkställande direktör 2009-08-21 - 2010-10-26
750301-XXXX Larsson, John Henry Särskild delgivningsmottagare 2009-01-17 - 2010-10-26
771212-XXXX Thoors, Helena Birgitta Särskild delgivningsmottagare 2007-10-04 - 2009-01-17
Tidigare Tillsynsbefattningar
650930-XXXX Olofsson, Björn Thomas Michael Revisor 2007-05-11 - 2014-02-06