Maxihuset - Norrköping

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

011-313510

Välkommen till Maxihuset - Norrköping!

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med skor och accessoarer och därmed förenlig verksamhet.
Maxihuset - Norrköping är registerat som aktivt privat aktiebolag i Norrköping, örebro . Det du kan läsa på Listan.se om Maxihuset - Norrköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -19735
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 234,437 257,067 377,490
Rörelseresultat -15,883 -21,567 -30,294
Resultat efter finansnetto -19,574 -31,992 -39,867
Resultat före skatt -19,574 -31,992 -39,867
Årets resultat -19,735 -33,663 -32,410
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 34,563 51,542 44,979
Anläggningstillgångar 55,764 57,620 68,324
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 82,956 119,803 141,037
Summa 138,721 177,423 209,361
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,000 1,000 10,000
Bundet eget kapital 2,000 1,000 10,000
Eget kapital 13,503 27,332 46,679
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 102,044 121,335 130,288
Kortfristiga skulder 23,174 28,755 32,394
Eget kapital och skulder 138,721 177,423 209,361
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 358.00% 416.60% 435.40%
Vinstmarginal -6.80% -8.40% -8.00%
Soliditet 9.70% 15.40% 22.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 88 103 161
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 705
Personalkostnader 39,492 47,475 64,243
Sociala kostnader 9,882 11,713 15,326
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 75,400 75,400 95,000
Varav utnyttjad 36,983 56,664 47,065

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
441017-XXXX Hatle, Christian Ledamot sedan 2008-09-30
441017-XXXX Hatle, Christian Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-09-30
590718-XXXX Petterson, Karl Werner Suppleant sedan 2014-05-02
590718-XXXX Petterson, Karl Werner Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-05-02
611212-XXXX Olaussen, Thore Ledamot sedan 2008-09-30
611212-XXXX Olaussen, Thore Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-09-30
620303-XXXX Falkanger, Thor Arne Ledamot sedan 2011-07-25
620303-XXXX Falkanger, Thor Arne Ordförande sedan 2014-05-02
620303-XXXX Falkanger, Thor Arne Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-07-25
621021-XXXX Gulbrandsen, Torgeir Extern firmatecknare sedan 2012-03-13
621021-XXXX Gulbrandsen, Torgeir Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-03-13
660323-XXXX Sandvik, Geir Arve Suppleant sedan 2014-05-02
660323-XXXX Sandvik, Geir Arve Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-05-02
670418-XXXX Edvardsen, Ivar Extern firmatecknare sedan 2012-03-13
670418-XXXX Edvardsen, Ivar Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-03-13
690414-XXXX Ruud, Henrik Ledamot sedan 2014-05-02
690414-XXXX Ruud, Henrik Utlandsbosatt inom EES sedan 2008-09-30
731118-XXXX Ekkeren, Kathrine Haaland Ledamot sedan 2014-05-02
731118-XXXX Ekkeren, Kathrine Haaland Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-05-02
800517-XXXX Müller Wolf, Johanna Louise Särskild delgivningsmottagare sedan 2013-02-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556186-9909 BDO Sweden AB Revisor sedan 2014-03-07
711017-XXXX Jonasson, Maria Louise Huvudansvarig revisor sedan 2014-03-07
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556549-4175
Registrerat 1997-11-26
Status Aktivt
Anställda 88
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1998-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Järngatan 5
Postnummer 60223
Postort Norrköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47721 Skoaffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med skor och accessoarer och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas i förening av>Edvardsen, Ivar >Gulbrandsen, Torgeir