Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag - Hk

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag - Hk!

Hyresbostäder i Norrköping AB
Vi är en stabil och pålitlig hyresvärd med mer än 60 års erfarenhet av fastighetsförvaltning. Med ca 10.000 lägenheter och med dotterbolaget Studentbo i Norrköping AB med 900 rum och lägenheter för studenter, är vi den största hyresvärden i Norrköping. Ingen annan hyresvärd vill eller kan erbjuda ett lika stort urval och service i boendet.

På hemsidan kan du läsa mer om våra lägenheter och vad som är ledigt just nu.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 21585
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 769,404 789,372 754,617
Rörelseresultat 115,545 163,133 158,059
Resultat efter finansnetto 21,676 54,190 48,436
Resultat före skatt 21,676 54,190 48,436
Årets resultat 21,585 54,630 48,260
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 3,958,041 4,114,431 4,048,024
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 18,680 55,635 23,204
Summa 3,976,721 4,170,066 4,071,228
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 25,000 25,000 25,000
Bundet eget kapital 25,000 25,000 25,000
Eget kapital 510,138 503,252 462,447
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 17,163 17,072 17,513
Långfristiga skulder 2,808,759 3,425,020 3,364,548
Kortfristiga skulder 640,661 224,722 226,720
Eget kapital och skulder 3,976,721 4,170,066 4,071,228
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 2.90% 24.80% 10.20%
Vinstmarginal 15.00% 20.70% 20.90%
Soliditet 12.80% 12.10% 11.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 120 105 90
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,586 1,556 1,529
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 20,663 18,916 15,061
Aktieutdelning 14,500 14,700 13,825
Beviljad Checkkredit 3,575,000 3,620 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400829-XXXX Holmberg, John Willy Lekmannarevisor sedan 2011-08-26
450830-XXXX Ekdahl, Karl Göran Nicolaus Lekmannarevisor sedan 2011-08-26
490118-XXXX Egnell, Claes Henrik Claesson Ledamot sedan 2001-07-05
530708-XXXX Svedahl, Reidar Ledamot sedan 2014-03-29
571123-XXXX Kovacevic, Kerstin Agneta Suppleant sedan 2011-08-26
571231-XXXX Arrelid, Stefan Olof Ledamot sedan 2011-08-26
580114-XXXX Boquist, Karl Gunnar Valdemar Extern verkställande direktör sedan 2003-01-29
620901-XXXX Sjöberg, Rolf Michael Suppleant sedan 2013-06-14
710618-XXXX Ottosson, Lars Mattias Ledamot sedan 2011-08-26
710618-XXXX Ottosson, Lars Mattias Ordförande sedan 2011-08-26
760430-XXXX Liljeblad, Kikki Christina Elisabeth Ledamot sedan 2011-08-26
780709-XXXX Bergqvist, Fredrik Wilhelm Ledamot sedan 2007-08-13
830203-XXXX Snecker, Linda Madelen Ledamot sedan 2011-08-26
830824-XXXX Bernsköld, Christoffer Erik Gunnar Suppleant sedan 2008-09-29
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540510-XXXX Rydvall, Lars Torbjörn Huvudansvarig revisor sedan 2009-09-18
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2009-09-18
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556064-5847
VD Boquist ,Gunnar
Registrerat 1957-03-25
Status Fusion avslutad
Anställda 120
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1982-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 2330
Postnummer 60002
Postort Norrköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Norrköpings kommun äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva och avyttra fastigheter med huvudsaklig inriktning på bostäder med hyresrätt. Bolaget kan vidare äga och driva hela eller delar av anläggningar som producerar miljöanpassad förnyelsebar energi samt äga och driva närvärmeverk för försörjning av i huvudsak egna bostadsfastigheter med fjärrvärme. Bolaget är skyldigt att utföra uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas i förening av>Boquist, Karl Gunnar Valdemar >Ottosson, Lars Mattias Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder