Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag - Hk

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag - Hk!

Hyresbostäder i Norrköping AB
Vi är en stabil och pålitlig hyresvärd med mer än 60 års erfarenhet av fastighetsförvaltning. Med ca 10.000 lägenheter och med dotterbolaget Studentbo i Norrköping AB med 900 rum och lägenheter för studenter, är vi den största hyresvärden i Norrköping. Ingen annan hyresvärd vill eller kan erbjuda ett lika stort urval och service i boendet.

På hemsidan kan du läsa mer om våra lägenheter och vad som är ledigt just nu.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 54630
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 789,372 754,617 734,987
Rörelseresultat 163,133 158,059 161,547
Resultat efter finansnetto 54,190 48,436 60,925
Resultat före skatt 54,190 48,436 60,925
Årets resultat 54,630 48,260 58,291
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 4,114,431 4,048,024 3,898,367
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 55,635 23,204 20,104
Summa 4,170,066 4,071,228 3,918,471
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 25,000 25,000 25,000
Bundet eget kapital 25,000 25,000 25,000
Eget kapital 503,252 462,447 414,187
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 17,072 17,513 17,341
Långfristiga skulder 3,425,020 3,364,548 3,265,605
Kortfristiga skulder 224,722 226,720 221,338
Eget kapital och skulder 4,170,066 4,071,228 3,918,471
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 24.80% 10.20% 9.10%
Vinstmarginal 20.70% 20.90% 22.00%
Soliditet 12.10% 11.40% 10.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 105 90 88
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,556 1,529 1,387
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 18,916 15,061 14,321
Aktieutdelning 14,700 13,825 0
Beviljad Checkkredit 3,620 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400829-XXXX Holmberg, John Willy Lekmannarevisor sedan 2011-08-26
450830-XXXX Ekdahl, Karl Göran Nicolaus Lekmannarevisor sedan 2011-08-26
490118-XXXX Egnell, Claes Henrik Claesson Ledamot sedan 2001-07-05
490703-XXXX Magnusson, Bengt Anders Ledamot sedan 2011-08-26
571123-XXXX Kovacevic, Kerstin Agneta Suppleant sedan 2011-08-26
571231-XXXX Arrelid, Stefan Olof Ledamot sedan 2011-08-26
580114-XXXX Boquist, Karl Gunnar Valdemar Extern verkställande direktör sedan 2003-01-29
620901-XXXX Sjöberg, Rolf Michael Suppleant sedan 2013-06-14
710618-XXXX Ottosson, Lars Mattias Ledamot sedan 2011-08-26
710618-XXXX Ottosson, Lars Mattias Ordförande sedan 2011-08-26
760430-XXXX Liljeblad, Kikki Christina Elisabeth Ledamot sedan 2011-08-26
780709-XXXX Bergqvist, Fredrik Wilhelm Ledamot sedan 2007-08-13
830203-XXXX Snecker, Linda Madelen Ledamot sedan 2011-08-26
830824-XXXX Bernsköld, Christoffer Erik Gunnar Suppleant sedan 2008-09-29
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540510-XXXX Rydvall, Lars Torbjörn Huvudansvarig revisor sedan 2009-09-18
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2009-09-18
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
350718-XXXX Karlsson, Nils Åke Leopold Suppleant 2007-08-13 - 2011-08-26
361123-XXXX Andersson, Sven Evert Birger Lekmannarevisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-09-29
370814-XXXX Eriksson, Ebbe Sigurd Emanuel Lekmannarevisorssuppleant 2007-11-07 - 2008-09-29
420313-XXXX Hansson, Karl Börje Ingvar Ledamot 1999-10-01 - 2011-08-26
430124-XXXX Almgren, Per Christian Ledamot 2007-08-13 - 2011-08-26
440301-XXXX Arnberg, Per Mårten Ledamot 2007-08-13 - 2011-08-26
460806-XXXX Borggren, Margareta Ingegerd Ledamot 2007-08-13 - 2011-08-26
470309-XXXX Lackemo Widén, Kerstin Ing-Marie Ledamot 1994-01-28 - 2011-08-26
470309-XXXX Lackemo Widén, Kerstin Ing-Marie Ordförande 2002-08-15 - 2011-08-26
471109-XXXX Ahlqvist, Robert Lekmannarevisor 2007-11-07 - 2011-08-26
480418-XXXX Pettersson Carvalho, Ulla Kristina Lekmannarevisor 2003-11-01 - 2011-08-26
490703-XXXX Magnusson, Bengt Anders Suppleant 2007-08-13 - 2011-08-26
550111-XXXX Gustafsson, Lars Ronny Extern firmatecknare 2003-01-29 - 2009-09-18
551129-XXXX Fröberg, Lorraine Ruth Extern firmatecknare 2004-08-16 - 2009-09-18
610816-XXXX Löfgren, Lars-Eric Åke Extern firmatecknare 2005-10-06 - 2009-09-18
641015-XXXX Andersson, Eva Christina Suppleant 2007-08-13 - 2008-09-29
Tidigare Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor 2005-10-06 - 2009-09-18
600910-XXXX Bidenäs, Kjell Arne Huvudansvarig revisor 2005-10-06 - 2009-09-18
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556064-5847
VD Boquist ,Gunnar
Registrerat 1957-03-25
Status Fusion avslutad
Anställda 105
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 2330
Postnummer 60002
Postort Norrköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
68203 Fastighetsbolag, andra lokaler
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Norrköpings kommun äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva och avyttra fastigheter med huvudsaklig inriktning på bostäder med hyresrätt. Bolaget kan vidare äga och driva hela eller delar av anläggningar som producerar miljöanpassad förnyelsebar energi samt äga och driva närvärmeverk för försörjning av i huvudsak egna bostadsfastigheter med fjärrvärme. Bolaget är skyldigt att utföra uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas i förening av>Boquist, Karl Gunnar Valdemar >Ottosson, Lars Mattias Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder