Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag - Hk


Kontaktuppgifter

011-211600
info@hyresbostader.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag - Hk!

Hyresbostäder i Norrköping AB
Vi är en stabil och pålitlig hyresvärd med mer än 60 års erfarenhet av fastighetsförvaltning. Med ca 10.000 lägenheter och med dotterbolaget Studentbo i Norrköping AB med 900 rum och lägenheter för studenter, är vi den största hyresvärden i Norrköping. Ingen annan hyresvärd vill eller kan erbjuda ett lika stort urval och service i boendet.

På hemsidan kan du läsa mer om våra lägenheter och vad som är ledigt just nu.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 54630
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 789,372 754,617 734,987
Rörelseresultat 163,133 158,059 161,547
Resultat efter finansnetto 54,190 48,436 60,925
Resultat före skatt 54,190 48,436 60,925
Årets resultat 54,630 48,260 58,291
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 4,114,431 4,048,024 3,898,367
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 55,635 23,204 20,104
Summa 4,170,066 4,071,228 3,918,471
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 25,000 25,000 25,000
Bundet eget kapital 25,000 25,000 25,000
Eget kapital 503,252 462,447 414,187
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 17,072 17,513 17,341
Långfristiga skulder 3,425,020 3,364,548 3,265,605
Kortfristiga skulder 224,722 226,720 221,338
Eget kapital och skulder 4,170,066 4,071,228 3,918,471
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 24.80% 10.20% 9.10%
Vinstmarginal 20.70% 20.90% 22.00%
Soliditet 12.10% 11.40% 10.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 105 90 88
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,556 1,529 1,387
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 18,916 15,061 14,321
Aktieutdelning 14,700 13,825 0
Beviljad Checkkredit 3,620 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
400829-XXXX Holmberg, John Willy Lekmannarevisor sedan 2011-08-26
450830-XXXX Ekdahl, Karl Göran Nicolaus Lekmannarevisor sedan 2011-08-26
490118-XXXX Egnell, Claes Henrik Claesson Ledamot sedan 2001-07-05
490703-XXXX Magnusson, Bengt Anders Ledamot sedan 2011-08-26
571123-XXXX Kovacevic, Kerstin Agneta Suppleant sedan 2011-08-26
571231-XXXX Arrelid, Stefan Olof Ledamot sedan 2011-08-26
580114-XXXX Boquist, Karl Gunnar Valdemar Extern verkställande direktör sedan 2003-01-29
620901-XXXX Sjöberg, Rolf Michael Suppleant sedan 2013-06-14
710618-XXXX Ottosson, Lars Mattias Ledamot sedan 2011-08-26
710618-XXXX Ottosson, Lars Mattias Ordförande sedan 2011-08-26
760430-XXXX Liljeblad, Kikki Christina Elisabeth Ledamot sedan 2011-08-26
780709-XXXX Bergqvist, Fredrik Wilhelm Ledamot sedan 2007-08-13
830203-XXXX Snecker, Linda Madelen Ledamot sedan 2011-08-26
830824-XXXX Bernsköld, Christoffer Erik Gunnar Suppleant sedan 2008-09-29
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2009-09-18
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
350718-XXXX Karlsson, Nils Åke Leopold Suppleant 2007-08-13 - 2011-08-26
361123-XXXX Andersson, Sven Evert Birger Lekmannarevisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-09-29
370814-XXXX Eriksson, Ebbe Sigurd Emanuel Lekmannarevisorssuppleant 2007-11-07 - 2008-09-29
420313-XXXX Hansson, Karl Börje Ingvar Ledamot 1999-10-01 - 2011-08-26
430124-XXXX Almgren, Per Christian Ledamot 2007-08-13 - 2011-08-26
440301-XXXX Arnberg, Per Mårten Ledamot 2007-08-13 - 2011-08-26
460806-XXXX Borggren, Margareta Ingegerd Ledamot 2007-08-13 - 2011-08-26
470309-XXXX Lackemo Widén, Kerstin Ing-Marie Ledamot 1994-01-28 - 2011-08-26
470309-XXXX Lackemo Widén, Kerstin Ing-Marie Ordförande 2002-08-15 - 2011-08-26
471109-XXXX Ahlqvist, Robert Lekmannarevisor 2007-11-07 - 2011-08-26
480418-XXXX Pettersson Carvalho, Ulla Kristina Lekmannarevisor 2003-11-01 - 2011-08-26
490703-XXXX Magnusson, Bengt Anders Suppleant 2007-08-13 - 2011-08-26
550111-XXXX Gustafsson, Lars Ronny Extern firmatecknare 2003-01-29 - 2009-09-18
551129-XXXX Fröberg, Lorraine Ruth Extern firmatecknare 2004-08-16 - 2009-09-18
610816-XXXX Löfgren, Lars-Eric Åke Extern firmatecknare 2005-10-06 - 2009-09-18
641015-XXXX Andersson, Eva Christina Suppleant 2007-08-13 - 2008-09-29
Tidigare Tillsynsbefattningar
600910-XXXX Bidenäs, Kjell Arne Huvudansvarig revisor 2005-10-06 - 2009-09-18