Granngården AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

011-155660

Välkommen till Granngården AB!

Bolaget skall bedriva handel med lantbruksförnödenheter, utrustning för hästar, husdjur, bygg och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.
Granngården AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Norrköping, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Granngården AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 33820
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1,642,132 1,632,803 1,565,559
Rörelseresultat 41,593 -998 21,662
Resultat efter finansnetto 41,769 -4,696 18,718
Resultat före skatt 41,769 -4,696 18,718
Årets resultat 33,820 -4,593 15,381
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 394,343 360,354 357,534
Anläggningstillgångar 61,615 70,759 69,322
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 571,578 537,647 495,973
Summa 633,193 608,406 565,295
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 30,100 30,100 30,100
Bundet eget kapital 30,100 30,100 30,100
Eget kapital 278,915 264,108 268,945
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 105,037 103,067 96,708
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 249,241 241,231 199,642
Eget kapital och skulder 633,193 608,406 565,295
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 229.30% 222.90% 248.40%
Vinstmarginal 2.50% -0.10% 1.40%
Soliditet 44.00% 43.40% 47.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 552 592 655
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,603 0 0
Personalkostnader 270,149 279,448 286,323
Sociala kostnader 72,827 74,161 77,995
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570730-XXXX Hein, Peter Jasper Extern verkställande direktör sedan 2013-04-06
600508-XXXX Berentsen, Anne Britt Ledamot sedan 2012-11-01
600508-XXXX Berentsen, Anne Britt Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-11-01
640329-XXXX Mattsson, Ulf Sven Ivar Ledamot sedan 2014-06-02
640329-XXXX Mattsson, Ulf Sven Ivar Ordförande sedan 2014-06-02
650330-XXXX Kamal, Samir Ledamot sedan 2008-08-29
670421-XXXX Lindgren, Carl Erik Ragnarsson Ledamot sedan 2014-06-02
710312-XXXX Nilsson, Mona Christina Revisorssuppleant sedan 2009-08-12
770824-XXXX Gustafsson, John Albert Ledamot sedan 2010-07-23
Nuvarande Tillsynsbefattningar
590526-XXXX Gustafsson, Per Gustaf Johan Revisor sedan 2009-08-12
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556547-6172
VD Hein ,
Registrerat 1997-10-27
Status Aktivt
Anställda 552
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2002-01-07
Arbetsgivaravgift Ja
KARTA
Karta till Granngården AB
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47199 Övriga butiker med brett sortiment
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva handel med lantbruksförnödenheter, utrustning för hästar, husdjur, bygg och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder