FF - Fastighetsservice Aktiebolag - Huvudkontor

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till FF - Fastighetsservice Aktiebolag - Huvudkontor!

Bolaget skall mot ersättning utföra fastighetsservice, kontors-och lägenhetsstädning, boendeservice, teknisk fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
FF - Fastighetsservice Aktiebolag - Huvudkontor är registerat som aktivt privat aktiebolag i Norrköping, östergötland . Det du kan läsa på Listan.se om FF - Fastighetsservice Aktiebolag - Huvudkontor är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -370
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 63,708 57,909 62,070
Rörelseresultat -368 -417 424
Resultat efter finansnetto -370 -414 420
Resultat före skatt -370 -414 420
Årets resultat -370 -414 359
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 245 273 432
Anläggningstillgångar 2,698 2,859 3,264
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 17,854 16,352 16,541
Summa 20,552 19,211 19,805
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 450 450 450
Bundet eget kapital 450 450 450
Eget kapital 635 1,005 1,419
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 100 100 100
Kortfristiga skulder 19,817 18,106 18,286
Eget kapital och skulder 20,552 19,211 19,805
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 90.10% 90.30% 90.50%
Vinstmarginal -0.60% -0.70% 0.70%
Soliditet 3.10% 5.20% 7.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 91 90 97
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 760
Personalkostnader 37,561 33,362 35,842
Sociala kostnader 10,762 9,675 9,994
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470606-XXXX Bergander, Erik Ulf Ingemar Ledamot sedan 1976-12-27
520223-XXXX Åkerberg, Arne Peter Arbetstagarrepresentant sedan 2010-11-29
520223-XXXX Åkerberg, Arne Peter Ledamot sedan 2010-11-29
530131-XXXX Alexandersson, Sven Lennarth Valdemar Ledamot sedan 1992-10-07
530131-XXXX Alexandersson, Sven Lennarth Valdemar Ordförande sedan 1999-09-22
540223-XXXX Andersson, Nils Bo Sonny Arbetstagarrepresentant sedan 1976-12-27
540223-XXXX Andersson, Nils Bo Sonny Ledamot sedan 1976-12-27
721104-XXXX Bergander, Kjell Erik Michael Ledamot sedan 1999-09-22
750422-XXXX Bergander, Mats Ingemar Ledamot sedan 2000-07-27
750422-XXXX Bergander, Mats Ingemar Verkställande direktör sedan 2006-07-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540510-XXXX Rydvall, Lars Torbjörn Revisor sedan 2008-10-29
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556194-4678
VD Bergander ,Mats
Registrerat 1976-12-27
Status Aktivt
Anställda 91
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1976-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 5018
Postnummer 60005
Postort Norrköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68320 Fastighetsförvaltare på uppdrag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall mot ersättning utföra fastighetsservice, kontors-och lägenhetsstädning, boendeservice, teknisk fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Bergander, Erik Ulf Ingemar >Bergander, Kjell Erik Michael>Bergander, Mats Ingemar