Brucari Aktiebolag


Kontaktuppgifter

011-4401500

Address


  Norrköping
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Brucari Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av kontors-och teleprodukter, leasingverksamhet av kontorsmaskiner och bilar, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Brucari Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Norrköping, östergötland . Det du kan läsa på Listan.se om Brucari Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 317
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 672 1,689 2,209
Rörelseresultat 101 376 568
Resultat efter finansnetto 261 608 653
Resultat före skatt 432 816 781
Årets resultat 317 596 562
Balansräkning 2012-12 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 1,320 1,163 2,036
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 15,171 15,242 15,166
Summa 16,491 16,405 17,202
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 13,813 13,496 12,899
Obeskattade reserver 1,751 1,922 2,130
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 927 987 2,173
Eget kapital och skulder 16,491 16,405 17,202
NYCKELTAL 2012-12 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 1,636.60% 0.00% 697.90%
Vinstmarginal 15.00% 0.00% 25.70%
Soliditet 91.40% 0.00% 83.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2012-04 2011-04
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
481125-XXXX Carinci, Bruno Ledamot sedan 1000-01-01
481125-XXXX Carinci, Bruno Verkställande direktör sedan 1000-01-01
520417-XXXX Carinci, Doris Marianne Suppleant sedan 2003-11-01
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510309-XXXX Johansson, Kenneth Torbjörn Olov Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2012-05-03
Tidigare Tillsynsbefattningar
701122-XXXX Söderlund, Bengt Robert Revisor 2003-11-01 - 2012-05-03