Sia Home Fashion Nordic AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0418-449500

Välkommen till Sia Home Fashion Nordic AB!

Aktiebolaget ska bedriva handel med present-och heminredningsar tiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Sia Home Fashion Nordic AB är registerat som rekonstruktion upphörd privat aktiebolag i NACKA, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Sia Home Fashion Nordic AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -10246
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 74,901 102,386 92,366
Rörelseresultat -9,442 -9,779 -10,369
Resultat efter finansnetto -10,246 -10,697 -10,754
Resultat före skatt -10,246 -10,697 -10,754
Årets resultat -10,246 -10,697 -10,754
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 13,524 19,677 18,333
Anläggningstillgångar 226 669 1,154
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 43,652 56,968 44,014
Summa 43,878 57,637 45,168
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,200 1,200 1,200
Bundet eget kapital 1,200 1,200 1,200
Eget kapital 1,310 6,556 3,753
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 42,568 51,081 41,415
Eget kapital och skulder 43,878 57,637 45,168
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 102.50% 111.50% 106.30%
Vinstmarginal -12.60% -9.60% -11.20%
Soliditet 3.00% 11.40% 8.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 22 25 24
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,010 1,282 1,027
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 3,998 3,554 3,664
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530623-XXXX Geoffroy, Annie Simone Marie Suppleant sedan 2013-07-31
530623-XXXX Geoffroy, Annie Simone Marie Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-08-29
551218-XXXX Pinot, Eric Victor Pierre Marie Ledamot sedan 2012-03-22
551218-XXXX Pinot, Eric Victor Pierre Marie Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-03-22
610320-XXXX Arnborger, Jan Anders Extern verkställande direktör sedan 2013-07-31
610320-XXXX Arnborger, Jan Anders Särskild delgivningsmottagare sedan 2013-07-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2010-10-29
700915-XXXX Carlsson, Pierre Tommy Mathias Huvudansvarig revisor sedan 2010-10-29
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556088-0154
VD Arnborger ,Anders
Registrerat 1963-06-19
Status Rekonstruktion upphörd
Anställda 22
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1980-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Gustaf De Lavals Torg 8
Postnummer 13159
Postort LANDSKRONA
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46499 Partihandel med övriga hushållsvaror
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva handel med present-och heminredningsar tiklar samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder