Schenker Logistics AB - Nässjö

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0380-79000

Välkommen till Schenker Logistics AB - Nässjö!

Bolaget skall utveckla och bedriva tredjepartslogistik på den Nordiska marknaden. Omfattningen på verksamheten inkluderar utveckling, införande och leverans av logistiska aktiviteter, tjäns ter och styrning.
Schenker Logistics AB - Nässjö är registerat som aktivt privat aktiebolag i Nässjö, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Schenker Logistics AB - Nässjö är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 33701
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 504,619 490,720 448,650
Rörelseresultat 47,582 21,385 10,294
Resultat efter finansnetto 46,559 20,371 9,419
Resultat före skatt 46,559 20,371 9,419
Årets resultat 33,701 14,905 6,970
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 365 267 603
Anläggningstillgångar 46,096 43,578 31,788
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 183,293 133,495 145,362
Summa 229,389 177,073 177,150
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 10,000 10,000 10,000
Bundet eget kapital 10,000 10,000 10,000
Eget kapital 27,439 29,114 28,212
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 50,318 45,994 44,111
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 151,632 101,965 104,827
Eget kapital och skulder 229,389 177,073 177,150
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 120.90% 130.90% 138.70%
Vinstmarginal 9.40% 4.40% 2.30%
Soliditet 12.00% 16.40% 15.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 242 191 263
Löner Styrelse/VD 720 720 1,058
Varav Bonus/tantiem 2,395 2,159 2,366
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 29,657 30,866 35,894
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570313-XXXX Bardh, Kent Björn Helge Revisorssuppleant sedan 2003-10-31
570919-XXXX Pokropek, Yvonne Ledamot sedan 2011-08-11
590522-XXXX Grundius, Mats -Ive Peter Ledamot sedan 2014-07-23
590522-XXXX Grundius, Mats -Ive Peter Ordförande sedan 2014-07-23
600327-XXXX Tärneberg, Yvonne Linnéa Arbetstagarrepresentant sedan 2013-07-12
600327-XXXX Tärneberg, Yvonne Linnéa Ledamot sedan 2014-07-23
671003-XXXX Eisner, Sten Mikael Extern verkställande direktör sedan 2014-07-23
680507-XXXX Münch, Rüdiger Ledamot sedan 2014-07-23
680507-XXXX Münch, Rüdiger Utlandsbosatt utanför EES sedan 2014-07-23
730521-XXXX Blom, Robert Daniel Arbetstagarrepresentant sedan 2012-09-20
730521-XXXX Blom, Robert Daniel Suppleant sedan 2012-09-20
910221-XXXX Eriksson, Erik Kjell Ludwig Arbetstagarrepresentant sedan 2012-09-20
910221-XXXX Eriksson, Erik Kjell Ludwig Ledamot sedan 2012-09-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
631007-XXXX Götenfelt, Nils Magnus Revisor sedan 2003-10-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556513-5471
VD Eisner ,Mikael
Registrerat 1995-06-19
Status Aktivt
Anställda 242
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1995-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 57185
Postort Nässjö
KARTA
Karta till Schenker Logistics AB - Nässjö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
52100 Centrallager och magasin
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utveckla och bedriva tredjepartslogistik på den Nordiska marknaden. Omfattningen på verksamheten inkluderar utveckling, införande och leverans av logistiska aktiviteter, tjäns ter och styrning.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Eisner, Sten Mikael >Grundius, Mats-Ive Peter>Münch, Rüdiger >Pokropek, Yvonne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder