Schenker Logistics AB - Nässjö


Kontaktuppgifter

0380-79000
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Schenker Logistics AB - Nässjö!

Bolaget skall utveckla och bedriva tredjepartslogistik på den Nordiska marknaden. Omfattningen på verksamheten inkluderar utveckling, införande och leverans av logistiska aktiviteter, tjäns ter och styrning.
Schenker Logistics AB - Nässjö är registerat som aktivt privat aktiebolag i Nässjö, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Schenker Logistics AB - Nässjö är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 33701
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 504,619 490,720 448,650
Rörelseresultat 47,582 21,385 10,294
Resultat efter finansnetto 46,559 20,371 9,419
Resultat före skatt 46,559 20,371 9,419
Årets resultat 33,701 14,905 6,970
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 365 267 603
Anläggningstillgångar 46,096 43,578 31,788
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 183,293 133,495 145,362
Summa 229,389 177,073 177,150
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 10,000 10,000 10,000
Bundet eget kapital 10,000 10,000 10,000
Eget kapital 27,439 29,114 28,212
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 50,318 45,994 44,111
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 151,632 101,965 104,827
Eget kapital och skulder 229,389 177,073 177,150
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 120.90% 130.90% 138.70%
Vinstmarginal 9.40% 4.40% 2.30%
Soliditet 12.00% 16.40% 15.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 242 191 263
Löner Styrelse/VD 720 720 1,058
Varav Bonus/tantiem 2,395 2,159 2,366
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 29,657 30,866 35,894
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490425-XXXX Nilsson, Lars Ingvar Ledamot sedan 2004-01-12
490425-XXXX Nilsson, Lars Ingvar Ordförande sedan 2006-04-20
570313-XXXX Bardh, Kent Björn Helge Revisorssuppleant sedan 2003-10-31
570919-XXXX Pokropek, Yvonne Ledamot sedan 2011-08-11
600327-XXXX Tärneberg, Yvonne Linnéa Arbetstagarrepresentant sedan 2013-07-12
600327-XXXX Tärneberg, Yvonne Linnéa Suppleant sedan 2013-07-12
650829-XXXX Keller, Karsten Ledamot sedan 2004-08-28
680928-XXXX Olsson, Mats Rikard Extern verkställande direktör sedan 2007-06-11
730521-XXXX Blom, Robert Daniel Arbetstagarrepresentant sedan 2012-09-20
730521-XXXX Blom, Robert Daniel Suppleant sedan 2012-09-20
880805-XXXX Tingström, Niclas Joakim Arbetstagarrepresentant sedan 2013-07-12
880805-XXXX Tingström, Niclas Joakim Ledamot sedan 2013-07-12
910221-XXXX Eriksson, Erik Kjell Ludwig Arbetstagarrepresentant sedan 2012-09-20
910221-XXXX Eriksson, Erik Kjell Ludwig Ledamot sedan 2012-09-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
631007-XXXX Götenfelt, Nils Magnus Revisor sedan 2003-10-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490524-XXXX Bergby, Thor Ledamot 2006-04-20 - 2011-08-11
490524-XXXX Bergby, Thor Utlandsbosatt inom EES 2006-04-20 - 2011-08-11
600327-XXXX Tärneberg, Yvonne Linnéa Arbetstagarrepresentant 1997-07-02 - 2011-05-04
600327-XXXX Tärneberg, Yvonne Linnéa Ledamot 2003-10-31 - 2011-05-04
650102-XXXX Lindgren, Viktoria Sofia Arbetstagarrepresentant 2008-08-20 - 2012-08-24
650102-XXXX Lindgren, Viktoria Sofia Ledamot 2011-05-04 - 2012-08-24
650102-XXXX Lindgren, Viktoria Sofia Suppleant 2008-08-20 - 2011-05-04